Ungdomsgruppa

Treningstider


Ungdomsgruppa består av over 80 ungdommer, fordelt på 4 treningsgrupper.

FIF ønsker å gi et tilbud til alle ungdommene i Fredrikstad og omegn som ønsker å drive med friidrett et godt tilbud. Nivået spenner derfor fra de helt beste i landet i sine klasser til de som kun ønsker å holde kroppen i form.

De har tilbud om trening fire til fem ganger i uken hele året og kan fritt delta i den gruppen de ønsker.


Trening i styrkerommet på FIF-huset tirsdag og torsdag er etter avtale

Konkurranser

Ungdommen har tilbud om konkurranser på krets og nasjonalt nivå over hele landet.
De som klarer kvalifiseringskravene til UM, Jr.NM og NM kan også delta her.


Terminliste: HER

Sosialt

Ungdommen i FIF arrangerer treff på FIF-huset på enkelte onsdager for 14 år og eldre. I tillegg arrangeres det overnattinger, treningsleir i Gøteborg og fellesturer til utvalgte stevner.Spørsmål kan sendes til: barnogungdom@fredrikstadif.no

mobil: 911 06 734


Treningstider november 2016 og framover


Trenere / Oppmenn:

Alder Tittel Navn Mobil E-post
>13 år
Aktives representant Thomas Svendsen 95 40 01 01 thomassvendsen9@gmail.com
>1998
Sprint/lengde Zdenko Vojvodic 91 53 94 62 zdevoj@ostfoldfk.no
Oppmann/ trener Hans-Erik Sand 98 29 33 65 sandhanserik@gmail.com
> 2001

Allsidig/sprint

> 2000

Mellomdistanse Jens Petter Vold
1999-01
Høyde

Allsidig/ sprint Tom Egil Andersen 90 11 62 93 tomeandersen@mil.no
Lengde/ kast Tine Fjerdingby 97 97 22 79 t.i.fjerdingby@gmail.com
Sprint Espen Wisur 92 22 58 42 espen.wisur@gmail.com
Oppmann/ trener Bård Pedersen 48 18 31 19 bgpe@online.no
2002-03
Trener Lars Skahjem 90 92 94 12 lars@skahjem.net
Trener Lasse Svendsen 90 16 83 66 lasse.svendsen@fibernett.net
Trener Halvard Grini 99 42 45 61 hal-grin@online.no
Oppmann Lin Anette Bakker 94 14 11 07 lin.anette.bakker@gmail.com
2004
Oppmann / Trener Lise Helminsen 95 08 48 14 lihelmin@online.no
(Trener) (Robert Lindgjerdet) 90 83 14 29 robert.lindgjerdet@salatmestern.no
Trener Knut Bekkevik 90 03 28 30 knut.bekkevik@newwave.no
Trener Pål Erik Jensen 93 44 25 58 pes.jensen@gmail.com
Trener Øyvind Halvorsen 91 87 09 19 oyvindh@compodeal.no


Powered by: Bloc