Informasjon i FIF

Hvor finner jeg informasjon?

FIF har mange informasjonskanaler og mange målgrupper. Forskjellig iformasjon blir gitt ut på de forskjellige kanalene. Her er en oversikt over hva som blir gitt ut hvor. På den måten kan du være sikker på at du får den informasjonen du trenger.

Informasjonskanaler

Mail

Mail benyttes til å sende ut informasjon om årsplaner, periodeplaner, innbydelser, stevner og generell informasjon. Deler av det som blir sendt ut blir også lagt ut på hjemmesiden, men ikke alt.
Om du ikke er på mail listen og mottar den informasjonen du trenger, ta kontakt med oppmann.Hjemmesiden

På hjemmesiden blir det meste av informasjon lagt ut. Her kan man lese om hva som skjer i klubben, kommende stevner/arrangementer eller stevner/arrangementer FIF har ansvar for. Her kan du finne informasjon om treningstider og steder, og lese deg opp på FIF sin historie. Du har også mulighet til å skrive dine egne artikler på denne siden. Hvert medlem har sin egen bruker, der kan man "blogge" og legge ut selvskrevne innlegg. De kan derfra bli postet på nyhetsiden om det er ønsket fra begge parter.
(Spørsmål om hjemmesiden, ta kontakt på info@fredrikstadif.no)

Facebook

FIF har en side på Facebook hvor det blir postet nyheter, blant annet når det er kommet en ny artikkel på hjemmesiden. Facebook siden finner du her.
Mange av gruppene i FIF har sine egne grupper på Facebook hvor informasjon om trening og annet blir delt. Ta kontakt med din trener/oppmann om du ikke er medlem i gruppen.

Instagram

FIF har en instagramkonto og hashtag/emneknagg. Der blir det postet nyheter, påminnelser og bilder av hva som skjer i klubben. Gå inn og følg FIF på brukernavnet @fredrikstadif. Bruk hashtagen/emneknaggen #fredrikstadif når du legger du bilder som er FIF relatert. På hjemmesiden kan du se bilder som er lagt ut med #fredrikstadif.
Har du noen bilder du syntes FIF burde dele fra sin instagramkonto sendt bilde på mail til info@fredrikstadif.no med emne "instagram" eller bruk hashtagen/emneknaggen #fredrikstadif

Oppslag

På FIF-huset er det en oppslagstavle. Der blir informasjon om stevner, løp og arrangement hengt opp. Denne blir benyttet for det meste av FIF trimmen. Noe av denne informasjonen blir også lagt ut på hjemmesiden, men ikke alt.
Ansvarlig er den som har informasjonen som skal distribueres. Den som henger opp informasjon skal fjerne denne når den ikke lenger er gyldig.


Hand-out

Dette blir veldig lite bruk, den informasjonen er nå å finne på mail.

For trimmen er "Velkommen til FIF med innmeldingsblankett" en årlig hand-out. "FIF statistikk" er hand-outs som er tilgjengelig på FIF-huset.

SMS/telefon

FIF har ikke en fast ordning med informasjon gitt via SMS. Den benyttes til kontakt mellom enkeltpersoner ved påminnelser og div situasjoner.

 


Har du ikke eller bruker ikke internett/mail/SMS?Si ifra om dette til leder/trener slik at du får den nødvendige informasjonen.