Agenda med linker og forslag

Postet av Fredrikstad IF den 31. Jan 2017

FIF-huset torsdag 9. februar 2017 kl 1830

1.Åpning v/FIFs leder Ragnar Kruse Madsen

Velkommen

(Godkjenning av de stemmeberettigede)

Styret foreslår at innkalling og agenda (link) godkjennes. (Annonsert i Fredrikstad Blad og artikkel)

2.Valg av dirigent og referent
Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Paraferere foreslås og velges på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl

Eventuelle gaver

4.Styrets årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link) forventes lest – innledende del gjennomgås – til resterende del åpnes det for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2016.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2016. Underskuddet for 2016 på kr. 196.976 overføres kapitalkontoen.

Kaffepause

6.Innkomne forslag

a.Visjoner/målsetting

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer visjon / målsetting (link) og har følgende forslag: Årsmøtet vedtar Visjon/Målsettinger for FIF i 2017.

b.Fredrikstad IFs lov

FIFs lov (link) er sist revidert og vedtatt 11 feb 2016.

Styret foreslår: Årsmøtet følgende tillegg i §4: … Videre skal alle utøvere i ungdomsidretten, fra 1. januar det året de fyller 13 år, betale lisens via Norges Friidrettsforbund på grunn av forsikringsdelen. (Link ny §4)

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten (link til kontingent og avgiftsoversikt) fortsetter med samme beløp som i 2016 (sist endret i 2010):

Kontingent 15 år og eldre 400.-

Kontingent under 15 år 300.-

Kontingent pensjonist/ufør 200.-

Familiekontingent 500.-

Støttemedlemskap 100.-

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2017.

8.Budsjett

Budsjettforslag (link).

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2017.

9.Bestemme foreningens organisasjon/Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling (link).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.