Ungdomsgruppa

Treningstider


Ungdomsgruppa består av over 50 ungdommer, fordelt på ulike treningsgrupper.

FIF ønsker å gi et tilbud til alle ungdommene i Fredrikstad og omegn, som ønsker å drive med friidrett, et godt tilbud. Nivået spenner derfor fra de helt beste i landet i sine klasser til de som kun ønsker å holde kroppen i form.

De har tilbud om trening fire til fem ganger i uken hele året og kan fritt delta i den gruppen de ønsker.

Trening i styrkerommet på FIF-huset tirsdag og torsdag er etter avtale

Konkurranser

Ungdommen har tilbud om konkurranser på krets og nasjonalt nivå over hele landet.
De som klarer kvalifiseringskravene til UM, Jr.NM og NM kan også delta her.

Sosialt

Ungdommen i FIF arrangerer treff på FIF-huset på enkelte onsdager for 14 år og eldre. I tillegg arrangeres det overnattinger, treningsleir i Gøteborg og fellesturer til utvalgte stevner.Spørsmål kan sendes til: barnogungdom@fredrikstadif.no

mobil: 911 06 734


Treningstider 2018


Trenere / Oppmenn:

Alder Tittel Navn Mobil E-post
>13 år
Aktives representant Maja Nøtvedt Andrsen 958 72 333maj-a@online.no
>2003
Trener Zdenko Vojvodic 915 39 462 zdevoj@ostfoldfk.no
Trener Tom Egil Andersen  901 16 293  tomeandersen@mil.no
Oppmann/trenerBård Pedersen481 83 119bgpe@online.no
OppmannLin Anette Bakker 941 41 107 lin.anette.bakker@gmail.com

2004/2005
Oppmann / Trener Lise Helminsen 95 08 48 14 lihelmin@online.no
Trener Pål Erik Jensen 93 44 25 58 pes.jensen@gmail.com
Trener Øyvind Halvorsen 91 87 09 19 oyvindh@compodeal.no
Mellom-
distanse 
Oppmann / Trener Jens Petter Wold 905 38 962 jensp-w@online.no
HekkTrener Nora Wold 902 39 621 norakowo@outlook.com
HoppTrener Viktor Sand 986 01 034 sandviktor24@gmail.com
KastTrener Lise Helminsen 950 84 814 lihelmin@online.no
Trener Bård Pedersen 481 83 119  bgpe@online.noLevert av IdrettenOnline