Trimmens historie

Trimaktiviteten i FIF ser dagen lys 3.feburar 1975 - en milepæl i foreningens historie

Før starten av K-jogg hadde FIF ikke noen form for organisert Trimtilbud.

Det første K-jogg kurset, som var et samarbeidsprosjekt mellom Kreditkassen(NORDEA) og FIF, startet 3. februar 1975, og hele 55 personer ble registrert i startåret. Treningen foregitt innendørs i Kongstenhallen med Kari Movik og Rolf Fuglestad som instruktører. Hvert kurs på 12 uker ble avsluttet med sosialt samvær.
Interessen økte fra år til år og i begynnelsen av 90-årene lå antall trimmere tett opp under 300.
Etter at FIF-huset ble åpnet i 1979 startet foreningen FIF-trim med tilbud i Bjørndalen.
Denne aktiviteten ble drevet parallelt med K-jogg som opphørte i 1995, etter 20 betydningsfulle år for FIF. Fra midten av 90-tallet har all trimaktivitet vært samlet med FIF-huset som base.
K-jogg og FIF-trim har hele tiden vært en viktig ressurs for FIF.Trimgruppa i Fredrikstad IF har i dag rundt 150 medlemmer som trener 2 til 3 ganger pr. uke.


K-jogg starten og Rolf Fuglestad