Norges Friidrettsforbund og Fredrikstad IF inviterer til nordisk mesterskap og landskamp i kappgang, og Cicignon Rundt, i Fredrikstad 17.09.16.

(In english below)


Velkommen til Fredrikstad!

Det er med stor glede Fredrikstad IF ønsker dere velkommen til Fredrikstad og nordisk mesterskap og landskamp i kappgang.


Arrangementet vil finne sted på Tollboden (”Strandpromenaden”) ved Glommas utløp. Fredrikstad IF har stor erfaring med å arrangere mesterskap i friidrett og har de siste årene arrangert flere store nasjonale og nordiske mesterskap. Håper vi sees i Fredrikstad 17. september 2016.


Program/distanser

Menn sen. 20 km.

Menn U23 20 km.

Menn U20 10 km.

Menn U18 5 km.

Kvinner senior 10 km.

Kvinner U23 10 km.

Kvinner U20 5 km.

Kvinner U18 5 km.


Hovedstevnet er kombinert nordisk mesterskap og nordisk landskamp hvor også de baltiske stater er invitert. Det konkurreres i bare én distanse for hver klasse slik at landskamppoengene regnes ut etter den individuelle distansen.


I tillegg vil Fredrikstad IF invitere til kappgang for ungdom og veteraner, ”Cicignon Rundt”, med følgende klasser:

Klasseindeling/distanser:

G + J 13/14 (f. 2002-03) = 2 km

G + J15/16 (f. 2000-01) = 3 km

G + J17 (f. 1999) = 5 km

Distanser for veteraner:

M35/K35 – M50/K50 = 5 km

M55/K55 – M70/K74 = 3 km

M75/K75 – M90/K90 = 2 km


Stevnet starter kl 11.00 lørdag 17.september.


Påmelding:
Påmelding norske deltakere, veteran og ungdom gjennom Sportsadmin.

www.idrettsforbundet.no/sportsadmin/

Påmelding for andre utøvere enn norske sendes til:

helge.sandvik1954@gmail.com

Påmeldingsfrist 1.sept 2016. Startkontingent kr.100,- + evt. éngangslisens kr.20,- for de som ikke har helårslisens. (gjelder kun norske deltakere).


Tidsskjema: Informasjon kommer.


Overnatting:

Deltagerhotell: Scandic City Fredrikstad

Priser (idrettsrabatt inkludert):
Enkeltrom 825,-
Dobbeltrom 990,-

Oppgi kode: 45829004

E-mail til hotellet for bestilling: vidar@hotelcity.no

Link: http://www.hotelscombined.com/Hotel/Scandic_City_F...


Kameratmåltid:

Etter stevnet vil Fredrikstad IF invitere til “kameratmåltid” på deltakerhotellet Rica City. Det vil bli servert et enkelt måltid. Pga bestilling ønskes det at deltakere gir beskjed om de ønsker å være med på dette. Pris kr. 200,-. Påmelding til dette ønskes på e-post til: helge.sandvik1954@gmail.com


Hilsen

Fredrikstad IF Fif-stor.jpg


_____________________________________________________________________________________________________________

In english:


The Norwegian Athletics Federation and Fredrikstad IF invites you to the Nordic championships and team match, including ”Cicignon Rundt”, in Fredrikstad September 17th 2016.


Welcome to Fredrikstad

It is with great joy Fredrikstad IF wishes you welcome to Fredrikstad, and to the race walking Nordic Championships and team match.


Fredrikstad is situated just an hour´s drive south of Oslo.

The event will take place at Tollboden (”Strandpromenaden”) right at the estuary of the river Glomma, and a mere 5 minute walk from the city centre. Fredrikstad IF is well experienced in organizing athletic championships, and over the latter years our club has organized several national and nordic championships. We are looking forward to seeing you in Fredrikstad, on September 17th 2016!


Programme/distanses:

Men sen. 20 km.

Men U23 20 km.

Men U20 10 km.

Men U18 5 km.

Women sen. 10 km.

Women U23 10 km.

Women U20 5 km.

Women U18 5 km.


The main event is a combined Nordic championships and Nordic team match, and the Baltic states are also invited. Each athlete is competing in one distance/class, and the team match points are based on the results from the individual event. Additionally Fredrikstad IF invites youth and masters to participate in the side event ,”Cicignon Rundt”, with the following classes/distances:

Boys and girls 13+14 yrs. (2002-03) = 2 km

Boys and girls 15+16 yrs. (2000-01) = 3 km

Boys and girls 17 yrs. (1999) = 5 km


Masters: M35/W35 – M50/W50 = 5 km

M55/W55 – M70/W74 = 3 km

M75/W75 – M90/W90 = 2 km


Competitions start at 11.00, Saturday September 17th 2016


Registration:

Registrations forwarded to: helge.sandvik1954@gmail.com. Registrations must be done before September 1st 2016. Starting fee is NOK 100.


Time schedule: Will soon be updated.


Accomodation:

Scandic City Fredrikstad

Prices (athletes discount included):
Single 825,-
Doubles 990,-

Code: 45829004

E-mail the hotel for booking: vidar@hotelcity.no

Link: http://www.hotelscombined.com/Hotel/Scandic_City_F...


After the competitions Fredrikstad IF will invite you to an informal meal and get-together at the official participants hotel "Rica City". If you want to take part in this please register for this also, to helge.sandvik1954@gmail.com. The fee is NOK 200.


See you in September!


Best regards,

Fredrikstad IF Fif-stor.jpg