Trakassering og overgrep

Dette er, via #meetoo, for tiden et hett tema i mediene, og Fredrikstad Idrettsforening ønsker derfor å informere våre medlemmer og deres foresatte om at dette også står på vår dagsorden.

Det er sendt ut retningslinjer og informasjon fra Norges Idrettsforbund angående temaet, og alle våre trenere og oppmenn er gjort kjent med-, og har satt seg inn i dette.

I tillegg er alle våre trenere/oppmenn som omgås barna og ungdommen i klubben, pålagt å fremvise gyldig politiattest.

Klubben har en nulltoleranse for både mobbing, trakassering og overgrep. Eventuelle mistanker eller innrapporteringer om dette vil føre til oppfølging og sanksjoner.

Retningslinjer:

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.