(valgt på årsmøte 11/3-21)

KONTROLLUTVALG                                                                       

Leder                                          Tore Bjørnetrø                                    (ny) 

Medlem                                     Bjørn Jensen (revisor)                        (gjenvalg)

Varamedlem                              Per Harald Nilsen (vararevisor)         (gjenvalg)

 

IDRETT

Idrettslig leder                           Tor Øyvind Ødegaard                         (ny)

Ass. idrettslig leder                   Bo Breigan                                          (ny)

Barneansvarlig                          Pål Erik Jensen                                   (gjenvalg)

Medlem                                     Øyvind Havorsen                                (ny)

Trenerkoordinator

 

FINANSKOMITÉ

Leder                                          Thorstein Haugen                               (gjenvalg)

Medlem                                     Ragnar Kruse-Madsen                        (gjenvalg)

Medlem                                     Svein Jansen.                                      (gjenvalg)

Medlem                                     Bente Svendsen                                  (gjenvalg)

Medlem                                     Bente Kjartansson                              (gjenvalg)

Medlem                                     Knut Freddy Bekkevik                       (gjenvalg

Dugnader – Trimmen                Svein Jansen                                       (gjenvalg)

Dugnader – Seniorlauget           Per Nordgård.                                     (gjenvalg)

Dugnader – Idrett                      Bredo Glomsrød                                 (gjenvalg)

   

FIF-HUSET

Leder                                          Thorstein Haugen.                              (gjenvalg)

Medlem                                     Astrid Møller                                      (gjenvalg)

Medlem                                     Tore Møller                                        (gjenvalg)

Medlem                                     Knut-Viggo Andersen                        (gjenvalg)

Medlem                                     Ann Kristin Tharaldsen                      (gjenvalg)

Medlem                                     Ole Tharaldsen                                   (gjenvalg)

 

FIF-TRIM

Leder                                          Ole Christian Lier                               (gjenvalg)

Medlem                                     Tina Skoglund                                    (gjenvalg)  

Medlem                                     Hege Tokerud                                     (gjenvalg)

Medlem                                     Kjell A Johansen                                (gjenvalg)

Medlem                                     Helge Sandvik                                    (gjenvalg)

Medlem                                     Thorstein Haugen                               (gjenvalg)

Idrettsmerke ansvarlig                                                                           (ny)

 

ARRANGEMENT                                                                                                          

Leder                                          Ulf Reffsgård                                      (gjenvalg)

Materialansvarlig                                                                                  (ny)

Medlem                                     Øyvind Hill                                         (gjenvalg)

Medlem                                     Dagfinn Lie.                                       (gjenvalg)

Medlem                                     Hans Erik Sand                                   (gjenvalg)

Medlem                                     Egil Holme                                         (gjenvalg)

Medlem                                     Helge Sandvik                                    (gjenvalg)

Medlem (ansv bemanning)        Bredo Glomsrød                                 (gjenvalg)

                                                   Arild Rostad                                       (gjenvalg)

Medlem                                     Terje Svensson                                   (gjenvalg)

Medlem                                     Tomas Talos.                                      (gjenvalg

Medlem                                     Hege Gathen                                       (gjenvalg)

Medlem                                     Audun Eilertsen                                  (gjenvalg)

Medlem                                     Bente Kjartansson                              (gjenvalg)

                                                   

INFORMASJON

Leder                                          Tore Bjørnetrø                                    (gjenvalg)

Medlem                                     Stig Andresen                                     (gjenvalg)

Medlem                                     Susanne Olsen                                    (gjenvalg)

Medlem                                     Ole Christian Lier                               (ny)

Medlem                                     Terje Svensson                                   (gjenvalg)

Medlem                                                                                                 (ny)

Medlem                                                                                                 (ny)

 

MEDALJERÅD 

Leder                                          Tore Bjørnetrø                                    (gjenvalg)

Medlem                                     Helge Sandvik                                    (gjenvalg)

Medlem                                     Ragnar Kruse-Madsen                        (gjenvalg)

Medlem                                     Bjørn Jensen                                       (gjenvalg)

                                                                                                               

 

 

FONDSUTVALGET (velges for 3 år)

Medlem                                     Terje Refsli                                         (to år igjen)

Personlig varamedlem               Ole Rostad                                          (to år igjen)

Medlem                                     Kjell Arne Johansen                           (gjenvalg)

Personlig varamedlem               Bengt Persson                                     (gjenvalg)

Medlem                                     Sigurd Roger Nilsen.                          (ett år igjen)

Personligvaramedlem               Tore Lindahl                                       (ett år igjen)

 


VALGKOMITÉ 

Leder                                          Bredo Glomsrød                                        

Medlem                                     Therese Trenum Eilertsen                         

Medlem                                     Jørgen Westberg                                 

Varamedlem                              Jens Petter Wold