Ekstraordinært årsmøte - innkalling

Postet av Tore Bjørnetrø den 2. Nov 2022

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 17. november 2022 kl. 18.30 på FIF-huset.

Saker:

Kontingent 2023

Lovendring

Styret

Agenda
1.Åpning
2.Valg av dirigent og referent
3.Valg av to til å undertegne protokollen
4.Kontingent
5.Lovendring


Fastsette kontingent for 2023

Styret foreslår at kontingenten fortsetter med samme beløp som i 2022:

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-
Kontingent pensjonist/ufør 250.-
Familiekontingent 600.-
Støttemedlemskap 100.-

 

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2023.
Begrunnelse kontingentvedtak
Ved å vedta medlemskontingent for påfølgende år vil styret kunne kreve inn kontingenten i januar og forhåpentligvis være ferdig med innkrevingen før årsmøtet i februar i stedet for å holde på med innkreving utover våren. Dette vil også gi oss en enklere rydding i medlemslistene ved at de som har sluttet melder fra tidligere om det.
Styret vil i februar 2023 foreslå kontingent for 2024.
Trenings- og trimavgift
Avgiften blir som normalt vedtatt i form av budsjett for 2023.
Det er pt ingen planer om å endre satsene


Lovendring

§ 10 Årsmøte (3) Årsmøtets oppgaver 14. Velge

b.Kontrollutvalg med leder, medlem og ett varamedlem

endres til

b.  Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem

og

g)   valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

endres til

g)   valgkomite med leder, tre medlemmer og ett varamedlem

Begrunnelse lovendring
NIF har påpekt at kontrollutvalg og valgkomite skal bestå av både kvinner og menn hvilket vi ikke har i dag. Styret mener dette enklest løses på neste årsmøte ved å endre antall medlemmer. Dette vil medføre endret arbeidsfordeling i kontrollkomiteen og valgkomiteen kan fortsatt ha en bred sammensetning fra ulike deler av foreningen.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.