Æresmedlemmer

UtnevntNavn
1897Johan Koren
1904Georg Pedersen †
1914Laurentius Urdahl †
1946Kristian Thøgersen †
1976Oddvar Jensen †
1976Jan Borgersen †
1981Henning Olsen †
1986Ragnar Kruse-Madsen
1996Lars W.Corneliussen †
1996Jan Aleksandersen
2008Odd Johansen †
2015Edgar Borgersen
Jan Bastøe †
2018Bredo Glomsrød
2021Ulf Reffsgård

Æresmedlemmene Henning, Jan, Lars, Ragnar og OddvarFra venstre: Henning Olsen, Jan Aleksandersen, Lars W. Corneliussen, Ragnar Kruse-Madsen og Odd Johansen.


18.05.2008 00:00