ddmmyyyy

For bare 200,-(hovedmedlem under 15 år) eller 100,-(hovedmedlem over 16) kan du melde inn alle familiemedlemmer. Takk for at du støtter FIF!