Årsmøte 2020 - Agenda med forslag og sakspapirer

Postet av Fredrikstad IF den 30. Jan 2020

Viser til innkalling (link) og minner om årsmøtet. Nedenfor ligger agenda og sakspapirer. Velkommen!

Innkalling ble også sendt på mail.

Agenda med forslag

1.Åpning v/FIFs leder Helge Sandvik

Velkommen               Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.


2.Valg av dirigent og referent
 Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.


3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver


4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link/vedlegg) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2019.


5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link/vedlegg) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2019. Underskuddet på kr 960 103,- belastes kapitalkontoen.


Kaffepause

6.Innkomne forslag

a.Målsetting 2020

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer målsetting/oppgaver og har følgende forslag: Årsmøtet vedtar Målsettinger for FIF i 2020.

Målsetting 2020

De viktigste fremtidsmål/oppgaver anser vi å være: 

Idrettslig skal FIF: 

Være blant de beste friidrettsforeningene i Norge ved å:

 • Ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom
 • Legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer
 • Sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, barn, ungdom og seniorer innen alle friidrettsøvelser (inkl. Kappgang)
 • Arbeide aktivt for å beholde egne talenter
 • Etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere
 • Videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking.
 • Arbeide for bredest mulig samhandling med foreldre/foresatte.

 Administrativt/Teknisk skal FIF: 

 • Søke på et større mesterskap med samarbeid av annen klubb
 • Utvikles som organisasjon 
 • Arbeide for Friidrettshall i Nedre Glomma
 • Være pådriver ovenfor kommunen for å få 

            - nytt banedekke på Sentralidrettsanlegget
            - overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget

 • Arbeide for utvidelse av parkeringsforholdene rundt FIF-huset. 
 • Arbeide for å skaffe ny hovedsponsor 

 

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten fortsetter med samme beløp som i 2019:

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-

Kontingent pensjonist/ufør 250.-

Familiekontingent 600.-

Støttemedlemskap 100.-

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2020.


8.Budsjett

Budsjettforslag (link/vedlegg).

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2020.


9.Bestemme foreningens organisasjon/Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling (link/vedlegg).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.


10.Avslutning v/FIFs leder


(Sakspapirene ligger i mappe 2020 og her ligger også statistikk)


0 Kommentar

Minneord Lars Willy Corneliussen (1930-2019)

Postet av Fredrikstad IF den 2. Jan 2020

21. desember 2019 mottok vi i Fredrikstad IF den triste beskjeden at Lars Willy Corneliussen hadde gått bort. Lars var sterkt knyttet til Fredrikstad Idrettsforening (FIF) og Fredrikstad Skiklubb (FSK).

Lars W. Corneliussen ble født 2. januar 1930 og vokste opp i Åsebråten, øverst på Traramoen. Han ble medlem i FIF’s guttegruppe i desember 1945. Lars var mest opptatt av orienteringsidretten i årene etter krigen, men deltok også mye for FIF i friidrett. Han spilte også fotball et par sesonger på Kråkerøy IL’s gutte- og juniorlag. Han tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden i 1951 (11 mnd)

Da han kom hjem startet han ved Titan Co’s laboratorium i Fredrikstad og ble da fast bestemt på ta videre utdanning i London. Valget falt på London og studier ved Borough Polytecnic, det første fullstendige plastkurset i Europa. Han ville bli en plast pioner. Ved avreisen til London i 1953 stod det i Fredrikstad blad. «FIF-løper» til London og et intervju om han ville løpe under studietiden. Noe Lars bekreftet og han kom raskt inn i løper-miljø i England. Da han kom hjem fra London i 1955 startet han opp igjen i FIF miljøet og var med på «gullalderen i FIF på 50 og 60 tallet. Han kom også tidlig med i Administrasjonen i FIF. Allerede i 1950 ble han sekretær for foreningens guttegruppe. Han var også redaktør for FIF-løper’n, foreningens klubbavis. I 1956 og 1957 var han sekretær i hovedstyret i FIF. Og i 1958 valgt til viseformann og formann i 1960-1961. Han var sterkt delaktig i arbeidet med FIF’s 100 års historie som ble utgitt som bok i 1996. Han var aktiv i arrangement av store og små stevner (UM 1991 og hoved NM 2003) og hadde noe år ansvar for merking og vedlikehold av 20 km lang løypetrase i Fredrikstad rundt. Han var også medlem av Seniorlauget i FIF fra 1974 til 2019 og formann der i 1978-1980 og sekretær i 1985 og 1986. Lars var æresmedlem i Fredrikstad IF.

Lars startet sin yrkeskarrier som ansatt hos TITAN Co AS før han reiste til London og Borough Polytecnic for å utdanne seg til plastteknolog. Som etterspurt, teknisk arbeidskraft og med Diploma i hånden ble han ansatt ved NTP i 1955 som utviklingsingeniør i plastavdelingen. I 1958 gikk ferden videre til Denofa/Lilleborg som driftsingeniør i anvendelsesteknisk avdeling for polyester.

I 1964 kom han til Selco i Oslo som utviklingssjef for radomer, forsvarsprodukter og båter. I 1968 ble han ansatt som driftssjef i produksjonen av Nordkapp-båtene. 1973 kom han tilbake til NTP og de neste 20 årene som forskjellige tekniske lederstillinger innen NTP/plast. I 1993 kjøpte Biobe plastavdelingen på NTP og Lars C. blir med som produktsjef. Han var også formann i fagprøvenemda for plastformer/plastmekanikerfaget i Østfold i en periode.

Lars W. Corneliussen har utgitt heftet «et liv med Plast og Idrett». Her forteller han om sitt liv fra barneårene til livet som pensjonist.

Lars vil ble dypt savnet og vi lyser fred over hans minne

For Fredrikstad IF

Helge Sandvik 

leder0 Kommentar

INNKALLING

Postet av Fredrikstad IF den 1. Jan 2020

Torsdag 6/2 kl 1830 - merk datoen i kalenderen!


Årsmøtet blir ikke annonsert i avis, men epost sendes til de som har oppgitt epostadresse til oss.

Fredrikstad IFs lov.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline