Fredrikstadløpet 

Fredrikstadløpet 2023 søndag 26.mars


Velkommen til den 28. utgaven av Fredrikstadløpet

 


PÅMELDING


STARTLISTER

RESULTATER

LØYPEKART Halvmaraton nord, halvmaraton syd, 5 km, 3 km, Start og målområde

FREDRIKSTADLØPET ÅR-FOR-ÅR

LØPSBROSJYRE

Nyheter

Fredrikstadløpet 2024 blir søndag 7. april

Påmeldingen er foreløøpig ikke åpnet.

Se omtale av Fredrikstadløpet 2023 med bilder og resultater i pdf-format i artikkel på vår hjemmeside,Gode tider i Fredrikstadløpet 2023.

Husk at du også finner oss også på facebook, på "Lange løp i Fredrikstad".

Om Fredrikstadløpet

Fredrikstadløpet ble i 2022 flyttet til Gamlebyen i Fredrikstad og arrangeres der også i 2023. Det konkurreres i distanser på 5 km og 21 km samt i 3 km for barn / ungdom.
Start- og målområde for alle distanser er på baksiden av Kongstenhallen. Underlaget er asfalt, med unntak av litt grus i start- og målområdet. Trasèene for 3 km og 5 km er helt flate og uten skarpe svinger. Halvmaraton løpes som 3 tilnærmet like runder à 7km. Løypa går i all hovedsak på asfalt. Med unntak av 2 gangveituneller (som passeres 3 ganger), er løypa uten høydeforskjeller. Barneløpet er er på ca 500 m og går i området ved start / mål for de øvrige distansene.

Halvmaratonløperne ut fra startområdet og i gang med runde nr 1.
 

Litt om løypa

Fredrikstad-løpet har internasjonal status og er for alle kategorier løpere.
Fredrikstad-løpet er et Kvalitetsløp. Det innebærer blant annet at løypa er kontrollmålt og at Kondis-medlemmer får rabatt på startkontingenten.
Merk at løypa krysser trafikkert vei ett par steder. Det er løypevakter i alle kryss.

3 km

Løypa går i all hovedsak på asfalt. Traseen er uten høydeforskjeller og er kontrollmålt av nasjonalt godkjent løypemåler.

Starten er på grusveien på baksiden av Kongstenhallen. Løypa går forbi Golfklubbens lokaler og ut i Torsnesveien og følger denne fram til krysset med Habornveien. Der tar vi gang- og sykkelveien sydover langs Habornveien. Ved Nøisom Gård passeres 1km, og her svinger vi inn i Fru Ingers Gate. Vi løper gjennom boligområdet på Kongsten og kommer ut på Øraveien via Jens Langs Gate. Her passeres 2km, og løypa fortsetter nordover i Heibergs Gate fram til krysset med Gamlebyveien/Torsnesveien. Nå gjenstår kun en kort strekning på Torsnesveien og oppløpet mot mål som ligger på grusveien mellom Golfklubben og Kongsten Fort. For å få riktig distanse, må vi løpe litt forbi der vi startet. 

5 km

Løypa går i all hovedsak på asfalt. Traseen er uten høydeforskjeller og er kontrollmålt av nasjonalt godkjent løypemåler.

Starten er rett ved trappa opp til Kongsten Fort. Første del av løpet følger samme trase som 3km-løypa; Torsnesveien østover, og derfra sydover på gang- og sykkelvei langs Habornveien. 1km passeres rett før Nøysom Gård, og 5km-løypa fortsetter langs Habornveien forbi 2km-passering ved Gyproc, før den svinger vestover langs Løytnant Dons Vei. Ved innkjørselen til Borg Havn svinger løypa nordover langs Øraveien. Her løper vi rett fram i nesten 1,5km. Vi passerer 3km rett før krysset med Titangata og 4km der Øraveien går over i Heibergs Gate. Herfra og inn er 3- og 5km-løypene identiske: Heibergs Gate, Torsnesveien fram til Golfklubben, og inn på oppløpet bak Kongstenhallen.

21 km halvmaraton

Halvmaraton løpes som 3 tilnærmet like runder à 7km. Løypa går i all hovedsak på asfalt. Med unntak av 2 gangveituneller (som passeres 3 ganger), er løypa uten høydeforskjeller. Løypa er kontrollmålt av nasjonalt godkjent løypemåler.

Starten er like ved Golfklubbens lokaler. Fra starten løper vi ut i Torsnesveien, og følger denne vestover fram til krysset med Gamlebyveien/Heibergs Gate. Vi krysser Gamlebyveien og følger gangveien på vestsiden og videre nordover i Nabbetorpveien. På runde 1 tar løypa inn til venstre rundt boligblokkene på Prestelandet, og derfra ut i Nabbetorpveien igjen (runde 2 og 3 har ikke dette tillegget). Vi krysser under Fredrikstadbrua og følger gang- og sykkelveien fram til rundkjøringen ved Brohodet og vider østover langs Haldenveien. Like før neste rundkjøring krysser vi under Haldenveien og løper sydover på gang- og sykkelvei langs Habornveien. Runde 2 og 3 følger Habornveien helt ut til Løytnant Dons Vei, før løypa svinger vestover mot Borg Havn, og deretter nordover på Øraveien (samme trase som 5km). Runde 1 er litt kortere her, ved at løypa svinger inn Titangata og derfra ut i Øraveien. På runde 1 og 2 følges gangveien på vestsiden av Heibergs Gate fram til passering, på runde 3 løper vi i nordgående kjørefelt i Heibergs Gate, runder inn i Torsnesveien, og inn mot mål bak Kongstenhallen.

Løypevakter vil påse at dere følger riktig trase underveis i løpet. Det forventes også noe biltrafikk i området nærmest Gamlebyen, men ved alle krysninger av kjørefelt vil det være utplassert løypevakter. Vi henstiller om å løpe godt ut mot veikanten der vi har biltrafikk i løypa.

Barneløp
Påmeldingen til barneløpet er på løpsdagen. Starten går 12.30. Løypa er på ca 500 m og går i området ved start / mål for de øvrige distansene.

Drikkestasjoner

Det er drikkestasjon ved målgang. For halvmaraton er det drikkestasjon 2 steder pr. runde. Den første drikkestasjonen ligger langs Habornveien ved Nøisom (etter ca 4 km, 10 km og 17 km), den andre ligger i Heibergsgate ved Den Dekkede Vei (etter ca 7 km,  14 km  og 20 km).
På drikkestasjonen serveres det vann, saft og sportsdrikk.

Start- og målområde

Både start og mål er bak Kongstenhallen, ved Gamlebyen i Fredrikstad.

Sekretariat, startnummer, garderober og annen informasjon

Sekretariatet er i CIS Fredrikstad (Children's International School i Torsnesveien 5-7, 1632 Gamle Fredrikstad). Det er kun noen minutters gange fra Kongstenhallen.

Garderober er i Gudeberg Skole (Nabbetorpveien 15, 1632 Gamle Fredrikstad). Det er ca 1 km fra Kongstenhallen.

Parkering kan gjøres på offentlige plasser i området. Vi har også fått anledning til å låne parkeringsplassen til Biltema ved Brohodet på Østsiden (Borgarveienb 15, 1632 Gamle Fredrikstad). Denne ligger ca 1,5 km fra Kongstenhallen.

Det er også mulig å parkere i sentrum eller ankomme via tog / buss og benytte byfergen (gratis) til Gamlebyen. Fra Byfergens anløp i Gamlebyen er det ca 1 km  til Kongstenhallen.

Etteranmelding og henting av startnummer kan gjøres fra fra kl 10:00 til 12:00 på løpsdagen.

Spørsmål: Kontakt oss på epost: lop@fredrikstadif.no.

Påmelding og resultatservice

Fredrikstad IF og Eqtiming samarbeider om påmelding og resultatservice for 2023. Påmelding gjøres via egen påmeldingsrutine på hos Eqtiming.
Merk at bruttotid benyttes på resultatlistene, nettotid finnes på resultatlister hos Eqtiming.


Startlister oppdateres fortløpende: Startlister.

Tidligere års resultater finner du på Fredrikstadløpet samleside, Fredrikstadløpet år-for-år.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på lop@fredrikstadif.no.

Klasseinndeling

Halvmaraton: Årsklasser kvinner og menn:
16-17, 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
5 km: Årsklasser kvinner og menn:
12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22, 23-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
3 km: Jenter og gutter: 11, 12, 13, 14, 15 og 16 år.
Barneløp: Jenter og gutter yngre enn 12 år. (500 m).

Priser og starttider

3 km, starttid 11:00. Startkontingent kr. 100. Fra 1/1 kr 125. Fra 19/3 kr. 150. Etteranmelding på dagen kr. 175.
5 km, starttid 11:05. Startkontingent kr. 250. Fra 1/1 kr 300. Fra 19/3 kr. 350. Etteranmelding på dagen kr. 400.
Halvmaraton, starttid 12:00. Startkontingent kr. 350. Fra 1/1 kr 400. Fra 19/3 kr. 450,- Etteranmelding på dagen kr. 500.
Barneløpet, starttid 12:30. Startkontingent kr. 50.
Kondis-rabatt: Halvmaraton kr 80,- og 5 km kr 40,-.

Medlemmer av Fredrikstad IF kan benytte rabattkoder for å få medlemsrabatt på løpet. Bruk rabattkode FIFHM  for Halvmaraton og FIF5KM for 5 km. Aktive medlemmer kan bruke rabattkode FIFAKTIV.

Merk! Eventuell engangslisens kommer i tillegg til oppgitte priser.
Fredrikstad IF underlagt reglene fra NFIF og vil følge disse. Det blir derfor lisens i våre løp i 2022. Les om lisensregler her: NFIF lisens.

Premiering

Halvmaraton: Fredrikstad-løpets egen medalje til alle som fullfører. Premie til beste herre og dame samt alle klassevinnere. Beste dame og herre får gratis startplass i neste års løp. (Rabattkode sendes vinnerne når påmeldingen åpner.) Gavepremier v/loddtrekning. 
5 km: Fredrikstad-løpets egen medalje til alle som fullfører. Premie til beste herre og dame samt alle klassevinnere. Beste dame og herre får gratis startplass i neste års løp. (Rabattkode sendes vinnerne når påmeldingen åpner.) Gavepremier v/loddtrekning.
3 km: Fredrikstad-løpets egen medalje til alle som fullfører. Premie til de 3 beste i klassene. Gavepremier v/loddtrekning.
Barneløp: Deltagermedalje.

Resultatservice

Resultatlister publiseres på denne nettsiden, samt på Eqtimings sider.

Bestetider oppnådd i Fredrikstadløpet

3 km, jenter: Malin Søtorp Solberg, Sarpsborg IL, 2022, 10:21 
3 km, gutter: Karl Jostein Nyquist, Øystre Slidre IL, 2006, 9:04
5 km, kvinner: Ida Bergsløkken, Royal Sportsklubb (2018), Hanne Mjøen Maridal, Lillehammer IF (2019) og Runa Skrove Falch, Sportsklubben Vidar (2023), 16:47
5 km, menn: Henrik Sandstad, SK Vidar, 2004, 14:34
Halvmaraton, kvinner: Anita Håkenstad Evertsen, IL i BUL, 1996, 1:12:21
Halvmaraton, menn: Terje Næss, SK Vidar, 1997, 1:04:58

 

Velkommen til Fredrikstadløpet 2023!Foto : Rolf B. Gundersen