(valgt på årsmøte 09/02-23)

KONTROLLUTVALG                                                                       

Leder                                          Bjørn Jensen                                   (gjenvalg) 

Medlem                                      Per Harald Nilsen                            (gjenvalg)

Medlem                                      Bente Kjartanson                            (ny)

Varamedlem                               Susanne Olsen                               (ny)

 

IDRETT

Idrettslig leder                           Svend Persen                                     (ny)

Medlem                                    Bo Breigan                                          (gjenvalg)

Medlem                                    Tor Ø. Ødegård                                   (ny)

Medlem                                    Tom Egil Andersen (materiell)            (ny)

Medlem                                    Sindre Mathisen                                 (ny)

Barneidrettsansvarlig               Pål Erik Jensen                                  (gjenvalg)

Medlem (ungdomsrep.)           Didrik Grøm                                        (ny)

Medlem                                    Øyvind Havorsen                               (gjenvalg)

Medlem                                    Marit Nygård Strand                           (ny)

 

FINANSKOMITÉ

Leder                                       Thorstein Haugen                               (gjenvalg)

Medlem                                    Svein Jansen.                                     (gjenvalg)

Medlem                                    Bente Svendsen                                 (gjenvalg)

Medlem                                    Bente Kjartansson                              (gjenvalg)

Medlem                                    Knut Freddy Bekkevik                         (gjenvalg

Dugnader – Trimmen               Svein Jansen                                      (gjenvalg)

Dugnader – Seniorlauget         Per Nordgård.                                     (gjenvalg)

Dugnader – Idrett                     Bredo Glomsrød                                 (gjenvalg)

   

FIF-HUSET

Leder                                        Thorstein Haugen.                              (gjenvalg)

Medlem                                     Astrid Møller                                       (gjenvalg)

Medlem                                     Tore Møller                                         (gjenvalg)

Medlem                                     Ann Kristin Tharaldsen                       (gjenvalg)

Medlem                                     Ole Tharaldsen                                   (gjenvalg)

 

FIF-TRIM

Leder                                         Ole Christian Lier                                (gjenvalg)

Medlem                                     Tina Skoglund                                     (gjenvalg)  

Medlem                                     Marit Andersson                                  (ny)

Medlem                                     Therese Trenum                                  (gjenvalg)

Medlem                                     Helge Sandvik                                     (gjenvalg)

Medlem                                     Thorstein Haugen                                (gjenvalg)

Idrettsmerke ansvarlig                                                                           (ny)

 

ARRANGEMENT                                                                                                          

Leder                                         Helge Sandvik                                    (ny)

Materialansvarlig                       Tom Egil Andersen                            (gjenvalg)

Medlem                                     Øyvind Hill                                         (gjenvalg)

Medlem                                     Dagfinn Lie.                                       (gjenvalg)

Medlem                                     Hans Erik Sand                                 (gjenvalg)

Medlem                                     Egil Holme                                         (gjenvalg)

Medlem                                     Ulf Reffsgård                                      (ny)

Medlem (ansv bemanning)        Bredo Glomsrød                                 (gjenvalg)

Medlem                                      Arild Rostad                                       (gjenvalg)

Medlem                                     Terje Svensson                                   (gjenvalg)

Medlem                                     Tomas Talos.                                      (gjenvalg

Medlem                                     Hege Gathen                                       (gjenvalg)

Medlem                                     Audun Eilertsen                                  (gjenvalg)

Medlem                                     Bente Kjartansson                              (gjenvalg)

                                                   

INFORMASJON

Leder                                         Lars Erik Olsen                                   (gjenvalg)

Medlem                                     Stig Andresen                                     (gjenvalg)

Medlem                                     Susanne Olsen                                   (gjenvalg)

Medlem                                     Ole Christian Lier                               (gjenvalg)

Medlem                                     Terje Svensson                                  (gjenvalg)

Medlem                                      Tore Bjørnetrø                                   (gjenvalg)

Medlem                                      Inger Åsle                                         (gjenvalg)

Medlem                                      Tobias Lien                                       (gjenvalg)

Medlem                                      Rino Rådahl                                      (ny)

 

MEDALJERÅD 

Leder                                          Tore Bjørnetrø                                    (gjenvalg)

Medlem                                     Jan Aleksandersen                              (ny)

Medlem                                     Bjørn Jensen                                       (gjenvalg)

                                                                                                               

 

 

FONDSUTVALGET (velges for 3 år)

Medlem                                     Terje Refsli                                         (gjenvalg)

Medlem                                     Kjell Arne Johansen                           (ett år igjen)

Medlem                                     Sigurd Roger Nilsen.                          (to år igjen)

Varamedlem                             Dag Henning Simonsen                      (ett år igjen)

Varamedlem                             Bengt Persson                                    (ett år igjen)

 


VALGKOMITÉ 

Leder                                          Bredo Glomsrød                                        

Medlem                                     Arild Rostad                         

Medlem                                     Lise Mathisen                                 

Varamedlem                              Therese Trenum