Fredrikstad Idrettsforening

Postadresse: Postboks 605, 1616 Fredrikstad



Besøksadresse: Ilaveien 132 (tidl Åsebråtveien 42 - fortsatt på mange kart)



Organisasjonsnummer: 940 818 281



Bankkontonummer: 61050530921

( Nordea - BIC: NDEANOKK - IBAN: NO9061050530921 )



E-postadresse: post@fredrikstadif.no


Telefon nummer: 69 31 07 52




Fredrikstad idrettsforening (FIF) ble stiftet 4. september 1896 under navnet GAA-PAA, samme året som Norges Friidrettsforbund. FIF har opp gjennom årene drevet med mange idretter, men har i dag kun friidrett, kappgang og trimaktiviteter på programmet. 



Fokus er rettet mot barn og ungdom.



Mottoet er "Friidrett for alle".



FIF har i dag nærmere 500 medlemmer, hvorav over 150 unge aktive og en meget aktiv trimgruppe på ca. 200. Av disse konkurrerer ca. 50 i ulike typer løp. For tiden satses det spesielt på barn og ungdom.


Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene.