Minneord Ragnar Kruse-Madsen

Postet av Tore Bjørnetrø den 30. Des 2022

Fredrikstad IF mottok det triste budskap om at æresmedlem Ragnar Kruse-Madsen gikk bort tirsdag 27. desember 84 år gammel.

Ragnar ble født 3.mars 1938, og han hadde hele sitt yrkesaktive liv på DeNoFa A/S. Der hadde han ulike oppgaver i administrasjonen, bl.a. som personalleder.
 Bedriftsidretten var sterk og bred i 1950-1960 årene, og det var her Ragnars interesse for friidrett ble vekket. Han deltok i stevner på FMV-banen, med gode resultater i korte løp.  Veien var ikke så lang til Fredrikstad Idrettsforening der han fortsatte løpskarrieren.

Ragnar var en stor motivator som med sitt blide og morsomme vesen, skapte en glødende interesse for friidrett i hele ungdomsgruppen på alle nivåer. Han fungerte som trener, oppmann, lagleder, sjåfør og reservepappa.

Men det var snart det administrative arbeidet som skulle bli hans virkefelt. Allerede i 1966 begynte hans store administrative innsats i Fredrikstad IF og han hadde ulike verv helt til han gikk bort. Ragnar var sekretær i 4 år før han var ungdomsleder. Deretter fortsatte Ragnar sine mange år som formann i FIF i 1974 og ni år. Han gikk på igjen som formann i 2006 og totalt ble det 20 år da han gikk ut av hovedstyret i 2017.

Ragnar ble sterkt delaktig i byggingen av FIF-huset, og senere i utvidelsen av dette. Han var en pådriver for å få kunststoffdekke på Sentralidrettsanlegget, og videre var han initiativtager og forkjemper for de mange store arrangementer foreningen fikk tildelt av Friidrettsforbundet.
 I forbindelse med disse har Ragnar gjort en enorm dugnadsinnsats i ulike verv i arrangementskomiteene.

Ragnar har hatt ulike verv i Husstyret, Finanskomiteen, Medaljerådet og ble i 1974 opptatt i FIFs Seniorlaug hvor han også har vært formann i totalt 8 år.

Ragnar sto på året rundt og fikk med seg mange i målrettet arbeid for friidrett og løping/trim. Han tok sjelden et nei for et nei og fikk inn mange økonomiske bidrag til driften av FIF. Ragnar sto på for lysene og tremingsapparatene ved 2 dam selv om dette møtte stor motstand.

Ragnar Kruse-Madsen har for sin enorme innsats gjennom en årrekke mottatt en rekke hedersbevisninger / utmerkelser.

1973      NFØs Fortjenestemerke
1973      NFIF’s Fortjenestediplom
1976      FIFs Fortjenestemedalje
1984      NFIF’s Erkjentlighetsbevis
1986      Æresmedlem i FIF
1996      NFIF’s 100 års jubileumsmedalje
2001      Kongens fortjenestemedalje i sølv
2002      FIF’s Seniorlaugs fortjenestemedalje
2009      Paul Harris Fellow
2012      Friidrettens venners ærespris for ledere/trenere

Ragnar Kruse-Madsen vil bli savnet og etterlate et tomrom i Fredrikstad IFs organisasjon.
 Vår medfølelse går til hans ektefelle Målfrid, til hans sønn, to døtre og øvrig familie.
 Vi lyser fred over Ragnar Kruse-Madsens minne.

Fredrikstad IF

Styret


Ragnar mottok i 2009 Paul Harris Fellow – meget fortjent.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.