Aktiviteter i trimmen

Treningsprogram

Her finner du oppdaterte treningsprogram for de ulike gruppene:

Treningsprogram gruppe 5 høst 2022

Treningsprogram FIF gruppe 4 2022


FIF-trimmen

FIF-trimmen har offesiell oppstart første mandag i september, men det er bare å komme og bli med på trimaktivitetene (løping,jogging,stavgang) gjennom hele året. Det er gruppeinndeling på 5 grupper med tilbud til kvinner og menn i alle aldre og på alle nivåer. Opplegget som tilpasses den enkelte har til sammen 11 instruktører. Treningsdager er mandag, onsdag og fredag.


Idrettsmerketaking


Bakgrunn
Å ta idrettsmerket er en fin måte å holde seg i form på. Kravene varierer i de ulike aldersgruppene, og forhåpentligvis er de satt såpass høyt at de fleste må trene for å klare dem. Idrettsmerket ble innstiftet den 29. mai 1915 på et fellesmøte i Norges Riksforbund for idrett. På det tidspunktet fikk kun menn lov til å delta. Kvinnene ble med i 1934. Kravene til idrettsmerket er revidert flere ganger, og etter hvert er også øvelsesutvalget utvidet.FIF og idrettsmerket
Frem til 1970 årene var det moderat interesse for idrettsmerkesaken i FIF Den var kun noen enkeltpersoner som avla prøvene reglemessig, vi nevner Walther Røed som avla prøvene 28 ganger i perioden 1928-1966 (krigsårene unntatt. Med K-joggen og trimmen fikk også idrettsmerket vind i seilene, men har gått noe i bølger. Etter at prøvene ble flyttet til Sentralidrettsanlegg har man registrert økene deltakelse. Rolf Fuglestad ledet aktiviteten i en årrekke, men i de senere årene har May Lisbeth Jacobsen vært leder for idrettsmerketakingen.


Idrettsmerkeprøver i Bjørndalen i 1995 hvor Gunnar Bergmann støter kule og Ole G. Pettersen tar seg av målingen. Idrettsmerkesjefen May Lisbeth Jacobsen ( nr. 2 fra v.) påser at alt går etter boka.


Oddvar Johansen kan vise til en nærmest uslåelig statistikk når det gjelder merketaking. Oddvar avla sin første prøve i 1953 og har siden – uten opphold - innfridd kravene slik at han etter årets sesong vil stå med hele 55 merker.


Kravene til merke finner Håndbok for Idrettsmerketaking.

Oddvar Johansen med statuett, hederpris og krus.


Løp i inn/utland

Mange svært aktive trimmere deltar i løp verden over. Det kan nevnes at FIF har vært representert på Hel- og halvmaraton i USA, Kina, Russland;Italia,Afrika m. fl. Og i Norges selvfølgelig. I flere år har en delegasjon fra FIF-trimmen arrangert fellestur til Beitostølen , løpsdeltakelse kombinert med sosial hygge.


FIF- trimmen kan også vise til bra oppslutning om foreningens egne løp; Fredrikstadmarka Rundt, Fredrikstad Maraton og Fredrikstad-løpet.


Trimmens medlemmer er også sterkt engasjert i avviklingen av FIFs løp utenfor bane.


Veteranidrett

Foreningen har for tiden ingen organisert Veterangruppe. Aktiviteten er begrenset til trimmens deltakelse i langeløp.


I de vanlig friidrettsøvelsene er det pt liten interesse.


Dog kan Oddbjørn Uleberg (1942) vise til gullmedalje i kulestøt i Nordisk mesterskap og 4 norske mesterskap i kule for veteraner (1987-1993-1998-2000).


Vi nevner at evig unge Tove Hassing og Ernst Magnussen har oppnådd gode plasseringer i NM halvmaraton og flere andre utmerkede plasseringer.


Les mer om veteranfriidrett på www.veteranfriidrett.no


Tove Hassing og Ernst Magnussen still going strong.


Senior-trimmen

FIF-trim er kjent i vide kretser. Et tiltak som ikke er så godt kjent for foreningens medlemmer er "Senior-trimmen". Hver onsdag, siden januar 2001, samles 10-15 menn i FIF-huset klokken 10.00 for en GÅ-TUR, som oftest i Fredrikstad-marka. Men også enkeltturer ellers i Østfold. Opplegget er at man går en times tid, har en 15-20 minutters kaffe-rast og går tilbake til FIF-huset for dusj/badstu. Alt er unnagjort på ca. 3 timer.


Foruten den fysiske aktiviteten er det først og fremst det sosiale samværet som betyr mye. Er du pensjonist, eller kan du ta deg fri fra andre oppgaver på onsdager, er du velkommen til å bli med!


Sosialt i passende tempo.


Sosiale aktiviteter

En viktig del av trimmen drives det med en rekke sosiale aktiviteter. I aller fleste i tilknytning til FIF-huset. Vi nevner;


Årsfest (februar) –Grillfest (juli) – Rekefest (oktober) – Adventsaften – Juleavslutning m/gløgg – siste treningsdag før jul og ikke minst kaffe/kaker hver mandag etter trening.


Turer i forbindelse med deltakelse i løp.