(valgt på årsmøte 08/02-24)

KONTROLLUTVALG                                                                       

Leder                                          Bjørn Jensen                                   (gjenvalg) 

Medlem                                      Per Harald Nilsen                            (gjenvalg)

Medlem                                      Bente Kjartanson                            (gjenvalg)

Varamedlem                               Susanne Olsen                               (gjenvalg)

 

IDRETTSUTVALG

Idrettslig leder                            Svend Persen                                     (gjenvalg)

Medlem                                      Fredrik Åsle                                         (ny)

Medlem                                      Tanja Stauning                                   (ny)

Medlem                                      Tom Egil Andersen (materiell)            (gjenvalg)

Medlem                                      Hedvig Brimsholm (u-repr)                 (ny) 

Medlem                                      Anna Fuglesteg     (u-repr)                 (ny)

Barneidrettsansvarlig                 Pål Erik Jensen                                   (gjenvalg)

Medlem                                      Linn Jeanette Foss                             (ny)

Medlem                                      Cecilie Holte Nygren                           ny)  

 

FINANSKOMITÉ

Leder                                          Thorstein Haugen                               (gjenvalg)                                                       

Medlem                                      Bente Kjartansson                              (gjenvalg)

Medlem                                      Knut Freddy Bekkevik                         (gjenvalg

Dugnader – Trimmen                 Svein Jansen                                      (gjenvalg) 

Dugnader – Seniorlauget           Per Nordgård                                      (gjenvalg) 

Dugnader – Idrett                       Bredo Glomsrød                                 (gjenvalg) 

 

FIF-HUSET

Leder                                          Thorstein Haugen.                              (gjenvalg) 

Medlem                                      Astrid Møller                                       (gjenvalg) 

Medlem                                      Tore Møller                                         (gjenvalg) 

Medlem                                      Ann Kristin Tharaldsen                       (gjenvalg)

Medlem                                      Ole Tharaldsen                                   (gjenvalg)

Medlem                                      Arild Rostad                                        (ny)

 

FIF-TRIM

Leder                                          Ole Christian Lier                                (gjenvalg)

Medlem                                      Tina Skoglund                                     (gjenvalg)   

Medlem                                      Marit Andersson                                  (gjenvalg)

Medlem                                      Therese Trenum                                 (gjenvalg)

Medlem                                      Helge Sandvik                                     (gjenvalg)

Medlem                                      Thorstein Haugen                               (gjenvalg)

 

ARRANGEMENT                                                                                                              

Leder                                          Helge Sandvik                                     (gjenvalg)

Materialansvarlig                        Tom Egil Andersen                             (gjenvalg)   

Medlem                                      Øyvind Hill                                           (gjenvalg)

Medlem                                      Dagfinn Lie.                                         (gjenvalg)

Medlem                                      Hans Erik Sand                                   (gjenvalg)

Medlem                                      Egil Holme                                          (gjenvalg)

Medlem                                      Ulf Reffsgård                                       (gjenvalg)

Medlem (ansv bemanning)        Bredo Glomsrød                                 (gjenvalg)

Medlem                                      Arild Rostad                                        (gjenvalg)

Medlem                                      Terje Svensson                                   (gjenvalg)

Medlem                                      Tomas Talos.                                      (gjenvalg

Medlem                                      Hege Gathen                                      (gjenvalg)

Medlem                                      Audun Eilertsen                                  (gjenvalg)

Medlem                                      Bente Kjartansson                              (gjenvalg)

Medlem                                      Dag Bergby                                         (ny)

 

INFORMASJON

Leder                                          Lars Erik Olsen                                   (gjenvalg)

Medlem                                      Stig Andresen                                     (gjenvalg)

Medlem                                      Susanne Olsen                                   (gjenvalg)

Medlem                                      Ole Christian Lier                                (gjenvalg)

Medlem                                      Terje Svensson                                   (gjenvalg)

Medlem                                      Tore Bjørnetrø                                    (gjenvalg)

Medlem                                      Inger Åsle                                            (gjenvalg)

Medlem                                      Tobias Lien                                         (gjenvalg)

Medlem                                      Rino Rådahl                                        (gjenvalg)

 

MEDALJERÅD 

Leder                                          Tore Bjørnetrø                                    (gjenvalg)

Medlem                                      Jan Aleksandersen                             (gjenvalg)

Medlem                                      Bjørn Jensen                                       (gjenvalg)

                                                                                                               

FONDSUTVALGET (velges for 3 år)

Medlem                                      Terje Refsli                                          (2 år igjen)

Medlem                                      Kjell Arne Johansen                           (gjenvalg)

Medlem                                      Sigurd Roger Nilsen.                          (1 år igjen)

Varamedlemmmer                     Dag Henning Simonsen                      (1 år til)

                                                   Bengt Persson                                    (1 år til)

 

 

REPRESENTANTER

Fredrikstad idrettsråd                 Tore Bjørnetrø 

                                                   Lars Erik Olsen                                   

                                                   

Østfold Friidrettskrets                Tore Bjørnetrø                                    

                                                   Hedvig Brimsholm

                                                   Jamila Isman 

                                                   

NFIFs ledermøte                        Tore Bjørnetrø                                    

 

 

                                                   

VALGKOMITÉ (foreslått av styret)

Leder                                          Bredo Glomsrød

Medlem                                      Irina Buer Bratsberg

Medlem                                      Arild Rostad

Varamedlem                              Therese Trenum