Rødt toppdekke på mesanin i Østfoldhallen

Postet av Fredrikstad IF den 30. Nov 2019

Arbeid med rødt topplag pågår nå på lørdag og blir avsluttet mandag eller senest tirsdag neste uke.

Oppmerking av baner etc. vil forhåpentligvis bli utført i i slutten av neste uke. Avventer tilbakemelding fra entreprenør med eksakt dato for oppmerkingen.

Arild R


0 Kommentar

Framdriften i arbeidet i Østfoldhallen er fortsatt god!

Postet av Fredrikstad IF den 26. Nov 2019

Og nå skal dekket herde før det får rød overflate. 

Vi håper virkelig ingen lager spor i gummien inntil den er herdet.


Tidligere bilder:

Det sorte gummidekket skal få rød overflate. Se også artikkel i Fredrikstad Blad. Her ser vi maskinen som brukes til utlegging av gummidekket:

og utlegging av gummidekke for tilløpet til hoppegropa:

Foto: AOR


0 Kommentar

Utlegging av banedekke pågår

Postet av Fredrikstad IF den 25. Nov 2019


Arbeidet har startet og trappa opp er sperret.


0 Kommentar

Gulv klargjort for utlegging av gummidekke

Postet av Fredrikstad IF den 24. Nov 2019

Hoppegrop med tilløpsbane er ferdigstilt. Øvrige forberedende arbeider på gulv er ferdigstilt 24.11.19.

Utlegging av gummidekke på mezanin påbegynnes mandag 25.11.19. 

Tekst og foto: AOR


0 Kommentar

Dugnaden i Østfoldhallen fortsetter

Postet av Fredrikstad IF den 21. Nov 2019

Lengdegropa tar form og Arild, Tore, Edgar og Helge har nå støpt gropa. Nå gjenstår tilløpet. Trenger litt hjelp til å skru i dagene fremover - ta kontakt. Det er nå like før tartandekket kan legges. Flere lastebiler har levert materialer som ligger klar i Østfoldhallen.


0 Kommentar

Minneord Bjørg Lisbeth Corneliussen

Postet av Fredrikstad IF den 16. Nov 2019

23. oktober mottok vi den triste meldingen om at Bjørg Lisbeth Corneliussen var gått bort etter lang tids sykdom. Bjørg ble 76 år gammel.

Etter mange år i USA engasjerte Bjørg seg i arbeidet i Fredrikstad IF da hun kom hjem til Fredrikstad.Hun satt i styret i mange år og var meget sentral i mange store arrangement i klubben. Hun var dyktig på administrasjon og jobbet mye med kontingenter og ledet også stevnekontoret ved UM og Jr NM arrangementene våre. Hun var lett å be om dugnadsarbeid og sa aldri nei, før sykdommen satte stopp. Hun nevnte flere ganger for meg at hun gjerne hadde fortsatt,  men hun måtte gi seg pga sykdommen.
Vi takker Bjørg for den store innsatsen hun har gjort for Fredrikstad IF og lyser fred over Bjørgs minne.

For FIF
Helge Sandvik

0 Kommentar

Arbeidet i Østfoldhallen er i gang

Postet av Fredrikstad IF den 14. Nov 2019

Vi er endelig i gang med arbeidet med å gjøre mezanindekke i Østfoldhallen om til treningsfasiliteter for friidrett. 

Thon eiendom har nå støpt igjen hullet i dekket som hindret oss i å starte arbeidet. Nå må støpen tørke slik at vi kan gå i gang med å legge tartandekke over hele tribuneanlegget. (se lenger ned)

Vi har også mottatt kantsteinene til hoppegropen. Her skal vi på dugnad bygge tilløpet slik at dette blir klart til Laiderz (firma som skal legge dekket) kommer med tartandekket.

Status for FIFs aktiviteter:

  1. Mezanindekke er nå klart for støvsuging. Rester(søl) (ca. to tre bøtter med pukk) etter betongarbeidene må renskes og fjernes.
  2. Etablering av hoppegrop  og tilløpsbane kan igangsettes og ferdigstilles.
  3. Etablering av beskyttelse ved ventilasjonskanaler bør utføres forut for legging av gummidekke.
  4. Det må etableres gjerde for å sikre anlegget (ansvar Thon Eiendom) i tillegg til en "stoppvegg" for sprintbanen.

 

Status for entreprenørs arbeider:

  • To stk. paller med kantstein  er mottatt og plassert på mezanindekke.
  • Entreprenør har opplyst at materialer og utstyr til gummidekke blir levert 20 eller 21.11.19
  • Oppstarttidspunkt for utbedring av fuger og deretter legging av gummibelegg er ikke endelig bekreftet av entreprenør, men det er anslått at dette blir igangsatt kort tid etter vareleveransene.
  • Varighet for entreprenørens arbeider er etterspurt og søkes avklaret

Pådriver i arbeidet har vært Arild Rostad og styret i FIF vil takke ham for den enorme innsatsen han har lagt ned så langt.

 

Vi regner med at anlegget kan tas i bruk i desember i god tid før jul. 

 

I dag 14.11 skal anleggsgruppa på møte med kommunen hvor vi skal bli enige om vilkårene for bruken av anlegget. (tilgang, videreleie på dagtid o.l)

Bilder:

Sikring av området under utsparing.

Armering klargjort før støping.

Støpearbeidet pågår.

Avretting av betog.

Ferdig avrettet betong.

Kantsten til hoppegrop.


Tegningene vi jobber etter:

Plantegningen viser altså 5 løpebaner på nesten 100m og en returbane. Hoppegrop med tilløp.

Tverrsnittet viser at vi har nok høyde under skråtaket:

Tekst AR og HS

Foto AR


0 Kommentar

Leders hjørne 4/11-19

Postet av Fredrikstad IF den 4. Nov 2019

Hei alle FIF medlemmer

Friidretts- og løpssesongen er nå over. Vi har gjennomført Klubbmesterskap, Fredrikstad marka rundt og Fredrikstad Maraton samt 5000 m bane både for Kappgang og løp i høst. Dessverre måtte Salmingkarusellen avlyses pga flom som ødela både banen og vårt lager på sentralidrettsanlegget.

Det ser ikke ut til at det tas ferie i forhold til treningen og jeg leser på sosiale medier at gruppene er i full gang med oppgjøring både til innendørs sesongen og utendørssesongen 2020.

Utregningene for lagserien i friidrett er ikke klar ennå, men det ser meget lovende ut for at Kvinnene skal beholde plassen i 1. divisjon med god margin. Herrene ser ut til å nærme seg opprykk fra 3. divisjon, men kan også fortsatt bli der. Håper på det første. Vil takke både trenere og oppmenn og deres hjelpere på treningene som gjør at vi får så gode resultater.

Vi må ikke glemme FIF-trimmen (mosjons løperene) oppe i dette. De bidrar til å markedsføre klubben på en utmerket måte noe som sikkert gir oss deltakere fra andre klubber på våre løp.

Igjen vil jeg takke Thorstein Haugen for hans innsats i klubben med hensyn til FIF huset og oppussing av lagerlokalene på Lisleby etter flommen. Han har nå malt  veggene sog satt opp hyller slik at vi snart kan flytte inn der igjen. Han har også sørget for å kjøpe nytt kjøleskap og fryser som ble ødelagt. Vi er stolte av innsatsen du gjør Thorstein.

Så til en gledelig melding ang. Østfoldhallen. De fleste har nok fått med seg at vi har fått tillatelse til å lage et treningssenter for friidrett i Østfoldhallen. Vi har fått Messinarealet (oppe på tribunen) til disposisjon. Før vi kan etablere anlegget må det støpes igjen ett hull i dekket/gulvet. Dette har eier av hallen sagt seg villig til å gjøre og de er i full gang med planlegging av dette. Støpningen skal skje nå fredag eller mandag i neste uke. Deretter må vi vente noe på at dette skal tørke/herde og så kan vi gå i gang med å legge tartandekke. Dette skal utføres av firma Laiderz. Vi er optimistiske på at desember er måneden vi kan ta i bruk anlegget. Jeg tror derfor inne treningen i vinter kan gjennomføres i eget anlegg i vinter. Vi skal også på dugnad bygge en lengdegrop. Arild Rostad har vært sentral i arbeidet med tegninger og kontakt med de ulike firma som må inn for å gjøre dette til et flott treningssenter. Vi er heldige som har gode folk med oss i klubben som gjør at det blir enklere å lede FIF.

Friidrettshallen på Greåker er ennå 3-4 år unna så vi trenger Østfoldhallen som treningsarena, selv om dette ikke blir noe konkurransehall så vil den dekke vårt behov bedre enn det Kongstenhallen kunne gjøre.

 

Sportslig hilsen

Helge S


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline