Leders hjørne 19/12-19

Postet av Fredrikstad IF den 20. Des 2019

Hei alle FIF medlemmer

Året går mot slutten og det er tid for Jule og nyttårsfeiring.

Vi har som dere sikkert har lest på Facebook og fredrikstadif.no jobbet intenst med å ferdigstille treningsfasilitetene i Østfoldhallen. Vår del av jobben er nå neste ferdig (gjenstår sand i lengdegropa).

Det som må gjøres er at kommunen og eier av hallen (Storebrand/Thon) monterer gjerder rund banen for å ivareta sikkerheten. Vi kan ikke trene der før dette er gjort. Jeg har vært i kontakt med kommunen 18.12 og de sier at det er uvisst når permanent gjerder kommer på plass. Det er budsjettmessige utfordringer, men de skulle se på om de kunne unngå byråkratiske beslutninger å fremskynde dette. Dersom det tar lang tid så var de villige til å se på en løsning med å montere sperregjerder midlertidig for at vi skal benytte dette flotte anlegget. Vi håper på det beste. Det gjenstår også flytting av kastnett fra Kongsten til Østfoldhallen. Dette har kommunen lovet å gjøre etter nyttår. Vi vil også etter hvert få bedre lysforhold oppe på Mezzaninen.

Med Østfoldhallen håper jeg vi kan tilby de aktive topp treningsforhold

Jeg var tilstede under julesprinten og ble imponert over antall aktive/trenere og oppmenn samt foreldre som stilte opp. Her var det mye idrettsglede. Jeg håper Fredrikstad IF også i 2020 vil være et sted alle ønsker å være.

Jeg takker for et godt år i 2019 og ønsker at 2020 skal være et sted hvor vi utvikler oss sportslig, sosialt og løfter Fredrikstad IF sammen.

 

God Jul og Godt Nytt år

Sportslig hilsen

Helge S
FIF-Nordea julesprint

Postet av Fredrikstad IF den 16. Des 2019

Den tradisjonelle og uhøytidelige julesprinten ble arrangert i Kongstenhallen med over 100 barn og unge på startstreken. De fikk måle krefter med selveste nissen som virkelig fikk kjørt seg. I full nissedrakt stilte han i 20-30 starter mot løpsvillige sprintere over 60 meter. I de fleste oppgjørene måtte nok nissefar strekke våpen og se seg slått. På en nærmest fullsatt tribune satt familie og venner og heiet på sine respektive. Underveis ble det servert kaker, kaffe og forfriskninger. Selvsagt hadde nissen godteposer i sekken sin som han delte ut etter endt dyst. Etter at samtlige hadde spurtet julen inn, var julesprinten effektivt avviklet i løpet av et par timer.


Se resultater: julesprinten 2019.xlsx

Se bildealbum.

Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Rødt toppdekke på mesanin i Østfoldhallen

Postet av Fredrikstad IF den 30. Nov 2019

Arbeid med rødt topplag pågår nå på lørdag og blir avsluttet mandag eller senest tirsdag neste uke.

Oppmerking av baner etc. vil forhåpentligvis bli utført i i slutten av neste uke. Avventer tilbakemelding fra entreprenør med eksakt dato for oppmerkingen.

Arild R
Framdriften i arbeidet i Østfoldhallen er fortsatt god!

Postet av Fredrikstad IF den 26. Nov 2019

Og nå skal dekket herde før det får rød overflate. 

Vi håper virkelig ingen lager spor i gummien inntil den er herdet.


Tidligere bilder:

Det sorte gummidekket skal få rød overflate. Se også artikkel i Fredrikstad Blad. Her ser vi maskinen som brukes til utlegging av gummidekket:

og utlegging av gummidekke for tilløpet til hoppegropa:

Foto: AOR
Utlegging av banedekke pågår

Postet av Fredrikstad IF den 25. Nov 2019


Arbeidet har startet og trappa opp er sperret.
Gulv klargjort for utlegging av gummidekke

Postet av Fredrikstad IF den 24. Nov 2019

Hoppegrop med tilløpsbane er ferdigstilt. Øvrige forberedende arbeider på gulv er ferdigstilt 24.11.19.

Utlegging av gummidekke på mezanin påbegynnes mandag 25.11.19. 

Tekst og foto: AOR
Dugnaden i Østfoldhallen fortsetter

Postet av Fredrikstad IF den 21. Nov 2019

Lengdegropa tar form og Arild, Tore, Edgar og Helge har nå støpt gropa. Nå gjenstår tilløpet. Trenger litt hjelp til å skru i dagene fremover - ta kontakt. Det er nå like før tartandekket kan legges. Flere lastebiler har levert materialer som ligger klar i Østfoldhallen.
Minneord Bjørg Lisbeth Corneliussen

Postet av Fredrikstad IF den 16. Nov 2019

23. oktober mottok vi den triste meldingen om at Bjørg Lisbeth Corneliussen var gått bort etter lang tids sykdom. Bjørg ble 76 år gammel.

Etter mange år i USA engasjerte Bjørg seg i arbeidet i Fredrikstad IF da hun kom hjem til Fredrikstad.Hun satt i styret i mange år og var meget sentral i mange store arrangement i klubben. Hun var dyktig på administrasjon og jobbet mye med kontingenter og ledet også stevnekontoret ved UM og Jr NM arrangementene våre. Hun var lett å be om dugnadsarbeid og sa aldri nei, før sykdommen satte stopp. Hun nevnte flere ganger for meg at hun gjerne hadde fortsatt,  men hun måtte gi seg pga sykdommen.
Vi takker Bjørg for den store innsatsen hun har gjort for Fredrikstad IF og lyser fred over Bjørgs minne.

For FIF
Helge SandvikArbeidet i Østfoldhallen er i gang

Postet av Fredrikstad IF den 14. Nov 2019

Vi er endelig i gang med arbeidet med å gjøre mezanindekke i Østfoldhallen om til treningsfasiliteter for friidrett. 

Thon eiendom har nå støpt igjen hullet i dekket som hindret oss i å starte arbeidet. Nå må støpen tørke slik at vi kan gå i gang med å legge tartandekke over hele tribuneanlegget. (se lenger ned)

Vi har også mottatt kantsteinene til hoppegropen. Her skal vi på dugnad bygge tilløpet slik at dette blir klart til Laiderz (firma som skal legge dekket) kommer med tartandekket.

Status for FIFs aktiviteter:

 1. Mezanindekke er nå klart for støvsuging. Rester(søl) (ca. to tre bøtter med pukk) etter betongarbeidene må renskes og fjernes.
 2. Etablering av hoppegrop  og tilløpsbane kan igangsettes og ferdigstilles.
 3. Etablering av beskyttelse ved ventilasjonskanaler bør utføres forut for legging av gummidekke.
 4. Det må etableres gjerde for å sikre anlegget (ansvar Thon Eiendom) i tillegg til en "stoppvegg" for sprintbanen.

 

Status for entreprenørs arbeider:

 • To stk. paller med kantstein  er mottatt og plassert på mezanindekke.
 • Entreprenør har opplyst at materialer og utstyr til gummidekke blir levert 20 eller 21.11.19
 • Oppstarttidspunkt for utbedring av fuger og deretter legging av gummibelegg er ikke endelig bekreftet av entreprenør, men det er anslått at dette blir igangsatt kort tid etter vareleveransene.
 • Varighet for entreprenørens arbeider er etterspurt og søkes avklaret

Pådriver i arbeidet har vært Arild Rostad og styret i FIF vil takke ham for den enorme innsatsen han har lagt ned så langt.

 

Vi regner med at anlegget kan tas i bruk i desember i god tid før jul. 

 

I dag 14.11 skal anleggsgruppa på møte med kommunen hvor vi skal bli enige om vilkårene for bruken av anlegget. (tilgang, videreleie på dagtid o.l)

Bilder:

Sikring av området under utsparing.

Armering klargjort før støping.

Støpearbeidet pågår.

Avretting av betog.

Ferdig avrettet betong.

Kantsten til hoppegrop.


Tegningene vi jobber etter:

Plantegningen viser altså 5 løpebaner på nesten 100m og en returbane. Hoppegrop med tilløp.

Tverrsnittet viser at vi har nok høyde under skråtaket:

Tekst AR og HS

Foto AR
Leders hjørne 4/11-19

Postet av Fredrikstad IF den 4. Nov 2019

Hei alle FIF medlemmer

Friidretts- og løpssesongen er nå over. Vi har gjennomført Klubbmesterskap, Fredrikstad marka rundt og Fredrikstad Maraton samt 5000 m bane både for Kappgang og løp i høst. Dessverre måtte Salmingkarusellen avlyses pga flom som ødela både banen og vårt lager på sentralidrettsanlegget.

Det ser ikke ut til at det tas ferie i forhold til treningen og jeg leser på sosiale medier at gruppene er i full gang med oppgjøring både til innendørs sesongen og utendørssesongen 2020.

Utregningene for lagserien i friidrett er ikke klar ennå, men det ser meget lovende ut for at Kvinnene skal beholde plassen i 1. divisjon med god margin. Herrene ser ut til å nærme seg opprykk fra 3. divisjon, men kan også fortsatt bli der. Håper på det første. Vil takke både trenere og oppmenn og deres hjelpere på treningene som gjør at vi får så gode resultater.

Vi må ikke glemme FIF-trimmen (mosjons løperene) oppe i dette. De bidrar til å markedsføre klubben på en utmerket måte noe som sikkert gir oss deltakere fra andre klubber på våre løp.

Igjen vil jeg takke Thorstein Haugen for hans innsats i klubben med hensyn til FIF huset og oppussing av lagerlokalene på Lisleby etter flommen. Han har nå malt  veggene sog satt opp hyller slik at vi snart kan flytte inn der igjen. Han har også sørget for å kjøpe nytt kjøleskap og fryser som ble ødelagt. Vi er stolte av innsatsen du gjør Thorstein.

Så til en gledelig melding ang. Østfoldhallen. De fleste har nok fått med seg at vi har fått tillatelse til å lage et treningssenter for friidrett i Østfoldhallen. Vi har fått Messinarealet (oppe på tribunen) til disposisjon. Før vi kan etablere anlegget må det støpes igjen ett hull i dekket/gulvet. Dette har eier av hallen sagt seg villig til å gjøre og de er i full gang med planlegging av dette. Støpningen skal skje nå fredag eller mandag i neste uke. Deretter må vi vente noe på at dette skal tørke/herde og så kan vi gå i gang med å legge tartandekke. Dette skal utføres av firma Laiderz. Vi er optimistiske på at desember er måneden vi kan ta i bruk anlegget. Jeg tror derfor inne treningen i vinter kan gjennomføres i eget anlegg i vinter. Vi skal også på dugnad bygge en lengdegrop. Arild Rostad har vært sentral i arbeidet med tegninger og kontakt med de ulike firma som må inn for å gjøre dette til et flott treningssenter. Vi er heldige som har gode folk med oss i klubben som gjør at det blir enklere å lede FIF.

Friidrettshallen på Greåker er ennå 3-4 år unna så vi trenger Østfoldhallen som treningsarena, selv om dette ikke blir noe konkurransehall så vil den dekke vårt behov bedre enn det Kongstenhallen kunne gjøre.

 

Sportslig hilsen

Helge S
Hytteplanmila / Amsterdam maraton

Postet av Fredrikstad IF den 20. Okt 2019

11 deltagere fra Fredrikstad IF på Hytteplanmila lørdag 19. oktober. Mange gode tider i en rask løype hvor Jacob Ingebrigtsen satt ny rekord på 27:54. Her er alle deltagerne med tider og plassering i aldersklassen.

Astrid Stigen 37:47 nr 2 i klasse 14-15
Ida Cecilie Barstad 43:46 nr 100 i klasse 23-34 PB
Hege Gathen 44:23 nr 14 i klasse 50-54
Fairuz Syed Ahmad 50:03 nr 64 i klasse 35-39 PB

Magnus Cato Andersen 33:29 nr 85 i klasse 23-34 PB
Erik Stigen 34:27 nr 16 i klasse 18-19
Regin Wernersen 40:07 nr 97 i klasse 45-49 PB
Knut Furuheim 40:37 nr 20 i klasse 55-59
Fred Morgan Larsen 41:25 nr 55 i klasse 50-54
Ole Christian Lier 42:07 nr 30 i klasse 55-59
Henrik Lund Raagaard 45:04 nr 2 i klasse 75-79

Tekst og bilder fra facebook, Folk i FIF.

Gratulerer til Marie Grønneberg som Amsterdam maraton i dag på 3:18:20.  En meget fin tid på tross av problemer med kramper underveis.

Foto av Rolf B. Gundersen fra Fredrikstadløpet tidligere i år.

Astrid Stigen seiret i Norgesløpet

Postet av Fredrikstad IF den 6. Okt 2019

Astrid Stigen vant sin klasse K-18 i Norgesløpet på Jessheim i et solid gjennomført løp.

Av Rolf B. Gundersen

Stormønstringen Norgesløpet gikk av stabelen på Jessheim i helgen med over 600 deltakere. Distansene var 5 km og 10 km. Skiløperen Astrid Stigen som konkurrerer for FIF i friidrett, var ikke snauere enn at hun vant 10 km i sin klasse K-18 med den gode tiden 38.26 min. Det holdt totalt til en respektabel 8. plass i kvinneklassen som talte 91 deltakere. Alf-Georg Joranger løp inn til en flott 21. plass på 5 km med tiden 17.15 min. Sønnen Oliver hevdet seg i barneløpet.

 

FIF-løpere i inn og utland i helgen

Postet av Fredrikstad IF den 6. Okt 2019Klubben har faktisk hatt deltagelse på løp i alle de skandinaviske land i dag. Ikke nok med den gode prestasjonen til Jon Andreas Balchen i Jotunheimvegløpet Ultra (57 km)  så har Magnus Cato Andersen løpt Dalsland X-trail 22k i Sverige på tiden 1:36:15 i en kupert løype. I Danmark løp Andre Putkowski Skagen Halvmaraton på 1:50. I Rolaland løp Fairuz Syed Ahmad halvmarton i Ryfastløpet på 2:01:54. Spreke folk i en aktiv klubb.

Gratulerer til alle. Bilde av Jon Andreas på det som ser ut til å ha vært en fantastisk naturopplevelse under løpet fra Bygdin til Skåbu.

Tekst og foto fra Facebook - Folk i FIF
Dekkskift - dekkhotell. Benytt VIANORs tilbud, oppgi FIFs kundenummer og FIF støttes!

Postet av Fredrikstad IF den 2. Okt 2019


Sesongen for dekkskift og dekkhotell. Rabattene vi har er som følger:

 • 10% på dekkhotell
 • 5% på alle dekk
 • 5% på dekkservice
 • 5% på olje og batterier

Husk at kundenummer må oppgis for å få rabatt. FIFs kundenummer: 175556

Rabattene gjelder kun i Vianor sine egeneide avdelinger. Oversikt over disse finnes her: https://vianor.no/verksteder/

Gjelder kun de uten (Partner). 

Husk at all bruk av kundenummer gir kickback, så her er det bare å rekruttere tanter, besteforeldre, kollegaer, og venner til å bruke kundenummer – rabatt for de, og penger i kassen for oss.
Berlin maraton og Ørsjødilten - 29. september 2019

Postet av Fredrikstad IF den 29. Sep 2019

Gratulerer til Ole Christian Lier som løp Berlin maraton på 3:39:25! 

På samme dag løp Knut Magne Furuheim inn til 1:35:58 på halvmaraton under Ørsjødilten, i en våt og tund løype. Det holdt til en 8. plass i herreklassen.

Foto : Rolf B. Gundersen (fra Glommaløpet 2019)
Klubbmesterskap og sesongavslutning

Postet av Fredrikstad IF den 23. Sep 2019

Sentralidrettsanlegget på Lisleby viste seg fra sin beste side da FIF avsluttet sesongen med klubbmesterskap. Et fire timer langt stevne uten at vindmåler rikket på seg, er sjelden kost på arenaen. Ungdom fra seks år og oppover mønstret i en rekke forskjellige øvelser for å sanke de siste mulige poengene til seriene på dame- og herresiden. Det er viktig å beholde posisjonene. De fleste fikk forsøke seg på litt uvante øvelser. Det var både utfordrende og morsomt, og det var tydelig at mange frydet seg over å satse litt utradisjonelt. Etter en trivelig kveld var stevnet over forhåpentligvis med nødvendige poeng i bagasjen.

Se bildealbum fra klubbmesterskapet.

Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Se resultater

Tidsskjema klubbmesterskap

Postet av Fredrikstad IF den 23. Sep 2019

Her kommer tidsskjema for klubbmesterskapet mandag 23.september, alt er ca tider. 


tidsskjema klubbmesterskap.xlsx


Klasse40m60m 200m200m hekk400mLengdeHøydeTrestegKuleSpyd/Liten ballSlegge/
Diskos
J/G 618:0517:15


17:40
J/G 7
18:0517:15


17:40
J/G 8

17:15


17:40


18:05
J/G 9

17:15


17:40


18:05
J/G 10

17:40


18:05

17:15

J/G 11

17:40


18:05

17:15

12-14 år

19:1018:3019:5519:3518:00
18:4519:20
15-senior

19:2018:4519:4018:4518:1019:1019:4518:4517:00

Alt er ca tiderKan bli endringer 

3 forsøk kast/lengde/lengde uten tilløp

Kastmerker spyd/liten ball
Oslo maraton 21/9-2019

Postet av Fredrikstad IF den 21. Sep 2019

Ny halvmaraton under 1:30 av Knut Magne Furuheim (her i ett bilde fra Drammen halvmaraton i 2018). Knut Magne løp inn til 1:29:09 og 9. plass i sin klasse.  Godt løpt også av Erik Stigen som med 35:53 ble nr 7 i klasse 18-21 på 10 km og av Steinar Angelskår som med 3:50:03 tok en 3. plass i klasse 65-69.

 

Resultater FIF

10 km
Erik Stigen, 35:53, nr 7 i klasse 18-21
Terje Hansen, 48:38, nr 9 i klasse 60-64
Nils Wiig, 50:23, nr 37 i klasse 55-59

Halvmaraton
Ida Barstad, 1:38:57, nr 54 i klasse 34-34
Knut Magne Furuheim, 1:29:09, nr 9 i klasse 55-59
Regin Wernersen, 1:33:42, nr 61 i klasse 45-49

Maraton
Steinar Angelskår, 3:50:03, nr 3 i klasse 65-69
Terje Svensson, 4:07:44, nr 63 i klasse 55-59


Arrangørens hjemmeside : Oslo maraton, alle resultater: Resultater Oslo Maraton 2019
Ny bestetid på halvmaraton for Magnus Cato Andersen

Postet av Fredrikstad IF den 18. Sep 2019

Under lørdagens halvmaraton i København senket Magnus Cato sin personlige rekord på halvmaraton til 1:13:41! 

FIF gratulerer! 

På bildet er Magnus Cato i midten, mellom sin far og bror (bilde fra facebook - Folk i FIF).
FIF inn i Østfoldhallen

Postet av Fredrikstad IF den 18. Sep 2019

Nora Wold og Marlen Aakre kan sammen med FIF-leder Helge Sandvik (i bakgrunnen) glede seg over innendørs treningsfasiliteter i Østfoldhallen.

Det var en gledens dag for FIF da Fredrikstad kommune og Storebrand Eiendom innkalte til en uformell pressekonferanse. De kunngjorde at de hadde inngått en 15 års avtale om fortsatt bruk av Østfoldhallen til idrettsformål. Det inkluderer fotball og flere andre idretter, blant annet friidrett. FIF får disponere et område på 1500 kvadratmeter oppe på mesanin. Der vil det bli anlagt en 100 meter lang løpebane med tartandekke og et område for tekniske øvelser. FIF har over tid avsatt midler til innendørs treningsmuligheter. Foreningen legger en betydelig investering i den delen av anlegget som skal benyttes til friidrett. At man har landet på denne løsningen, er en stor lettelse for FIF som lenge har vurdert flere alternativer til innendørstrening vinterstid. Dette skaper med langsiktig kontrakt, en forutsigbarhet i treningsarbeidet. Hvis alt går etter planen, kan anlegget tas i bruk allerede denne vinteren.

 

Av Rolf B. Gundersen (tekst)

og Geir A. Carlsson (FB-foto)
22 gull til FIF i KM

Postet av Fredrikstad IF den 15. Sep 2019

Robin Agard G-13 tok gull i både høyde og kule under KM i Moss i helgen

Friidrettssesongen ble avsluttet i helgen med KM og Salmingkarusell for aldersbestemte klasser på Melløs Stadion i Moss. Det var begrenset oppslutning om stevnet og tynt besatt i enkelte øvelser. Mange har nok allerede lagt bort konkurranseutstyret for i år og rettet blikket mot neste sesong. Likevel en solid tropp fra FIF som forsynte seg godt av edelt metall. Mestvinnende ble Jamila Isman J-14 med gull både i høyde og lengde  og sølv på 60m hekk. Dina Rosenvinge Aasen J-13 fulgte opp med gull både på 100m og 200m med klare marginer. Fredrik Persen G-17 var ikke snauere enn at han tok gull på 100m, 200m og i høyde og sølv i lengde. I samme klasse tok Joachim Teleb gull i lengde og i tresteg og sølv på 100m. Robin Agard G-13 tok gull i både i høyde og i kule. Når det gjelder resultater og plasseringer henviser vi til resultatlistene.

 Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

 Resultatliste her

Fredrik Persen G-17 tok gull på 100m, 200m og i høyde og sølv  i lengde


Joachim Teleb G-17 tok gull i lengde og i tresteg og sølv på 100m

Freia Haraldsen Skaset J-12 tok gull på 60m og sølv i lengde

Elina Gudbrandsen J-11 tok gull på 600m

Jamila Isman J-14 tok gull i høyde og lengde og sølv på 60m hekk
Skiløpet/Ecotrail Brüssel

Postet av Fredrikstad IF den 10. Sep 2019

Nytt sterkt løp av Magnus i Skiløpet på lørdag. Han løp 5 km og ble best i klassen sin, og nr 2 totalt.1.plass: Pål Asbjørn Kullereud, Sarpsborg/TeamSportsmanden, med første plass i Skiløpet 5k på tiden 16:09
2.plass: Magnus Cato Andersen, Fredrikstad IF, 16.11
3.plass: Emil kullerud, Sarpsborg/Team Sportsmanden, 17:13.

Tekst og foto fra Facebook, Folk i FIF.


Ecotrail Brüssel

I Brüssel var Marit Hall med familien og løp 10 km under Ecotrail der. Marit fullførte på 1:01:12 og ble nummer 342.

Gull, sølv og 2 bronse til FIF i UM

Postet av Fredrikstad IF den 8. Sep 2019

Det unge stafettlaget leverte en respektabel innsats mot eldre konkurrenter på 1000 m stafett

Ungdomsmesterskapet i friidrett ble avsluttet søndag. FIF’s reduserte tropp på ti deltakere etter to forfall, kunne reise hjem fra stormønstringen på Jessheim med 4 medaljer; ett gull, ett sølv og to bronse. Gullet var det Emma Skibstad Bekkevik J-15 som sto for med sitt fremragende løp på 300m hekk på tiden 46.81 sek. og to og et halvt sekund foran nummer to. Emma løp også 800m. Synne Pedersen J-15 kapret sølvmedaljen i slegge med et kast på hele 41.46 m og personlig bestenotering. Hun brøt 40 meters-grensen for første gang. Ikke bare en gang, men hele seks ganger og i alle sine kast. Synne viste en meget stabil og god høstform. Hun deltok også i diskos. Didrik Grøm G-17 tok som tidligere nevnt bronse på 100m med den gode tiden 11.02 sek. i et meget jevnt og spennende oppgjør. På 200m ble han nummer fire på tiden 22.87 sek. Den siste bronsemedaljen sørget Anniken Aarebrot J-17 for da hun løp 800m på 2.17.83 min. etter et greit gjennomført løp. Det løsner igjen etter en trøblete sesong med sykdom og skader.

Astrid Stigen J-15 leverte et jevnt godt løp på 2000m og avsluttet nok en gang under sju minutter med tiden 6.59.76 min. På 1000m stafett G-17-18-19 stilte med et av de yngste lagene: Fredrik Persen, Didrik Grøm, Joachim Teleb og Nils Christian Christensen. Likevel leverte de en respektabel innsats og ble nummer to i sitt heat med tiden 2.07.24 min. Det holdt totalt til en godkjent sjuende plass i den tøffe konkurransen. Vi tar med at Amanda Bakker Knutsen J-17 løp 100m hekk, Astrid Reknes J-15 løp 800 m  og Fredrik Persen G-17 løp 100m, 200m og 1000 m stafett.

Emma Skibstad Bekkevik tok gull på 300m hekk J-15 med tiden 46.81 sek.

Synne Pedersen tok sølv  i slegge J-15 med et kast på 41.46m

Anniken Aarebrot tok bronse på 800m J-17 med tiden 2.17.83 min.

Didrik Grøm tok bronsemedaljen på 100m G-17 på tiden 11.02 sek. i et spennende og jevnt oppgjør

Nils Christian Christensen avslutter 1000m stafett på en respektabel annenplass i heatet

Laget på 1000m stafett fra venstre: Nils Christian Christensen, Joachim Teleb, Didrik Grøm og Fredrik Persen

Av Rolf B. Gundersen

Se resultater her 
Vilnius marathon og Drammensmaraton, 8/9-2019

Postet av Fredrikstad IF den 8. Sep 2019

En glad gjeng fra FIF etter fullført halvmaraton, fra venstre Ulf, Hege, Preben, Morten, Linda og Ole.

En av høstens løpeturer går til Vilnius hvor flere løp halvmaraton. Gratulerer til Hege med 2. plass i klassen og til Preben med debut på halvmaraton, godt under målet på 1:50!

Vilnius, halvmaraton
Hege Gathen, 1:40:40, nr 2 i klasse 50-59.
Linda Gathen, 2:27:19, nr 28 i klasse 50-59.
Ole Tharaldsen, 1:42:51, nr 22 i klasse 50-59.
Preben Larsen-Isøy, 1:47:29, nr 117 i klasse 40-49.
Ulf Reffsgård, 2:05:43, nr 18 i klasse 60-69.
Morten Hansen, 2:18:04, nr 92 i klasse 50-59.

Vilnius, 10 km
Per Arne Karlsen 1:07:44

Vilnius, 5 km
Hege Gathen, 23:17, nr 11 i dameklassen (hun løp under navnet til Linda)
Ann-Kristin Tharaldsen 54:26
Magne Kristiansen 47:52
Øyvind Hill 54:27


Hege doblet like godt og stilte på 5 km kun 5 timer etter halvmaraton og kom i mål som nr 11 i dameklassen på 23:17, imponerende!

Arrangørens hjemmeside: Vilnius Marathon

Drammen, halvmaraton

Noen tok turen over fjorden i stedet, for å løpe halvmaraton i Drammen. Gratulerer til Steinar med 2. plass i klassen.

Terje Svensson, 1:43:05, nr 15 klasse 55-59.
Steinar Angelskår, 1:46:19, nr 2 i klasse 65-69.

Arrangørens hjemmeside: Drammensmaraton
Dramatikk i UM da Didrik Grøm tok bronse

Postet av Fredrikstad IF den 7. Sep 2019

Så jevnt var det på 100m G17 da Didrik Grøm knep en bronse første dag i UM på Jessheim

UM i friidrett arrangeres denne helgen på Jessheim med Ullensaker/Kisa som vertskap. På 100m G17 var det så jevnt at det måtte et jurymøte til for å fordele medaljene. Didrik Grøm tok seg pent og kontrollert til finale ved å vinne sitt heat på tiden 11.09 sek. og tett på personlig bestenotering. Finaleheatet besto av meget jevnbyrdige deltakere der hvem som helst kunne stikke avgårde seieren og medaljene. Slik det ble det da også, et feiende flott og spennende oppgjør der kun hundredeler skilte. Men det var først etter målgang at dramatikken startet. Seieren ble tilkjent favoritten Jonas André Ose fra Dimna IL (104) og tiden 10.96 sek. Sølvet tok Jonas Berggård Skåden fra Sandnes IL (541) med tiden 11.00 sek.. Bronsen gikk til Tobias Windjusveen fra Tyrving IL (693) på tiden 11.02 sek. Didrik Grøm (183) havnet på den sure fjerdeplassen på tiden 11.03 sek. 

Allerede under premieutdelingen startet forvirringen. Da de tre førstnevnte hadde fått sine medaljer, annonserte speaker Didrik på tredjeplass. Hjemme på Kråkerøy satt trener Zdenko Vojdovic og fulgte direktesendingen på TV. Han konkluderte da med at Didrik var på tredjeplass. Han ringte derfor lagleder Jens Petter Wold og fortalte hva han hadde registrert, og ba ham ta situasjonen opp med juryen. Etter gjentatte avspillinger av målfoto, kunne ingen avgjøre hvem som tok tredjeplassen. Juryen konkluderte med at det var “dødt løp” og delte ut to bronsemedaljer. Begge fikk tiden 11.02 sek. Litt for god medvind til godkjent bestenotering. Didrik Grøm er allerede som 17-åring på nippet til å bryte den magiske 11 sekunders grensen.

Emma Skibstad Bekkevik J17 løp en gnistrende 300m hekk og tok gullet med tiden 46.81 sek. Det var en overlegen seier etter et nærmest perfekt gjennomført løp. Avstanden til nummer var på to og et halvt sekund. På UM første dag hoppet Joachim Teleb 12.06 m i tresteg G17 og løp 100m på 12.04 sek. Fredrik Persen fikk tiden 12.07 sek. Synne Pedersen J15 tok en femteplass i diskos med et kast på 29.72 m

UM fortsetter lørdag og søndag

Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Jens Petter Wold (foto)
Rask halvmaraton av Magnus Cato Andersen under Perseløpet

Postet av Fredrikstad IF den 3. Sep 2019

Magnus Cato Andersen løp Perseløpet lørdag 31.08 og greide målet sitt, å løpe halvmaraton under 1.15. Sluttiden ble solide 1.14.22. Det er fort, vi gratulerer. 


Tekst og bilde fra facebook, Folk i FIF.
Trim- og løpestart

Postet av Fredrikstad IF den 2. Sep 2019
Solid FIF-innsats i Lerøy-lekene

Postet av Fredrikstad IF den 2. Sep 2019

Østfoldlaget gjorde en flott innsats i Lerøy-lekene og avsluttet på en hederlig tredjeplass.


FIF var bredt representert på østfoldlaget som deltok i Lerøy-lekene på Hamar i helgen. Lerøy-lekene er riksdekkende lagkonkurranse i friidrett for 13- og 14-åringer. Konkurransene arrangeres samtidig i tre regioner: Østlandet på Hamar, Vestlandet i Haugesund og Midt- og Nord-Norge i Måndalen. På Hamar deltok over to tusen utøvere fra fylkene: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Arrangementene har ved siden av idrettsglede og intense konkurranser, en klar sosial profil på ungdommens premisser med diskotek og underholdning. Lekene arrangeres av Norges Friidrettsforbund med Industribedriften Lerøy som sponsor.Østfoldlaget bet godt fra seg og knivet om de beste pallplassene. Med sterk FIF-innsats kapret de til sist tredjeplassen blant annet foran Oslo. Det ble satt en rekke personlige rekorder. Individuelt tok Esther Olivia Pedersen sølvmedaljer i klassen J14 på 1500m med tiden 5.19.03 min. og på 200m hekk med tiden 32.75 sek. Begge med personlige bestenoteringer. Bronse ble det på 1000m kappgang. Pers ble det også på 600m med tiden 1.41.84 min.
Viktoria Magnussen J14 tok en flott sølvmedalje på 60m hekk med tiden 9.87 sek. Dina Rosenvinge Aasen J13 fulgte opp med bronse på 200m med tiden 28.57 sek. Tett bak kom Ingrid Westberg 28.85 sek. (nr.6) og Aurora Ellefsen 29.45 sek. (nr.9). Hele 29 deltakere stilte til start i øvelsen. Tvillingsøster Hermine tok bronse i spyd og løp både 600m og 1500m og sanket betydelige poeng. Det samme gjorde Ingrid Westberg med bronse i stav og gode løp på 60m hekk og tiden 11.22 sek. (6) og 200m hekk og tiden 34.40 sek. (4). Lucas  S. Løwen G13 tok bronse på 1000m kappgang, løp 600m på 1.46.63 min. og hoppet 8.50m i tresteg. Ian Beck van Dortmont G13 tok bronse i høyde med et godt hopp på 1.41m


 

Rolf B. Gundersen (tekst)

Jørgen Westberg (foto)

 

Se resultater her  

 

 

 

 
Tidsskjema Salming karusell 6

Postet av Fredrikstad IF den 2. Sep 2019

Klasse60m80m100m600m kapLengdeTrestegHøyde stativ 1Høyde stativ 2
KuleSpyd
J818:30 (2heat)


18:00


19:10
J918:45


18:00


19:10
J10
20:00 (2heat)
18:10
19:35
J11
19:45
18:10

18:55

18:25
J12

19:15 (2heat)18:10
19:40
18:5518:45G818:55


18:30


18:00
G919:00 (2heat)


18:30


18:00
G10
19:50 (2heat)
18:00

18:15

19:15
G11
19:40
18:00


18:15
18:55
G12

19.25 (2heat)18:00
19:00

18:25


Kan bli endringer. 

3 forsøk kast/lengde/tresteg

Kastemerker spyd


KuleG8-112 kg

G123 kg

J8-122 kgSpydG10-11400 g

J10-11400 gLengdeAlle0,5 m satssone før planke
TrestegAlle0,5 m satssone før planke


Tidskjema nett Salming karusell 6 2019.xlsx

Trim- og løpestart

Postet av Fredrikstad IF den 1. Sep 2019
Resultatliste treningsstevne

Postet av Fredrikstad IF den 26. Aug 2019

Her kommer resultatlistene fra treningsstevne mandag 26. august.


Resultater Treningsstevne 26.08.2019.xlsx
God innsats i junior-NM

Postet av Fredrikstad IF den 25. Aug 2019

FIF stilte med disse sju deltakerne i junior-NM som ble avviklet i Sigdal i helgen. Bak fra venstre Tobias Lien, Didrik Grøm og Nils Christian Christensen. Foran fra venstre: Emma Skibstad Bekkevik, Juliane Rosenvinge Grell, Astrid Stigen og Anniken Aarebrot.

Til tross for jevnt god innsats og fine resultater, ble det ingen medaljer på FIF-juniorene i årets junior-NM i Sigdal. Nærmest var Didrik Grøm  på 100m. Han tok seg fint gjennom forsøk og semifinale og endte på fjerdeplass med den gode tiden 11.17 sek. På 200m gikk han greit videre fra forsøk med 23.12 sek., men det stoppet i semifinalen. Emma Skibstad Bekkevik leverte fine løp på 400m hekk. Etter å ha tatt seg videre med tiden 65.76 sek., ble det en oppmuntrende femteplass i finalen med tiden 66.05 sek. Finale ble det også på Astrid Stigen på 3000m med tiden 10.36.68 min. og personlig rekordforbedring med hele 11 sekunder. Det holdt til en 11. plass Julianne Rosenvinge Grell tok seg videre til semifinale med tiden 11.77 sek. Der ble det stopp i sterk motvind med tiden 11.85 sek. Det ble ikke avansement på Anniken Aarebrot som løp 400m på tiden 59.51 sek. og 800m på 2.17.95 min. Heller ikke Nils Christian Christensen lyktes i å ta seg videre på 800m til tross for årsbeste 2.01.78 min. Det endte også i forsøket på 100m for Tobias Lien til tross for tiden 11.63 sek.

 

Rolf B. Gundersen (tekst)

Jens Petter Wold (foto)  
Leders hjørne 20/8-19

Postet av Fredrikstad IF den 20. Aug 2019

Hei alle medlemmer i FIF

Det er en stund siden jeg skrev leders hjørne nå. En sommerferie er over og mange stevner og løp er avviklet. Vi var også med på Aalborglekene i Danmark. Det er gode resultat fra Senior til barn og det er bare å følge med på hjemmesiden vår og Facebooksidene våre.

Det ser også ut til at vi har bra med trenere slik at vi kan holde aktiviteten høy i tiden framover.

Det viktigste som har skjedd siden sist er at politikerne i Østfold har besluttet å bygge Friidrettshall på Greåker. Det vil på sikt løfte friidretten i Østfold. Det vil helt sikkert ta litt tid før hallen står ferdig. Det er antydet 2023, men det vil sikkert bli informert mer om i tiden som kommer.

Når det gjelder kommende vinter og treningsforhold så hadde vi jo håpet på Østfoldhallen. Her ser det nå ut til at eier av hallen har gitt opp å etablere trampolinepark og at det fortsatt vil være fotball hall. Det er positivt for oss siden vi da vil få tilgang til tribuneområdene for å legge dekke slik at vi kan trene der. Men det må gjennomføres en kostnadsanalyse for hva som må investeres i hallen fra Fredrikstad kommune. (blant annet sikring av tribuneområdet og rømningsveier, samt om man må bytte dekke på fotballbanen). Det betyr en ny runde med politisk behandling i Fredrikstad kommune og foreløpig dato for dette er satt til oktober. Vi får bare håpe at vi får til noe der i vinter.

Dere som benytter FIF huset har sikkert oppdaget at det er lagt nye fliser i gang og garderober, samt malt med lyse farger. Vi hadde ikke budsjettert med dette, men har sett nødvendigheten av å utføre dette. Det har jo blitt riktig fint og jeg må takke Thorstein Haugen for enorm innsats med både maling og gjennomføring av oppussingen.

Sesongen er ennå ikke slutt og vi har fremdeles noen løp og stevner vi skal gjennom i klubben. Vi har et karusellstevne, klubbmesterskap igjen på bane. Fredrikstad Marka og Fredrikstad Maraton er også løp som krever dugnad og hjelp til å gjennomføre. Vi håper at dere står løpet ut.

Fortsatt lykke til i konkurranser og løp som gjenstår i sesongen 2019

Helge Sandvik

Leder Fredrikstad IF
Treningsiver på Lisleby

Postet av Fredrikstad IF den 19. Aug 2019

Det sprudlet på Sentralidrettsanlegget på Lisleby da over 100 ungdommer i alle aldre tok fatt på treningen igjen etter skoleferien. Når skolen begynner, starter også FIF opp igjen med organisert trening til faste tider. De mest ivrige har fulgt treningsopplegg gjennom ferien individuelt eller i mindre grupper. Trenere har vært til disposisjon på omgang. Nå er vi tilbake til faste tider på bane mandag, onsdag og fredag kl 17-19. På treningen i dag begynte forberedelsene til en rekke stevner utover. Mest nærliggende er junior-NM kommende helg dit FIF sender åtte deltakere. Deretter står karusellstevner, UM og diverse idrettsleker på terminlista. Høstsesongen er i gang.

Rolf B. Gundersen (tekst og foto)
Christian Fredrik-løpet

Postet av Fredrikstad IF den 18. Aug 2019

Lørdagen bød også på Christian Fredrik-løpet i Moss, også dette løpet i regn og vind. Det ble klasseseier både til Henrik Raagaard og Hege Gathen (her i ett bilde fra Fornebuløpet tidliger i år)., og det ble en fin 3. plass i klassen til Preben Larsen-Isøy.

Resultater FIF:

Magnus Cato Andersen, 35:43, nr 6 i klasse 23-34
Hege Gathen, 10 km, 45:58, nr 1 i klasse 50-54
Henrik Raagaad, 10 km, 47:45, nr 1 i klasse 75+
Preben Larsen-Isøy, 5 km, 24:18, nr 3 i klasse 40-44

Tekst: Terje Svensson
Kystleden halvmaraton

Postet av Fredrikstad IF den 18. Aug 2019

Knut Magne Furuheim tok turen over fjorden lørdag, for å løpe Kystleden halvmaraton (Horten til Tønsberg). Dessverre var været så langt unna forholdene på bildet som det kunne være, bildet er fra Glommaløpet i år. På tross av regnvær og vind løp Knut Magne inn til 1:35:44, noe som holdt til en 2. plass i klasse 55-59.

Tekst: Terje Svensson
Foto: Rolf B. Gundersen
Fuktige Olavsleker på Kalnes

Postet av Fredrikstad IF den 17. Aug 2019

Esther Olivia Pedersen (til høyre) og Leah Nygaard Strand var godt utstyrt i regnværet på Kalnes. Esther vant 600m Jenter 14 år foran lagvenninnen Leah.

Årets Olavsleker arrangert av Sarpsborg IL på Kalnes, ble en ufyselig affære i regnvær og til dels kraftig vind som ødela for godkjente bestenoteringer. Lekene på Kalnes pleier normalt å være en koselig opplevelse i idylliske omgivelser. Slik ble det ikke denne gangen. Dystre værmeldinger gikk også ut over deltakelsen som var magrere enn man er vant til.

Elias Persen (til høyre) og Carl Henrik Breigan ble henholdsvis nummer 2 og 3 på 60m Gutter 11 år..

Trofaste utøvere fra FIF stilte opp og returnerte med fine plasseringer. I klassen Gutter 10 år vant August Sandnes både 60m og lengde og tok en annenplass på 600m. Her vant kasttalentet Henrik Karlsen liten ball med et kast på hele 41.67m. I klassen Gutter 11 år ble Elias Persen nummer to på 60m med tiden 8.91 sek. slått med et hundredel. Samme plassering i lengde med et hopp på 4.09m og slått med en centimeter. Annenplass ble det også i kule. Marginene altså ikke på hans side. I Gutter 13 år seiret Sean Martin Bjønnes i høyde med 1.30m, tok annenplassen i lengde og tredjeplassen på 60m. i meget tette oppgjør. I denne klassen seiret Niklas Szydlowski Olsen i spyd. I Gutter 17 år vant Fredrik Persen 100m på tiden 11.73 sek. foran Joachim Teleb som fikk 11.98 sek. Numan Khogyanai vant 800m på 2.11.66 min.

Dina Rosenvinge Aasen vant 60m Jenter 13 år

I klassen Jenter 12 år vant Tuva Kristine Ansteensen 60m på 9.11 sek. og det ble annenplass på 600m og tredjeplass i lengde. I klassen Jenter 13 år seiret Dina Rosenvinge Aasen på 60m på den gode tiden 8.48 sek. Ingrid Westberg ble nummer to. I klassen Jenter 14 år gjennomførte Viktoria Magnussen to gode løp. Hun vant 60m på tiden 8.57 sek. og 60m hekk på 10.01 sek. Her vant Esther Olivia Pedersen 600m på 1.47.50 min. foran lagvenninnen Leah Nygaard Strand.

Viktoria Magnussen vant både 60m og 60m hekk Jenter 14 år

Fredrik Persen vant 100m foran klubbkameraten Joachim Teleb i klassen Gutter 17 år

Rolf B. Gundersen

Se resultater her  

 
Gode FIF-prestasjoner i Norgeslekene

Postet av Fredrikstad IF den 11. Aug 2019

Synne Pedersen J15 vant slegge og tok en annenplass i diskos i Norgeslekene på Jessheim

En liten gruppe fra FIF vartet opp med gode resultater i Norgeslekene på Jessheim i helgen. Synne Pedersen J15 vant slegge med et kast på 36.72m og tok en annenplass i diskos med 27.01m. I klassen J14 vant Viktoria Magnussen 60m hekk på den gode tiden 10.02 sek. Hun fulgte opp med en tredjeplass på 200m med tiden 28.20 sek. Tvillingene Hermine og Aurora Ellefsen fulgte hverandre som skygger på 200m J13 og ble henholdsvis nummer to og tre med tidene 28.88 sek. og 29.21 sek. Gledelig var det at Astrid Stigen kvalifiserte seg til NM junior på 3.000m med tiden 10.49.44 min. Etter mye fram og tilbake og omløp på grunn av feilplasserte hekker, greidde også Emma Skibstad Bekkevik kvalifiseringskravet på 400m hekk med tiden 67.25 sek. Anniken Aarebrot ble nummer to på 400m med tiden 59.11 sek. Nils Christian Christensen løp 800m på tiden 2.04.78 min. og Numan Khogyanai satte pers med tiden 2.08.90 min.

Rolf B. Gundersen (tekst)

Vidar Henriksen FB (arkivfoto)

Se resultater her  
Kristoffer til USA med idrettsstipend

Postet av Fredrikstad IF den 11. Aug 2019

Beste FIF-sprinter på herresiden, Kristoffer Persen (19), har fått idrettsstipend i USA gjennom “College Scolarship”. I disse dager er han på plass ved Coker University i South Carolina. Hvis alt går etter planen, skal han kombinere økonomiutdanning med friidrett i fire år framover. Han er allerede tatt vel imot, og har møtt både skoleledelse og personlig trener. Han er både glad og forventningsfull over å være en del en slik ordning, og ser med spenning fram til å ta fatt. Coker University satser bredt på idrett, og har hele 15 disipliner med i sitt program.

 

Rolf Gundersen (tekst)

Helen Persen (foto) 
Medaljedryss på FIF i Aalborglekene

Postet av Fredrikstad IF den 8. Aug 2019

Ida Breigan tok gull på både 200m og 300m i Aalborglekene

FIF representerte Fredrikstad på en utmerket måte i Aalborglekene. 12 utøvere i 15 års-klassen i friidrett kom hjem med 13 medaljer som fordelte seg på 5 gull, 3 sølv og 5 bronse. Ida Breigan topper med gull på både 200m og 300m. Synne Pedersen stilte i alle kastøvelsene og tok gull i diskos og sølv i slegge. Emma Skibstad Bekkevik tok gull på 800m etter sterk løping. Aurora Johansen som stilte i en annen klasse, tok også gull på 800m i tillegg til bronse på 400m. Flest medaljer plukket Sigvart Johan Avdal med sølv på 200m, bronse på 100m og bronse i høyde. Vebjørn Flornes Heen fulgte godt opp med sølv i høyde og bronse på 200m. Bronse til Astrid Reknes på 800m.

Aalborglekene arrangeres hvert fjerde år med deltakere fra byens vennskapsbyer. Årets leker var de 12. i rekken med over 2.000 deltakere fra 33 nasjoner. Fredrikstad var representert med en av de største delegasjonene. Våre idrettsungdommer sto fram som flotte ambassadører for byen vår. Det ble konkurrert i friidrett, turn, svømming, fotball, håndball, judo og basketball. Utøverne fra Fredrikstad returnerte med 63 medaljer der FIF alene tok 13 av de.

Rolf B. Gundersen (tekst)

Vidar Henriksen FB (foto)

 

Se resultater friidrett her
Bronse til Nora Wold i NM

Postet av Fredrikstad IF den 2. Aug 2019

Nora Wold leverte sakene da hun tok bronsemedalje på favorittøvelsen 400m hekk i NM på Hamar. I vindstille og under optimale forhold, løp hun et veldisponert løp. Hun lå på tredjeplass gjennom hele løpet og avsluttet igjen under minuttet. Sluttiden ble 59.63 sek. som er jevnt med det hun har prestert i år. Storfavoritten Amalie Iuel, Tyrving IL vant med den suverene tiden 56.08 sek. som er ny mesterskapsrekord. Annenplassen og sølvet gikk til veteranen Elisabeth Slettum, IL Skjalg på tiden 58.84 sek. Alle tre medaljevinnerne løp under den tidligere banerekorden. Nora løper også 200m senere i mesterskapet. Marlen Aakre stiller på 100m hekk.

 

Rolf B. Gundersen (tekst)

Jens Petter Wold (foto)

Flott FIF-innsats i Aalborglekene

Postet av Fredrikstad IF den 2. Aug 2019

FIF deltar med 12 deltakere i 15 årsklassen i de tradisjonelle Aalborglekene. Her et glimt fra innmarsjen.

Rolf B. Gundersen (tekst)

Vidar Henriksen FB (foto)

De tradisjonelle Aalborglekene går av stabelen denne uken. Det er et mini-OL i flere idretter for Aalborgs 33 vennskapsbyer. Arrangementet gjelder denne gang for årskullene 2003-2006 og teller ca. 2.000 deltakere. Lekene arrangeres hvert fjerde år, og avvikles i år for 12. gang. FIF er representert i friidrett med 12 jenter og gutter i 15 årsklassen.

Allerede innledningsvis har FIF’erne forsynt seg av medaljene. Ida Breigan viste klasse da hun feide konkurrentene av banen på 300m. Til tross for magesjau og elendig opplading, løp hun inn på den utmerkede tiden 39.85 sek. og gull. Det er ny bestenotering for årsklassen.

Synne Pedersen tok sølv i slegge med et kast på hele 39.30m. Hun skal videre i lekene delta i alle kastøvelsene. Vebjørn Heen tok sølv i høyde med gode 1.60m og Sigvart Avdal tok en flott bronse på 100m med tiden 12.83 sek. Aalborglekene fortsetter til og med søndag.

 

Rallarvegsløpet 2019

Postet av Fredrikstad IF den 22. Jul 2019

På de 17 åra Rallarvegsløpet har vært arrangert, har det aldri vært så mye regn og motvind som på førsteetappen i årets løp. Men 31 barskinger fullførte de 54 kilometerne fra Flåm til Finse, inkludert Jon Andreas Balchen fra Fif.

Hovedløpet med 54 km fra Flåm til Finse på lørdag og 27 km videre til Haugstøl på søndag (idag).

Jon Andreas løp på 11:15:20. FIF gratulerer!

(Tekst og bilde er hentet fra facebook, side Folk i FIF)
Oslo Sommerstevne 2019

Postet av Fredrikstad IF den 19. Jul 2019

Selv om vi er midt i juli tar ikke alle tar fri fra konkurranse. Magnus fra gruppe 6 deltok på Oslo Sommerstevne 2019, arrangert av Oslo Friidretskrets på Bislett i går 17.juli. Det ble en veldig god tid, faktisk ny personlig rekord med 34:23:29 på 10 000 meter. Fredrikstad IF gratulerer! 

(Tekst og bilde fra Folk i FIF på facebook.)
Nora Wold beste østfolding i U23EM

Postet av Fredrikstad IF den 13. Jul 2019

Nora Wold nådde sin målsetting med semifinaleplass på 400m hekk. Her sammen med lagvenninne Mari S. Skjæggestad

Nora Wold nådde sin målsetting om semifinaleplass på 400m hekk i U23EM i Gävle i Sverige. Etter et godt løp i forsøket, avanserte hun til semifinale med knapp margin. Der løp hun på 59.17 sek. og det holdt til en 11. plass i det gode selskapet. Dermed ble hun beste norske på distansen foran to lagvenninner og kun tre plasser fra finale. 58.44 sek. eller bedre måtte til for å nå finalen. Nora syntes ikke semifinaleløpet var optimalt da hun falt noe ut av rytmen i de første hekkepasseringene. Det betyr at hun har mer å gå på.

Nora ble også beste østfolding idet Magdeli Støten, Sarpsborg IL røk ut i forsøket på 100m hekk med tiden 14.38 sek. Det holdt til en 26. plass. Ekstra uheldig var Fredrik Sandvik, Askim IF i forsøket på 3000m hinder. Etter å ha vært med i teten og preget løpet, snublet han i et hinder på sisterunden og fikk spolert en god plassering og avansement. Han måtte tilbake og passere hinderet på nytt og mistet mye tid. Likevel kom han inn på tiden 9.03.23 min. og en 17. plass. Kun et par sekunder fra finaleplass.

Rolf B. Gundersen (tekst)

Nora Wold/Instagram (foto)

 
Hulu Langat Marathon

Postet av Fredrikstad IF den 9. Jul 2019


Fairuz Syed Ahmad debuterte på maratondistansen i Hulu Langat Marathon i Malaysia, og det med en 2. plass i klasse 35-39. Tiden ble 4:33:23. Løpet startet 04:30 på morgenen, i 27 varmegrader og de fikk også med seg ett tropisk regnskyll under veis. Gratulerer med fin debut!

Tekst: Terje Svensson
Foto. Rolf B. Gundersen (Fredrikstadløpet 2018)
Strømstadmilen 7. juli 2019

Postet av Fredrikstad IF den 7. Jul 2019

Astrid Stigen tok en 3. plass i klasse 15 år på 5 km under Strømstadmilen i dag med tiden 19:02, kun 7 sekunder bak vinneren (bildet er fra Fredrikstadløpet 2018).

Anne Grethe Tegner løp 10 km på 57:15 og ble med det nr 4 i klasse K60.

Strømstadmilens hjemmeside (med link til alle resultater) : milen.se

Tekst: Terje Svensson
Foto: Rolf B. Gundersen
Unionsmaraton 6. juni 2019

Postet av Fredrikstad IF den 6. Jul 2019

Klasseseier til Tom Sognlien og Knut Magne Furuheim i Unionsmaraton i Rømskog i dag! Bildet av Tom er fra målgang under fjorårets Fredrikstadmarka Rundt.

Tom løp maraton og vant klasse 60-64 på 4:02:08. Knut Magne vant halvmaraton klasse 55-59 på 1:35:34. Det holdt også til en sterk 8. plass totalt på halvmaraton.

Bra tider i en tøff løype, gratulerer til begge!

Alle resultater finner du her.

Tekst: Terje Svensson
Foto: Rolf B. Gundersen.
Nora Wold til U23 EM

Postet av Fredrikstad IF den 6. Jul 2019

Elisabeth Slettum og Nora Wold tok henholdvis første og annen plass på 400m hekk i Boysen Memorial 

Nora Wold er tatt ut til å representere Norge i U23 EM i Gävle i Sverige neste helg. Der skal hun løpe 400m hekk. Hun får følge av 2 andre østfoldinger. Magdeli Støten, Sarpsborg IL som skal løpe 100m hekk og Fredrik Sandvik, Askim IF som stiller på 3000m hinder. Den norske troppen består i alt av 17 jenter og 10 gutter som skal bryne seg på jevnaldrende fra hele Europa på Gävlehov Stadion.

Nora fikk en fin gjennomkjøring før EM under Boysen Memorial på Bislett. Der løp hun inn til annenplass på 400m hekk på 59.26 sek. og nok en gang under minuttet. Elisabeth Slettum, Skjalg IL vant på tiden 58.98 sek. Nora løp også 200m på ny pers 25.44 sek. (5.plass). På 200m stilte også 3 gutter fra FIF som gjorde sine saker bra under sterkt varierende vindforhold. Kristoffer Persen løp på 22.29 sek. (11. plass), Didrik Grøm fikk tiden 23.22 sek. (17.plass) og Tobias Lien fikk notert 23.28 sek. (19.plass). Nils Christian Christensen løp 800m på 2.07.00 min.

Det er verd å merke seg at Boysen Memorial er et rent seniorstevne med et komprimert øvelsesprogram. Arrangementet er til minne om Audun Boysen - vår internasjonale mellomdistanseløper i 1950-årene med verdensrekorder og strålende meritter.

 

Rolf B. Gundersen (tekst)

Jens Petter Wold (foto)

 

Se resultater her

 

 
God innsats i VU-spelen i Gøteborg

Postet av Fredrikstad IF den 1. Jul 2019

Världsungdomsspelen på Ullevi i Gøteborg er verdens største friidrettsarrangement for ungdom. Stevnet gikk av stabelen i helgen med 3.500 deltakere fra hele verden. Det ble gjennomført imponerende 8.600 starter. FIF deltok med en mindre gruppe utøvere som presterte godt og opp mot sitt beste. Det holdt imidlertid ikke til pallplasser denne gangen selv om det var nære på.

I klassen Jenter 13 leverte Ingrid Westberg og tvillingene Hermine og Aurora Ellefsen gode løp på 600m. Aurora var best med personbeste 1.46.95 min., Hermine fikk tiden 1.49.56 min., mens Ingrid løp inn på 1.49.88 min. Hun løp også 200m på 28.22 sek. og fikk følge av Dina Rosenvinge Aasen på tiden 28.55 sek.

I klassen Jenter 14 år løp Leah Strand 300m på 45.57 sek. mens Viktoria Magnussen fikk tiden 47.09 sek. I klassen Jenter 15 år noterte Emma Skibstad Bekkevik seg igjen for ny bestenotering på 300m hekk med den gode tiden 46.09 sek. som ga en fin 5. plass. I samme klassen løp Astrid Stigen 2000m på 7.00.03 min.  I klassen Jenter 17 år vant Juliane Rosenvinge Grell sitt heat på 200m med tiden 25.69 sek. 100m løp hun på 12.59 sek. Synne Pedersen kastet 37.85m i slegge. Ida Breigan (14) stilte i seniorklassen på 200m og løp på 24.60 sek. som er ny personlig bestenotering igjen. Tiden holdt til en 10. plass blant 60 seniorer. Nora Wold krøp igjen under minuttet på 400m hekk med tiden 59.42 sek. Det holdt til en 4. plass. Vant gjorde den norske favoritten Amalie Iuel med tiden 57.51 sek. Norsk også på 3. og 5. plass. Nora løp også 400m på den gode tiden 56.67 sek. som er årsbeste. Det ble en 6. plass.

I klassen Gutter 17 år løp Didrik Grøm 100m på den gode tiden 11.35 sek. og 200m på 23.04 sek. til tross for treningsopphold og skadeavbrekk. Nils Christian Christensen har også slitt med skade, men kommer nå tilbake med den godkjente tiden 2.03.45 på 800m. I klassen Gutter 19 år dro Kristoffer Persen til med årsbeste på 100m med tiden 11.07 sek. Det var bare ett hundredel fra heatseier. På 200m fikk han tiden 22.71 sek.

 

Rolf B. Gundersen (tekst)

Jens Petter Wold (foto)

Se resultater her
Friidrettskole for barn

Postet av Fredrikstad IF den 25. Jun 2019

58 barn deltar i friidrettskole for barn ledet av dyktige instruktører fra FIF

Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

FIF arrangerer friidrettskole for barn. Det er et sommertilbud til jenter og gutter i alderen 8-12 år og strekker seg over fire dager. Hensikten er å gi barn innblikk i friidrettens muligheter og vekke appetitten på individuell idrett. I et samarbeid med Nestlé er det også fokus på ernæring og riktig kosthold. Det gjenspeiler seg i den maten som blir servert under samlingen.

Barna får en innføring i friidrett-øvelsene løp, hopp og kast og gjennomfører også uhøytidelige konkurranser. Friidrettskolen avsluttes med natursti i Bjørndalen og sosialt samvær på FIF-huset. Interessen for friidrett er stigende noe oppslutningen om dette sommertilbudet viser. 58 deltakere koser seg på friidrettsbanen rettledet av dyktige FIF-utøvere som instruktører.


Medaljedryss på FIF i Veidekkelekene

Postet av Fredrikstad IF den 24. Jun 2019

Elias Persen fikk med seg hele 5 medaljer, 3 gull og 2 sølv, hjem fra Veidekkelekene på Lillehammer

FIF deltok i Veidekkelekene på Lillehammer med 37 utøvere i helgen. Stevnet gikk over fire dager, og er en årviss foreteelse i OL-byen. De var ikke snauere enn at de forsynte seg med hele 44 medaljer i konkurransene på Stampesletta. For FIF sin del, er dette den største medaljehøsten noen gang i dette stevnet. De fordelte seg på 14 gull, 15 sølv og 15 bronse. Gode prestasjoner utløste personlige bestenoteringer over en lav sko. Gullvinnerne er: Ida Breigan (3), Elias Persen (3), Kristoffer Persen (2), Dina Rosenvinge Aasen, Emma Skibstad Bekkevik, Fredrik Persen, Viktoria Magnussen, Synne Pedersen og Didrik Grøm. Elias Persen i klassen Gutter 11 år ble den store medaljesankeren med 5 medaljer: 3 gull og 2 sølv. Det er grunn til å framheve den flotte 100 meteren til Ida Breigan på den utmerkede tiden 12.12 sek. og ny personlig bestenotering. Likeledes den solid gjennomførte 800 meteren til Emma Skibstad Bekkevik på tiden 2.19.66 min. som er en personlig rekordforbedring på 2 sekunder. På 200 meteren leverte to av våre sprintere tider som er personlige bestenoteringer. Kristoffer Persen løp på 22.12 sek. og Didrik Grøm på 22.37 sek. Begge var altså vinnertider i respektive klasser. Jevnt over gode prestasjoner av alle med en rekke flotte resultater som det vil føre for langt å referere her. Vi viser til en fyldig resultatliste.

Turen til Lillehammer har også en sterk sosial profil basert på trivelig samvær over en langweekend. Godt tilrettelagt av en entusiastisk foreldregruppe, ble det både utflukter til olympia-anlegg og andre severdigheter. Mellom slagene ble det servert både taco og andre populære retter. Deretter var kakebordet dekket. Senere sto kortspill og annen underholdning på programmet før leggetid.  Alt i alt kunne man konkludere med en meget vellykket tur - så vel idrettslig som sosialt.

Av Rolf B. Gundersen

Se resultatliste her

Se bildealbum her
Hvalerløpet 22. juni 2019

Postet av Fredrikstad IF den 22. Jun 2019

Magnus Cato Andersen gjorde en ny god halvmaraton under Hvalerløpet i dag (bilde fra Glommaløpet 2019). 1:19:46 holdt til en 3. plass i herreklassen. Meget godt løpt av Astrid Stigen og Håkon Strand-Olsen som begge løp inn til klasseseier.

Resultater FIF

5 km
Håkon Strand Olsen, 21:21, nr 1 i klasse 50-59.

10 km
Astrid Stigen, 40:08, nr 1 i klasse 15-19.

Halvmaraton
Hege Gathen, 1:43:51, nr 1 i klasse 50-59.
Magnus Cato Andersen, 1:19:46, nr 3 i klasse 30-39.
Knut Magne Furuheim, 1:34:26, nr 5 i klasse 50-59.
Jarle Jørgensen, 1:43:21, nr 16 i klasse 40-49.
Petter Strandli, 1:53:28,nr 14 i klasse 50-59.
Stig Barstad, 2:10:39, nr 21 i klasse 50-59.


Alle resultater finner du her.

Tekst: Terje Svensson
Foto: Rolf B. Gundersen
Birkebeinerløpet og Nordmarka Skogsmaraton

Postet av Fredrikstad IF den 21. Jun 2019

Flere klubbmedlemmer var i aksjon lørdag 15. juni. Knut Magne Furuheim (her i ett bilde fra Drammen halvmarato i fjor) løp Birkebeinerløpet på 1:38:21, en meget god prestasjon i en gjørmete løype. Det kvalifiserer til merke (kravet er 1:50) og det ble en 28. plass i klasse 55-59.

Jon Andreas Balchen og Heidi Ellefsen løp Nordmarka Skogsmaraton samme dag.

Jon Andreas løp maraton på 5:11:11. Heidi løp sitt første halvmaraton i en ikke alt for lett trase på 1:58:10.


Se også artikkel på facebook, Folk i FIF.
Det Norske Fjellmaraton og Sommernattsløpet

Postet av Fredrikstad IF den 16. Jun 2019

Det var surt og kaldt på Beitostølen under årets løp. Som i 2015 var veien stengt over Valdresflya og løperne startet derfor på Beitostølen og løp opp til Båtskaret og snudde etter 10,5 km og løp ned igjen. En meget tung løype!

Tom Sognlien løp igjen helvmaraton og med 4:29 ble han nr 2 i klasse 60-64. Astrid Stigen løp meget godt og vant klasse 14-15 i Fjellbukk med 46:07.

Resultater FIF

Maraton:
Tom Sognlien, 4:29:35, nr 2 i klasse 60-64.

Halvmaraton
Trond Nilsen, 1:55:30, nr 15 i klasse 55-59.
Ulf Reffsgård, 2:05:02, nr 13 i klasse 60-64.
Jørgen Gurandsrud, 2:19:38, nr 6 i klasse 70-74
Arild Rostad, 2:39:51, nr 10 i klasse 70-74

Miniton
Laila Herlofsen, 51:28, nr 6 i klasse 65-69.
Berit Gunheim, 53:53, nr 2 i klasse 70-74.
Einar Skar, 37:38, nr 13 i klasse 60-64.
Arne Sannes, 53:52, nr 6 i klasse 70-74.

Fjellbukk kvinner
Astrid Stigen, 46:07, nr 1 i klasse 14-15.


Sommernattsløpet

Preben Larsen-Isøy var eneste deltager fra FIF under Sommernattsløpet i Oslo 15. juni. 

Preben har ikke konkurrert på en stund og var meget godt fornøyd med 23.32 på 5 km i Oslos gater. Han ble med dette nr 12 i klasse 40-44.
Ida Breigan dominerte i Tyrvinglekene

Postet av Fredrikstad IF den 16. Jun 2019

3 starter og 3 førsteplasser til Ida Breigan i helgens Tyrvingleker

Tyrvinglekene er Norges største friidrettsstevne for ungdom og kan nærmest karakteriseres som et norgesmesterskap for yngre utøvere. 1750 deltakere stilte til start i helgens arrangement på Nadderud Stadion i Bærum. Det er mer enn dobbelt så mange som noe annet tilsvarende arrangement her hjemme. FIF deltok med rundt 30 utøvere som alle leverte en solid innsats.

De sterkeste resultatene vartet Ida Breigan opp med. Hun stilte i 3 øvelser i konkurranse med over 40 deltakere i klassen Jenter 15 år. Hun parkerte alle og var ikke snauere enn at hun gikk av med seieren i alle øvelsene. Det startet med lengde på fredag der hun klinte til med hele 5.57m som var en solid personlig bestenotering og en halv meter lenger enn nummer to. På lørdag fortsatte hun med seier på 200m og tiden 24.79 sek. som er personlig bestenotering med et halvt sekund og over sekundet ned til nummer to på lista. På avslutningsdagen søndag løp hun 100m for første gang og innkasserte en solid seier med den utmerkede tiden 12.25 sek. Alle hennes resultater er helt i toppen av hva som er prestert i denne aldersklassen. Det skal bli spennende å følge henne i fortsettelsen.

Kristoffer Persen fulgte opp i klassen Gutter 18/19 år med seire på både 100m og 200m etter solide løp. Den korte distansen gjorde han unna på årsbeste 11.17 sek. Den dobbelte distansen ble unnagjort på 22.31 sek. i litt for god medvind til godkjent bestenotering. Best smakte det nok at han henviste årets komet Luca Thomson fra BUL til annenplass.

Juliane Rosenvinge Grell i klassen Jenter 17 år fulgte opp sprinternes suksess med en flott annenplass på 100m og tiden 12.41 sek. Det er personlig bestenotering og hun viser en stadig stigende formkurve. Det lover godt for videre utvikling. Emma Skibstad Bekkevik er i framgang og leverte nok en gang et solid hekkeløp. Hun løp inn til seier på 300m hekk i klassen Jenter 15 år på tiden 46.50 sek. som er ny personlig bestenotering og hele 2.7 sek. foran nummer to på resultatlista. Hun debuterte også på 800m med den flotte tiden 2.21.31 sek.

Synne Pedersen tok en fin annenplass i slegge Jenter 15 år med det utmerkede resultatet 38.76 m. Annenplass ble det også på Viktor Andresen på 400m hekk med tiden 61.80 sek. Elias Persen G11 tok en fin annenplass i lengde og tredjeplass på 200m. Jamila Isman J14 tok en fin fjerdeplass i høyde med 1.45m og gjorde ellers sine saker bra inntil hun måtte trekke seg på grunn av overtråkk. Astrid Stigen J15 debuterte på 2.000m med den gode tiden 6.46.29 min. Det holdt til en fjerdeplass. Det ble det også til Freia Haraldsen på 200m J12 med den gode tiden 29.31 sek. i et jevnt oppgjør.

Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Se resultater her

Se flere bilder nedenfor


 
Diamond League med FIF på bane og tribune

Postet av Fredrikstad IF den 14. Jun 2019

En fyldig tropp utøvere og familie fra FIF på tribunen var med på å skape magisk stemning under DL-stevnet på Bislett.

Fire kvinnelige utøvere fra FIF fikk smake på storstevne-atmosfæren da de deltok i førøvelser i Diamond League på Bislett. Foran fullsatte tribuner med blant annet en stor kontingent FIF’ere med familie, stormet de fram i spennende oppgjør.  Esther Olivia Pedersen og Astrid Reknes stilte i et fyldig felt på 800m Jenter 14-15 år. Her gjorde de sine saker bra med tider rundt årsbeste. Esther et hakk foran med tiden 2.25.87 min., mens Astrid fikk tiden 2.27.43 min. Flott levert i det storfine selskapet.

På 400m hekk nasjonal klasse, stilte Nora Kollerød Wold og Marlen Aakre. I et ganske så jevnt oppgjør der sju tideler skilte 2. og 5. plass, løp Nora inn til en femteplass med tiden 59.45 sek. som er tett oppunder årsbeste. Marlen Aakre har ikke langhekken helt inne enda, og løp inn til en sjuendeplass på 62.68 sek. Hanna Palmquist, Sverige vant med personlig bestenotering 57.91 sek.

Rolf B. Gundersen (tekst)

Helen Persen (foto)
Nora Wold vant på Jessheim

Postet av Fredrikstad IF den 6. Jun 2019

Nora Wold og Nils Christian Christensen løp begge 400m i et internasjonalt stevne på Jessheim

I et ufyselig regnvær løp Nora Wold inn til seier på 400m i et internasjonalt stevne på Jessheim. Hun fikk tiden 56.01 sek. som er tett oppunder hennes personlige bestenotering. Nils Christian Christensen løp også 400m på 53.88 sek. i en konkurranse som i hovedsak var dominert av polske løpere.

Foto: Jens Petter Wold
Salmingkarusell 3

Postet av Fredrikstad IF den 4. Jun 2019

113 deltakere stilte til start i årets første barnestevne på Sentralidrettsanlegget på Lisleby. Der gikk Salmingkarusell 3 av stabelen med hele 363 starter. Karusellene er stevner for barn i alderen 8-12 år, og arrangeres etter tur i østfoldbyene på omgang. Det har vært avviklet 2 stevner allerede i år, og dette var det tredje i rekken. De er myntet på allsidighet for de yngste, og alle må delta i et løp, hopp og kast. Det er ingen rangering blant de yngste, men deltakerpremie til alle. Likevel fikk konkurranseinstinktet fritt utløp, og det ble utkjempet mange intense oppgjør i løpsøvelsene der fighteregenskapene kom til syne. Det var solid innsats i hopp- og kastøvelsene med flere personlige bestenoteringer. Det hele tiljublet av ivrige familiesupportere på tribunen. Under fine forhold, ble stevnet avviklet i løpet av 2 timer godt gjennomført av en erfaren funksjonærstab.

 Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Se resultater her

Se bildealbum her
Ida og Kristoffer doblet i Tjalvelekene

Postet av Fredrikstad IF den 2. Jun 2019

Kristoffer Persen vant både 100m og 200m i sin klasse i Tjalvelekene på Bislett

FIF deltok med 26 deltakere i Tjalvelekene som ble arrangert på Bislett i helgen. De leverte en solid innsats, og kunne notere seg for en rekke gode resultater og plasseringer. I årets første stormønstring, reiste de også hjem med en rekke personlige bestenoteringer i bagasjen. I klassen G18/19 vant Kristoffer Persen både 100m med tiden 11.15 sek. og 200m med tiden 22.42 sek. I førstnevnte løp seiret han med klar margin, mens det ble et en skikkelig fight på den doble distansen.

Ida Breigan vant også begge sine øvelser. På 200m J15 viste hun sin løpsstyrke og vant med tiden 25.05 sek. og nesten sekundet foran nummer to. Tiden er ny personlig bestenoteringer. Det kunne det ha blitt i lengde også der hun vant med et hopp på hele 5.45m. Men medvinden var dessverre for sterk til at resultatet kan godkjennes. Til  tross for to utmerkede prestasjoner, var hun ikke helt  fornøyd og følte seg litt tung i beina. Det forteller litt om hva vi har i vente.

Seier ble det også til Emma Skibstad Bekkevik J15 på 300m hekk med den flotte tiden 46.54 sek. Det var over 4 sekunder foran neste på resultatlisten. Emma har med hell satset på hekk og har på kort tid tilegnet seg god teknikk. Hekkeløp er blitt populære øvelser etter suksessen til Amalie Iuel og Karsten Warholm.

Anniken Aarebrot J17 stilte på 800m sammen med seniorene. I et offensivt løp posisjonerte seg godt allerede fra starten. Etter en runde tok hun like godt føringen og ledet til oppløpet. Der ble det en herlig fight med Frida Thorsås, Urædd Friidrett, som Anniken avgjorde til sin fordel med knappest mulige margin – ett hundredels sekund. Duellen ble belønnet med ny personlig bestenotering og tiden 2.12.94 min.

FIF ungdommene leverte en solid innsats med en rekke annen- og tredjeplasser. Det vil føre for langt å nevne alle her, men henviser til resultatlistene. Likevel vil vi framheve Jamila Isman J14som alltid stiller i mange øvelser.  Hun vant sitt heat på 60m hekk, ble nummer to i lengde og nummer to i høyde med 1.45m der hun har en personlig bestenotering 1.48m fra tidligere i år. Et multitalent som det skal bli spennende å følge framover.

Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Se resultatliste her

Se bildealbum  her
Godkjent av Nora Wold i Diamond League

Postet av Fredrikstad IF den 31. Mai 2019

I gårsdagens Diamond League-stevne på olympiastadion i Stockholm, var det lagt inn 400m hekk for kvinner som før-øvelse. Nora Wold var invitert til å være med i feltet som i alt besto av 4 norske og 4 svenske løpere. En spennende opplevelse for FIF-talentet i det som ble hennes årsdebut i øvelsen. Forholdene var utfordrende med kraftig motvind på den ene langsiden. Det er spesielt ugunstig i hekkeløp der presis steglengde og inngang til hekkene må stemme. Nora mestret de vanskelige forholdene, og løp inn til en femteplass på tiden 60.53 sek. Tiden er under kravet til deltakelse i U23EM. Suveren vinner med 2 sekunders margin til neste løper, ble norske Amalie Iuel med den etter forholdene gode tiden 57.02 sek. En som ikke lot seg påvirke av vinden var Karsten Warholm. I DL-øvelsen 400m hekk for menn, feide han all konkurranse til side og løp inn til topptiden 47.85 sek. Verdensklasse og marginalt bak bestenotering og norsk rekord.

Resultater:


 1. Amalie Iuel, Norge                            57.02 sek.
 2. Johanna H. Svensson, Sverige        59.19  “
 3. Hanna Palmquist, Sverige                59.41  “
 4. Elisabeth Slettum, Norge                  59.88  “
 5. Nora K. Wold, Norge                         60.53  “
 6. Solveig Vråle, Norge                         61.82  “
 7. Sofia Johnsson, Sverige                   61.90  “
 8. Amanda Holmberg, Sverige              64.20  “


Rolf B. Gundersen (tekst)

Skjermdump NRK  (foto)
Minneord Ivar Guttulsrød

Postet av Fredrikstad IF den 28. Mai 2019

18. mai fikk vi den triste beskjeden om at den markante idrettsleder Ivar Guttulsrød var gått bort.

Med ham har idretten i Østfold mistet en stor kapasitet og ikke minst vil Kappgangen savne hedersmannen Ivar.

Ivar ble født 15.09.1939 i Våler i Østfold. Han startet sin aktive karriere i Vannsjø (i dag Vannsjø/Svinndal). Han var meget allsidig og var med i ski (langrenn), friidrett (Kappgang, løp og Spyd), sykkel, fotball, handball, bryting, boksing og skyting (luftgevær). Beste idrettsprestasjon var i Langrenn og han avtjente verneplikten i skitroppen i Garden. Dette var den første skitroppen hvor han blant annet tjenestegjorde med skilegenden Ole Ellefsæter.

Ivar utdannet seg som lærer ved høyskolen i Halden med påbygning til spesialpedagog i Bergen og Bærum. Han tok også et år ved Gymnastikkhøjskolen i Ollerup i Danmark. Noe som preget Ivar var hans engasjement med å jobbe med barn med spesielle behov og han jobbes spesial pedagog i Fredrikstad, Greåker og Sarpsborg.

I tillegg til å like å jobbe med barn og unge hadde han et spesielt forhold til dyr etter å ha vokst opp på gård. Han var med og kjørte tømmer med hest allerede som 9 åring. Når familien flyttet på landet i 1981 begynte han med opprett og trening av travhester som han lidenskapelig holdt på med i mange år.

Han var trener for mange unge innen kappgang som ble hans lidenskap. I en periode hadde han spesielt fokus på sine egne barn Ann-Iren og Tor-Ivar og deres venner Line og Cato Viken (Stall IG).

Alle fire hevdet seg godt i kappgang med ski som vinter trening. Både Line og Ann-Iren var unge og lokale deltakere på Norges lag i VM i Fredrikstad i 1978. Også Tor-Ivar ble meget sentral i toppen av norsk kappgang. Men alle i Østfold dro nytte av Ivars kunnskap og lederegenskaper.

Ivar ble mest kjent for sine frivillige verv og administrasjon innen idrettslivet.

Stjernen: formann i ganggruppa i mange år. Leder for arrangements komiteen for VM for damer i Kappgang i Fredrikstad 1978. han var ansvarlig for sponsoropplegget samt ekspert kommentar for TV sendingen sammen med Jon Herwig Carlsen. Etter VM hadde han denne rollen sammen med NRK’s friidretts team flere ganger. Han var i mange år primus motor for Cicgnon Rund kappgang stevner i Fredrikstad. Han var også aktivt inne i sykkelgruppa i Stjernen. Det kan også nevnes at han var med som frivilling for å rydde plass i skogen den gang Stjernehallen ble bygd.

Stjernen Gang gikk senere inn i Fredrikstad IF og Ivar satt også en tid i styret der.

Han var også formann/leder i Norges Gang og turmarsj forbund i flere år og leder for Østfold Gangkrets.

Kappgang dommer på krets, nasjonalt og internasjonalt nivå. Han var i mange år ansvarlig for opplæring av dommere i Norge og Norden. Dommer i World Cup, VM Edmonton Canada 2001, dommer i flere nordiske, norske mesterskap samt mange andre nasjonale og internasjonale konkurranse. Det er bare Ivar og hans datter Ann-Iren som hatt dommergjerninger på så høyt internasjonalt nivå i Norge.

Han har en rekke utmerkelser for sitt engasjement innen idrett. Blant annet året dommerutmerkelse i Norges friidrettsforbund 2012. NFIF’s Fortjenestediplom 2015, NFØ’s Fortjenstemerke 2016.

Ivar var også medlem av Fredrikstad IF seniorlaug.

En stor idrettsleder og hedersmann har gått bort og Fredrikstad IF sender sine tanker og medfølelse til Reidun, Ann-Iren, Tor-Ivar, barnebarn og oldebarn som har mistet et kjært familiemedlem.

Han vil bli dypt savnet

Vi lyser fred over Ivar Guttulsrød minne

For Fredrikstad IF

Helge Sandvik

leder
Fornebuløpet 2019

Postet av Fredrikstad IF den 28. Mai 2019

Nytt sterkt løp av Henrik Raagaard under dagens 10 km på Fornebu. Henrik vant sin klasse (75-79) på 45:03, over 11 minutter før nummer 2 i klassen og kun 1 sekund fra å være beste tid oppnådd i denne klasse i Norge! (Se bilde fra veteranstatistikk fra Kondis, klasse 75-79 nedenfor).


Hege Gathen løp igjen en god 5 km og ble nr 4 i klasse 50-54 med 22:16.

FIF gratulerer!

Alle resultater : Fornebuløpet resultater

Link til Kondis veteranstatistikk.

Tekst: Terje Svensson
Fornebuløpet 2019

Postet av Fredrikstad IF den 28. Mai 2019

Nytt sterkt løp av Henrik Raagaard under dagens 10 km på Fornebu. Henrik vant sin klasse (75-79) på 45:03, over 11 minutter før nummer 2 i klassen!

Hege Gathen løp igjen en god 5 km og ble nr 4 i klasse 50-54 med 22:16.

FIF gratulerer!

Alle resultater : Fornebuløpet resultater
Gull - 3 sølv og 3 bronse i NM stafetter

Postet av Fredrikstad IF den 26. Mai 2019

Ida Breigan, Nora Kollerød Wold, Juliane Rosenvinge Grell og Marlen Aakre tok NM-gull med ny kretsrekord på 4x100m stafett.

FIF stilte med 7 lag i NM stafetter på Lillehammer i helgen. Alle lagene kom hjem med medaljer:  ett gull, 3 sølv og 3 bronse. Den gjeveste medaljen sørget Juliane Rosenvinge Grell, Nora Kollerød Wold, Ida Breigan og Marlen Aakre for på 4x100m kvinner senior med et lag som ikke var rendyrkede sprintere. Likevel er den utmerkede tiden 48.30 sek. ny kretsrekord med en gjennomsnittlig etappetid på litt over 12 sek.

Kretsrekord ble det også 4x400m for nesten det samme laget der Juliane var byttet ut med Anniken Aarebrot. Et godt lag jevnt besatt på alle etapper, løp inn på den flotte tiden 3.46.47 min. og sølvmedalje bare slått av Tyrving IL med 2 tiendels sekund. Tiden er en forbedring av kretsrekorden med 2.7 sekunder. Gjennomsnittlig etappetid på gode 56.7 sek.

På 4x800m Kvinner U20 tok Astrid Reknes, Astrid Stigen, Mille Lie og Emma Skibstad Bekkevik en “billig” sølvmedalje idet bare 2 lag stilte til start. Tiden 9.52.61 min. til ungjentene var imidlertid høyst godkjent med en gjennomsnittlig etappetid på 2.28 min. Vant gjorde Tyrving IL.

Sølvmedalje ble det også på 4x400m Mix U20 med denne lagoppstillingen: Anniken Aarebrot, Viktor Andresen, Emma Skibstad Bekkevik og Nils Christian Christensen med tiden 3.49.06 min. Vant gjorde Moelven IL.

4x100m Mix U20 ble mesterskapets jevneste oppgjør der Juliane Rosenvinge Grell, Joachim Teleb og Ida Breigan leverte pinnen til ankermann Kristoffer Persen. I en forrykende sisteetappe var han nær på å innhente hele forspranget til de to lagene foran. Ti meter til og det hadde vært en realitet. Tyrving IL vant på tiden 45.55 sek. FIK Orion på annenplass fikk notert 45.69 sek., mens FIF endte på bronseplass med tiden 45.70 sek.

På 4x100m Menn U20 stilte FIF med Fredrik Persen, Kristoffer Persen, Joachim Teleb og Nils Christian Christensen. Det var en kombinasjon av sprintere og mellomdistanseløpere. Likevel  kapret de en bronsemedalje med tiden 45.68 sek. 

Bronsemedalje ble det også på 4x600m Jenter 15-16 med Astrid Reknes, Aurora Johansen, Emma Bekkevik og Astrid Stigen. Som det framgår av ovenstående, ble det en hektisk helg for mange av deltakerne som velvillig stilte opp på flere lag. Laginnsatsen var upåklagelig og medaljehøsten likeså. En riktig så hyggelig helg på Lillehammer. 

I en innlagt øvelse 100 Menn senior, sesongdebuterte Kristoffer Persen med den utmerkede tiden 11.13 sek. som bare er ett tidel fra hans personlige rekord fra i fjor. Det holdt til en fjerdeplass blant 18 seniorer. 


 Av Rolf B. Gundersen
Ecotrail Oslo 2019

Postet av Fredrikstad IF den 26. Mai 2019

En meget sterk prestasjon under gårsdagens Eco Trial. Jon Andreas Balchen fra gruppe 4 gjennomførte 80 km . Det står det respekt av og vi gratulerer! (Her med startnummer 633 i ett bilde fra årets Glommaløp.)

Jon Andreas fullførte 80 km på 11:51:25. Det holdt til 7. plass i klasse 55-59.

Ole Christian Lier løp 21 km på 1:39:39 og kom inn til 4. plass i klasse 55-59.


Alle resultater : Ecotrail Oslo 2019


Foto: Rolf B. Gundersen
Oppfrisknings kurs for dommere 28. mai

Postet av Fredrikstad IF den 24. Mai 2019

Norsk friidrett Østfold arrangerer nå oppfrisknings kurs for dommere. Det vi si alle dommere som har tatt dommerkurs kan nå få et oppfrisknings kurs slik at de blir sertifisert på nytt. Norges friidrett forbund har som regel at dette skal gjøre hvert 4. år for å være godkjent krets dommer. Kurset er på ca 3 timer og det blir Nils Kristen Wiig fra Ull/ Kisa IL sammen med Ulf Reffsgård FIF som holder det.

Dato;tirsdag 28.mai

Kl; 18.30 - 21.30.

Sted ; FIF klubbhus

Påmelding MI ; https://mi.nif.no/Event#2650012-010Håper så mange som mulig har tid denne kvelden til å ta dette kurset slik at kretsen får mest mulig oppdatere dommere.


MVH

Unn Merete Lie Jæger

Norsk Friidrett Østfold
Leders hjørne 22/5-19

Postet av Fredrikstad IF den 22. Mai 2019

Hei alle medlemmer i FIF

Friidrettssesongen er i gang og vi ser nå resultater av vinterens trening. Stadig flere FIF’ere hevder seg på resultatlistene. De sosiale mediene er fulle av gode resultater og rapporter fra treninger. Takk til alle trenere/oppmenn og de aktive for kjempearbeid.

Er nå veldig spent på hvordan FIF hevder seg når mesterskapene setter i gang. Nå først er det stafett NM og jeg er sikker på at vi kommer til å se flotte resultater.

Vi har hatt to store arrangement i vår, Fredrikstadløpet og Glommaløpet, som har gått bra og mange dugnadstimer ble lagt ned. Neste stevne vi står som arrangør til er Salming Karusellen 3 på Lisleby 4. juni. Håper på stor deltakelse både fra barn og dugnadsfolk der.


Styret jobber stadig med å bedre treningsforholdene til vinteren og vi er nå i god dialog med kommunen om bruk av Østfoldhallen. Vi har mottatt et tilbud på å legge tartandekke over kontordelen der slik at vi kan trene uavhengig av fotball aktivitetene. Får vi til dette så vil vi flytte mye av aktiviteten til Østfoldhallen. Det gjenstår fremdeles en del dialog mellom eier av hallen og kommunen for å kunne starte der, men jeg er rimelig optimistisk på at vi kan få til noe der.

Friidrettshall er også et tema om dagen. Siste nyhet var at det er stor diskusjon i Sarpsborg om de går for bygging av friidrettshall på Greåker. Fredrikstad kommune er mer positiv. Det er jo veldig synd om vi ikke får til noe der. Østfold trenger en friidrettshall. Vi får følge utviklingen og håpe på at det løser seg der også.

Jeg ønsker dere alle en god konkurranse sesong både på bane og landevei (løpegruppa)

Helge Sandvik

Leder Fredrikstad IF
Idrettsmerke, mandag 27. mai

Postet av Fredrikstad IF den 21. Mai 2019

Førstkommende mandag, 27. mai, kan du igjen ta idrettsmerke. Oppmøte på Lisleby stadion kl. 18:30.

Tekst: Terje Svensson / Per Arne Carlsen
Halden Byløp søndag 19 mai 1019

Postet av Fredrikstad IF den 19. Mai 2019

Gode resultater i Halden Byløp i dag. Henrik Raagaard vant sin klasse på 5 km (her med startnr 129 i ett bilde fra Fredrikstadløpet 2018), og Alf-Georg Joranger tok en fin annenplass i klasse 40-44. Magnus Cato Andersen løp igjen raskt og tok en 4. plass i sin klasse på 10 km.

Det var litt varmt, men ellers fine løpsfohold i Halden i dag. Flat og fin løype med start og mål på Halden stadion og en lettløpt og fin trase i sentrum.

Resultater FIF

5 km
Alf-Georg Joranger, 17:54, nr 2 i klasse 40-44
Henrik Raagaard, 21:50, nr 1 i klasse 75+

10 km
Magnus Cato Andersen, 35:28, nr 4 i klasse 23-34
Terje Svensson, 48:53, nr 4 i klasse 55-59

Alle resultater : Halden Byløp

Tekst: Terje Svensson
Foto: Rolf B. Gundersen
Gøteborgsvarvet lørdag 18 mai 2019

Postet av Fredrikstad IF den 19. Mai 2019

Linda, Ulf og Martin fullførte gårsdagens halvmaraton, vi gratulerer!. Her Ulf Reffsgård etter målgang i Gøteborgsvarvet. 

Linda Gathen, 2:23:48

Martin Fredheim, 1:45:17
Ulf Reffsgård, 2:01:54

Les omtale av løpet på Kondis.no
BDO-mila

Postet av Fredrikstad IF den 16. Mai 2019

Fine prestasjoner fra FIF under onsdagens BDO-mila, her en glad gjeng fra gruppe 6 sammen med en ikke helt ukjent skiløper.

Både Magnus Cato Andersen og Marie Grønneberg kom på 5. plass totalt.


Resultater Fredrikstad IF
Marie Grønneberg, 47:06:50
Ida Barstad, 48:04:40

Magnus Cato Andersen, 40:28:40
Fredrik Andersen, 44:03:00
Kai Berg, 45:35:30
Knut Magne Furuheim, 46:27:90
Lasse Lieberknecht, 48:22:70
Stig Andresen, 51:21:30
Svend Persen, 55:37:20

Alle resultater: BDO-Mila

Tekst: Terje Svensson
Bilde: Fra gruppe 6
Flott FIF-innsats i Sparebanklekene

Postet av Fredrikstad IF den 13. Mai 2019

Henrik Elias Karlsen i klassen Gutter 10 år ble best i fire øvelser og kastet liten ball hele 38.69m.

Stevnene kommer på rekke og rad utover, og søndag gikk Sparebanklekene av stabelen i Askim. Selv om sterk motvind preget resultatene, kom FIF-ungdommene hjem med mange flotte plasseringer. Verd å merke seg 10-årige Henrik Elias Karlsen som stilte i 4 øvelser; 60m, 600m, lengde og liten ball og ble best i samtlige. Spesielt flott var resultatet 38.69m med liten ball som var hele ti meter foran nestemann. Elias Persen i Gutter 11 år var ikke snauere enn at han  ble bestemann i de 3 øvelsene han stilte; 60m, lengde og liten ball. Ian Beck van Dortmont hoppet hele 1.41m i høyde som holdt til seier i klassen Gutter 13 år tett fulgt av lagkamerat Robin Agard som hoppet 1.36m. Ian vant også 60m. Caroline Vangsnes i klassen Jenter 11 år rasket også godt med seg av premier med førsteplasser på 60m og 600m, og annenplasser i lengde og liten ball. Dina Rosenvinge Aasen var uten konkurranse i klassen Jenter 13 år på 60m, lengde og kule. Jamila Isman i klassen Jenter 14 år hoppet flotte 1.41m i høyde og ble nummer 2 i lengde og nummer 3 på 600m. Anniken Aarebrot sesongdebuterte på 800m ute i ensom majestet. Tiden 2.19.79 min. er absolutt godkjent under rådende forhold, og viser at hun er i rute for større oppgaver.


Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Se resultater på: www.askimif.no/friidrett

Glommaløpet 11. mai 2019

Postet av Fredrikstad IF den 12. Mai 2019

August Flø ble igjen raskeste herre under gårsdagens Glommaløp, Med tiden 56:33 var han 16 sekunder foran Ole-Hermann Røhr fra Ryggejoggen. Lars-Kristian Lunde fra Slevik IL kom inn til 3. plass på 58:40.

Marte Sendestad var raskeste kvinne langs Glomma i går med 1:07:38. På plassene bak fulgte Inger Lise Hystad fra Østbygda IL med 1:08:16 og Anniken Wallin fra Salmin Norge med 1:08:17.

Totalt 1320 løpere løp en av distansene i årets Glommaløp.
37 deltok i barneløpet
6 deltok i ungdomsløpet
71 stafettlag fullførte (710 løpere).
530 fullførte 10 miles individuelt.
37 startet trim uten tidtagning.

Resultater

Du finner alle resultater på nett her: Resultater Eqtiming
Klassevis resultatliste
Total resultatliste
Startliste 10 miles uten tidtagning
Glommaløpet - tider barneløp
Glommaløpet - tider ungdomsløp

Resultater FIF

I tillegg til seieren til August Flø fikk vi klasseseire til May Ulvåen i klasse 65-69, Kjell-Arne Johansen i klasse 65-69 og ikke minst til Henrik Lund Raagaard i klasse 75+. Henriks tid på 1:45:45 er imponerende! 

May og Henrik noterte seg også for ny bestetid i sin klasse i Glommaløpet.

Marie Grønneberg, 1:08:18, nr 2 i klasse 40-44
Hege Gathen 1:17:00, nr 2 i klasse 50-54
Heidi Ellefsen, 1:17:55, nr 7 i klasse 40-44
Tina Bergstrøm, 1:21:21, nr 2 i klasse 55-49
Kristin Josefsen 1:24:46, nr 5 i klasse 50-54
Kari Elisabeth Graham, 1:31:45, nr 3 i klasse 55-49
May Ulvåen, 1:32:21, nr 1 i klasse 65-69 

August Flø, 56:33, nr 1 i klasse 23-34 og raskeste herre totalt
Magnus Cato Andersen, 59:51, nr 3 i klasse 23-34
Knut Magne Furuheim, 1:08:15, nr 4 i klasse 55-59
Regin Wernersen, 1:08:39, nr 14 i klasse 45-49
Lasse Lieberknecht, 1:11:30, nr 4 i klasse 50-54
Ole Christian, Lier 1:13:02, nr 7 i klasse 55-59
Jarle Jørgensen, 1:13:03, nr 17 i klasse 40-44
Henrik Lund Raagaard 1:14:45, nr 1 i klasse 75+
Halvard Grini, 1:15:41, nr 26 i klasse 45-49
Per Harald Nilsen, 1:19:02 17:26, nr 4 i klasse 60-64
Martin Fredheim, 1:20:00, nr 30 i klasse 40-44
Terje R Svensson, 1:20:18, nr 14 i klasse 55-59
Kjell Arne Johansen, 1:20:43, nr 1 i klasse 65-69
Terje Hansen, 1:21:00 19:24, nr 6 i klasse 60-64
Steinar Angelskår, 1:22:23, nr 4 i klasse 65-69
Morten Hansen, 1:30:41, nr 29 i klasse 55-59
Leif Roar Jørgensen 1:31:56, nr 2 i klasse 75+

Les omtale av løpet på Kondis.no (Flø og Sendestad vant Glommaløpet), på f-b.no (tekst og bilder) og sa.no (tekst og bilder). Begge de 2 siste krever innlogging.

Bildealbum

Barneløpet
10 miles, starten og underveis i løypa
Målgang
Premieutdeling

Bilder av noen av løperne fra FIF.

Kari Graham (først  bildet).

Kjell Arne Johansen

Knut Magne Furuheim og Marie Grønneberg

Kristin Josefsen

Magnus Cato Andersen

Ole Christian Lier

Per Harald Nilsen (682)

Steinar Angelskår (i front)

Regin Wernersen

Terje Hansen

Tina Bergstrøm


Tekst: Terje Svensson
Foto: Rolf B. Gundersen og Rune Christiansen (bildealbum fra målgang og premieutdeling)
Vårlotteriet 2019 - Takk for stor innsats både til selgere og kjøpere.

Postet av Fredrikstad IF den 10. Mai 2019

Gevinster kan hentes på FIF huset mandag 13.05 fra kl 1700 til 1800.

Hilsen finanskomiteen.

 


TREKNINGSLISTE VÅRLOTTERIET 2019
LODD NRTELEFON
1.GEVINSTGAVEKORT FRA G-MAXEmma Bekkevik6401981 59 930
2. GEVINSTJAKKEElin Pettersen3048480 59 402
3. GEVINST JAKKEMartin Eilertsen9218958 86 471
4. GEVINSTJAKKEHauge5510977 75 166
5. GEVINSTJAKKEIren Kristiansen4013902 97 682
6. GEVINSTT-SKJORTEKetil Holmskau6768958 36 685
7. GEVINSTT-SKJORTELiv L Vidacic5055916 917 88
8. GEVINSTT-SKJORTETerje Marthinsen1241928 64 379
9. GEVINSTT-SKJORTEGro Dahle6032924 40 165
10. GEVINSTT-SKJORTEAnne- Lise T Gjelseth5913928 66 647
11. GEVINSTGAVEKORT FRA XL BYGGSondre Barlien2584971 49 230
12. GEVINSTGAVEKORT FRA XL BYGGAnne Fjeld7506416 16 991
13. GEVINSTGAVEKORT FRA XL BYGGCathrine Larsen1452905 59 119
 14.GEVINSTBOK OM FREDRIKSTADStein Ramsøy2574905 79 259
15. GEVINSTBOK OM FREDRIKSTADAudun Eilertsen2638977 89 623
16. GEVINST BOK OM FREDRIKSTADKristin Terland1034Risløkka 21 A
17. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINEAxel Rubino Rasmussen9087957 06 522
18. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINEMia Lund7754979 60 737
19. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINEMaja6723916 23 306
20. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINEBreigan6489975 44 319
21. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINECarina Brimsholm2920917 20 412
22. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINEBror Wettre3209992 74 073
23. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINEKari Langseth5391467 61 859
24. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINEBreiland Wiborg1618415 41 549
25. GEVINSTGAVEKORT FRA COLOR LINEAndrea G Hansen7576909 12 551TINEstafetten – løpsfest på Lisleby

Postet av Fredrikstad IF den 7. Mai 2019

200 lag og 2.000 skoleelever fra distriktet stilte til start i verdens største stafett på Lisleby.

I 25 år har tilsammen over 1.7 millioner skoleelever deltatt i TINEstafetten som går under betegnelsen “Verden største stafett”. I dag ble den arrangert for 26. gang på 300 arenaer over hele landet med 107.000 ungdomsskoleelever på 6.-9. klassetrinn på startstreken. Fredrikstad Idrettsforening har vært regional arrangør i alle disse årene, og har fått anerkjennelse for det.

På Sentralidrettsanlegget på Lisleby stilte 200 lag og 2.000 elever fra distriktets ungdomsskoler i en mixed stafett som gikk over 8 etapper. Det er 4 jenter og 4 gutter på hvert lag som hver løp en halv runde på 200m. I det flotte været rådet den rene feststemningen på arenaen. Spente og forventningsfulle barn løp av hjertets lyst. Det ble vist stor løperglede og entusiasme og utkjempet mange intense dueller. Skolevenner på en fullsatt tribune heiet høylydt på sine og skapte stadionstemning. Riktig en festdag på Lisleby. FIF’s Seniorlaug stilte med dyktige og erfarne  funksjonærer. De er drillet på gjennomføringen av dette arrangementet som oppskriftsmessig gikk på skinner.

TINEstafetten er Norges desidert største ungdomsmønstring for elever fra 6.-9. klassetrinn. Det var Norges Friidrettsforbund som i 1993 henvendte seg til TINE for å få sponset en friidrettstafett for skoler. TINE ble med på dette samarbeidet for å motivere til økt fysisk aktivitet og bevissthet rundt kosthold hos ungdom. I år ønsket TINE å benytte dette arrangementet,  i samarbeid med Miljøagentene, til å sette fokus på en av vår tids viktigste saker: klima og miljø. Vi trenger å gjøre en jobb her for å sikre kommende generasjoner en bærekraftig framtid. Det er også en stafett.

Se bildealbum

Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)


Glommaløpet 11. mai - praktisk informasjon

Postet av Fredrikstad IF den 7. Mai 2019

Lørdag 11. mai er det klart for Glommaløpet! Værutsiktene for lørdag er bra, og vi unngår i hvert fall den sterke varmen vi hadde i fjor.

Påmelding til stafetten er steng, og her er hele 76 stafettlag påmeldt.

Påmelding til enkeltdistanser på nett er åpen helt til 1 time før løpsstart (det vil kl. 13:00 på lørdag). Påmelding kan du gjøre her: Påmelding

Stafetten - henting av startnummer
Startnumrene til stafettlagene må hentes på forhånd. Vi har utdeling av startnummer på følgende steder (valg av hentested er gjort ved registrering av påmeldingen) 

 • Onsdag 8. mai, i Torvbyen i Fredrikstad mellom kl. 16:00 og 20:00
 • Torsdag 9. mai, på G-Sport i Amfi Borg i Sarpsborg mellom kl. 16:00 og 20:00.


10 miles med og uten tidtagning - henting av startnummer
 Vi har utdeling av startnummer på følgende steder (valg av hentested er gjort ved registrering av påmeldingen) 

 • Onsdag 8. mai, i Torvbyen i Fredrikstad mellom kl. 16:00 og 20:00
 • Torsdag 9. mai, på G-Sport i Amfi Borg i Sarpsborg mellom kl. 16:00 og 20:00.
 • Lørdag 11. mai i sekretariatet på Sarpsborg Torg, fra kl. 10:00.

De som har bestilt t-skjorte får denne utlevert sammen med startnummeret.

 

Startnummer er tildelt og finnes på startlistene. Informasjon om startnummer sendes også på sms.  (Startnummer tildeles nå fortløpende ved påmelding).

 

Barne- og ungdomsløp

Husk at det er barne- og ungdomsløp i Sarpsborg i forkant av hovedløp og stafett. Barne- og ungdomsløpene har start og mål på Sarpsborg Torg og starter ca. kl. 13. Påmelding gjøres på Sarpsborg Torg på løpsdagen frem til kl. 12.30 (kr. 50). Sikkert litt stas for ungene å være med på løp samme dag som mamma og pappa.


Ønsker du å se bilder eller resultater fra tidligere års løp så finner du dem her: Glommaløpet år-for-år..


Lykke til med løpet på lørdag!

FIF-tøy

Postet av Fredrikstad IF den 2. Mai 2019

Alt av FIF-tøy er nå på lager hos G-Max i Østfoldhallen.
FIF-Tøy

Postet av Fredrikstad IF den 2. Mai 2019

Alt av FIF-tøy er nå på lager hos G-Max i Østfoldhallen.
Banesesongen igang

Postet av Fredrikstad IF den 2. Mai 2019

FIF stilte med en rekke ungdommer da banesesongen startet i Ås 1. mai. På bildet ser vi noen av deltakerne klare til dyst. Bak fra venstre: Ian Beck van Dortmont, Martin Olander Bekkevold Eilertsen, Marius Persen, Leevi Joonatan Puustinen, Vincent Richard Johansen, Sean Martin Bjønnes og Elias Persen. Foran fra venstre: Dina Rosenvinge Aasen, Aurora Ellefsen, Hermine Ellefsen og Ingrid Westberg.

Disse stevnene for de unge satser på allsidighet og har flere løpsøvelser, hopp og kast på programmet. Hensikten er at utøverne skal delta i flere øvelser. Det gjorde FIF’erne med stort hell. Lagmessig vant de begge stafettene over 4x60m for henholdsvis Jenter 13/14 år og Gutter 13/14 år. Sterkt levert. 

Av individuelle prestasjoner må vi nevne Elias Persen 3 seire i klassen Gutter 11 år: 60m på tiden 8.7 sek., 200m 30.3 sek. og lengde 4.06m. Gode resultater på høyde med personlig bestenoteringer. Aida Cesilie Agard, Jenter 17 år, vant liten ball med et kast på 18.44m. Storebror Robin meldte seg på i kastfamilien med en flott annenplass i kule Gutter 13 år og 9.49m. Løpsvillige Dina Rosenvinge Aasen tok en overlegen seier på 60m Jenter 13 år med den fin-fine tiden 8.3 sek. som er personlig bestenotering med manuell tidtaking. Sean Martin Bjønnes tok en overbevisende seier på 200m med den flotte tiden 28.9 sek. Ferske Viktoria Magnussen, Jenter 14 år, fikk fine plasseringer på 300m og 48.0 sek. (2), lengde 4.03m (2) og kule 8.77m (3). Morsomt og jevnt oppgjør mellom 3 lovende FIF-jenter ble det på 600m Jenter 13 år, der bare tideler skilte. Ingrid Westberg 1.53.9 min. foran tvillingene Hermine Ellefsen 1.54.5 min. og Aurora Ellefsen 1.54.6 min. Plasseringene i det sterke feltet ble henholdsvis nr. 6,7 og 8.


Rolf B. Gundersen (tekst)

Helen Persen (foto)


Se resultater på Ås Idrettslags hjemmeside:  www.asil.no/friidrett


Sentrumsløpet

Postet av Fredrikstad IF den 29. Apr 2019

Fine prestasjoner fra FIF under lørdagens sentrumsløp i Oslo. Hege Gathen (bilde fra Glommaløpet 2016) løp igjen ett godt løp og ble nr 8 i sin klasse med 45:34.

Resultater FIF

5 km
Preben Larsen-Isøy, 26:42, nr 27 i klasse 40-49

10 km
Ida Cecilie Barstad, 44:16, nr 64 i klasse 23-34
Hege Gathen, 45:34, nr 8 i klasse 50-54
Tina Bergstrøm, 50:22, nr 15 i klasse 55-59
Magnus Cato Andersen, 37:30, nr 122 i klasse 23-34
Terje Reffsli, 53:01, nr 79 i klasse 60-64

Alle resultater: Sentrumsløpet
Henning Olsen Løpet

Postet av Fredrikstad IF den 29. Apr 2019

Over hundre ungdommer i alle aldre satte hverandre i stevne rundt 2.Bjørndalsdam i noe som må betegnes som vårens vakreste eventyr da det tradisjonelle Henning Olsen løpet ble arrangert i dag. I et fantastisk vær med sommertemperaturer og utsprugne løvtrær, løp de forskjellige distanser. De yngste løp 500 meter, mens de eldre løp 1 eller 3 runder rundt dammen som måler ca. 950 meter. Det var en utrolig flott ramme rundt arrangementet, og deltakerne viste stor entusiasme og løperglede. Det ble utkjempet mange durabelige oppgjør, og det ble oppnådd gode resultater. Flere kunne notere seg for personlige bestenoteringer i den tradisjonelle løypa. Arrangementet ble avsluttet med utdeling av medaljer til alle som også fikk en godbit fra grillen. 

Henning Olsen løpet er tilegnet han som gjennom hele sitt voksne liv først representerte klubben som aktiv, og senere arbeidet for at klubben skulle utvikle seg til det den er i dag. Han var formann og æresmedlem og ledet flere betydelige prosjekter. Spesielt hyggelig var det at hans hustru Birgit igjen bivånet arrangementet sammen med blant andre Eva Bellmann.

Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Se resultatliste Henning Olsen løpet 2019.xla.xlsx

Se bildealbum

Tinestafetten 7. mai kl 10.00 på Sentralidrettsanlegget.

Postet av Fredrikstad IF den 27. Apr 2019

Det er påmeldt 208 lag i årets stafett. Hvert lag har 8 løpere + 2 reserver. Som tidligere er det Seniorlauget som holder i trådene. Dette er 26. gang stafetten arrangeres. I hele Norge er det ca 107 000 løpere påmeldt.

Nå setter Tinestafetten, sammen med Miljøagentene (barnas miljøvernorganisasjon).bærekraft på agendaen, og lanserer egne miljømål,

 • Jeg reiser kollektivt, sykler eller går til TINEstafetten  
 • På TINEstafetten kildesorterer jeg søppel   
 • På TINEstafetten putter jeg tomme flasker på rett sted  
 • Jeg kaster ikke mat unødvendig på TINEstafetten  
 • Jeg plukker opp plast fra bakken og kaster det på rett sted  
 • Når jeg kommer hjem fra TINEstafetten skrur jeg av lys som ikke trenger å være på  

Glommaløpet, under 3 uker igjen!

Postet av Fredrikstad IF den 22. Apr 2019

Påsken er snart over og det nærmer seg Glommaløpet 2019. Lørdag 11. mai er det igjen klart for å løpe fra Sarpsborg til Fredrikstad. Her ett bilde fra Glommastien på gjennomløpingen vi hadde rett før påske. Været og løypa var flott under gjennomløpingen og vi satser på at det blir enda finere under løpet! 

Alt om løpet, inklusive link til påmelding, finner du på www.glommalopet.no.

Husk rabattkode for medlemmer av FIF. Bruk kode GL19 ved påmelding for din rabatt.

Resultater og bilder fra tidligere år samt statistikker finner dere på http://www.glommalopet.no/historikk/ .

Håper vi sees på startstreken 11. mai!
Fin artikkel om FIF-trim i FB

Postet av Fredrikstad IF den 14. Apr 2019

På mandagstreningen i forrige uke hadde vi besøk av Terje Antonsen fra Fredriksstad Blad. Det resulterte i en fin artikkel som du kan lese på f-b.no (krever innlogging) eller på Fredrikstad Blad sin facebookside.

Artikkelen finner du her:   https://www.f-b.no/sport/fif-trim/fif/gammelt-godt-trimtilbud-i-fredrikstadmarka/s/5-59-1452913 

Som nevnt artikkelen så har vi plass til flere medlemmer. Det er bare å prøve seg på noen treninger for å se om det passer for deg. Vi trener mandag, onsdag og fredag fra kl. 18:00 med start fra FIF-huset. (Merk at det ikke er vanlig trening langfredag.)

Foto: FB
Fin artikkel om FIF-trim i FB

Postet av Fredrikstad IF den 14. Apr 2019

På mandagstreningen i forrige uke hadde vi besøk av Terje Antonsen fra Fredriksstad Blad. Det resulterte i en fin artikkel som du kan lese på f-b.no (krever innlogging) eller på Fredrikstad Blad sin facebookside.

Artikkelen finner du her:   https://www.f-b.no/sport/fif-trim/fif/gammelt-godt-trimtilbud-i-fredrikstadmarka/s/5-59-1452913 

Som nevnt artikkelen så har vi plass til flere medlemmer. Det er bare å prøve seg på noen treninger for å se om det passer for deg. Vi trener mandag, onsdag og fredag fra kl. 18:00 med start fra FIF-huset. (Merk at det ikke er vanlig trening langfredag.)

Foto: FB

Påskeleir i Gøteborg

Postet av Fredrikstad IF den 13. Apr 2019

FIF møter våren med treningsleir i Gøteborg i påsken. Et trettitall ungdommer dro avgårde til et 5 dagers opphold i idylliske Slottskogen. Det har blitt en tradisjon at oppkjøringen til sesongen legges der. Anleggene byr på perfekte treningsforhold. Innkvarteringen skjer på ungdomsherberge, og samlingen har en klar sosial profil der ungdommene er sammen om matlaging, trening og andre felles aktiviteter. Dette er et opplegg som den enkelte ser fram til og gleder seg til hvert år, og som i stor grad bidrar til samholdet i klubben.


Rolf B. Gundersen (tekst)

Helen Persen (foto)   
Flott FIF-innsats i Østfoldstafetten

Postet av Fredrikstad IF den 12. Apr 2019

Østfoldstafetten ble avviklet på idylliske Fredriksten Festning. Her veksler Anniken Aarebrot med Amanda Bakker Knudsen på FIF’s vinnerlag.

Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Østfoldstafetten er for jenter og gutter i alderen 11-16 år der lagene komponeres etter en alderskvote. I tillegg er det klasser for kvinner og menn senior. FIF stilte med lag i alle klasser. Ellers var hele Østfold representert.

Jentene fra venstre: Aurora Ellefsen, Dina Rosenvinge Aasen, Astrid Reknes, Emma Bekkevik, Astrid Stigen og Esther Pedersen slo an tonen allerede i første start. Et jevnt besatt lag leverte en solid innsats på samtlige etapper og tok hjem seieren med klar margin.

Kvinner senior fra venstre: Ida Breigan, Amanda Bakker Knudsen, Juliane Grell, Nora Wold, Anniken Aarebrot og Marlen Aakre var ikke snauere i sin klasse. Allerede på den korte første etappen tok de ledelsen. Med løpere i form økte den bare utover på etappene, og Marlen Aakre kunne passere mål i ensom majestet.

I gutteklassen tok ivrige løpere en fin tredjeplass. Det samme gjorde menn senior etter hederlig innsats. Etter å ha vekslet, heier Herman Aarebrot på Marius Persen.

 

Idrettsleker - Sommerfriidrettsskole 3.-7.juli

Postet av Fredrikstad IF den 8. Apr 2019


 


Idrettsleker – Sommerfriidrettsskole 2023

 

Arrangeres på Sentralidrettsanlegget 3.- 7. juli kl. 09.00 – 14.00

Aldersgruppe:      6-12 år (1.-6. klasse) 

 

Oppmøte:  Mandag – torsdag :  Sentralidrettsanlegget på Lisleby 

                   Fredag:                     FIF huset Ilaveien 132, Fredrikstad.

                   Lunsj:                         Deltakerne må ha med matpakke.           

                   Pris:                            300kr per deltager                                            

 

Påmelding på nett:                

http://www.deltager.no/Landslagetsfriidrettsskole/event/421502/949D1FEB4C6141C396059635645D20F3

 

Kontaktperson:

Didrik Grøm     E-post: didrikgro@gmail.com     Mobil: 41586118

 

Velkommen til en morsom sommeruke på Sentralidrettsanlegget i Fredrikstad mandag 3. - fredag 7. juli 2023!

Friidrettsskolen baseres på lek, læring og mestringsfølelse i trygge omgivelser. Vi legger stor vekt på allsidighet og gir en variert innføring i friidrettsøvelser. Fredrikstad IF stiller med godt kvalifiserte trenere, med stor idrettsglede og egen erfaring fra friidrett. Alle barn i alderen 6-12 år er hjertelig velkommen - hos oss havner ingen på benken! Vi holder på alle dager fra 09:00-14:00.

Aktivitetene foregår utendørs på Sentralidrettsanlegget, Lisleby. På fredagen er vi på FIF-huset, Ilaveien 132. Alle må kle seg etter været. Gode joggesko og vannflaske må alle ha med. Dere må ta med matpakke hver dag bortsett fra på fredag. Da skal vi grille. 


Håper vi ses til en morsom og aktiv uke!

  

Dersom noen skulle komme til skade under arrangementet har vi førstehjelpsutstyr ved mindre skader, og bil til transport ved mer alvorligere skader. Ved skade vil foreldrene kontaktes.

Berlin halvmaraton 7. april 2019

Postet av Fredrikstad IF den 7. Apr 2019

Magnus Cato Andersen løp i dag Berlin halvmaraton på 1:16:30, her flanker av sin bror Lars Vincent  som løp på 1:25:33 og sin far Pål Cato som løp på 1:26:29.

Magnus melder om litt vind og litt vel varmt, men ellers en fantastisk løype og arrangement. Eliten løp på over en time og det var snakket om ny løyperekord (58-tallet) på forhånd så forholdene var ikke var helt optimale.

Regin Wernersen deltok også og løp på 1:30:05, noe som er ny personlig rekord!

Alle resultater finner dere her: Berlin half marathon results.
Banetreningen har startet

Postet av Fredrikstad IF den 6. Apr 2019

Anlegget viste seg fra den innbydende siden da FIF startet utetreningen på Lisleby denne uken. Over hundre våryre ungdommer koste seg i rene sommertemperaturer. Alle grupper fikk gjennomført effektive treninger på etterlengtet underlag. Nå på vårparten står først Østfoldstafetten for døren kommende uke i Halden. Den etterfølges av den tradisjonelle påske-treningsleiren i Gøteborg. Deretter venter terrengløp og klubbmesterskap før banesesongen starter i mai.

Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)
Henning Olsen løpet 29. april - innbydelse

Postet av Fredrikstad IF den 5. Apr 2019

I fjor deltok nesten 100 ungdommer i terrengløpet / åpent klubbmesterskap - møt opp i år! Flere seniorløpere bør kunne løpe tre runder!
Deltagerrekord under Fredrikstadløpet 31. mars!

Postet av Fredrikstad IF den 31. Mar 2019

Trangt om plassen i første linje under starten på halvmaraton.

Hele 633 løpere fullførte en av distansene under Fredrikstadløpet i dag! Fordelingen på distanser ble slik:
Halvmaraton: 292 løpere
5 km: 212 løpere
3 km:35 løpere
Barneløpet: 93 barn 

Resultater

Resultater fra dagens løp finner du her: Resultater Eqtiming

Klassevis resultatliste

Total resultatliste

Deltagere barnløpet

Les omtale av løpet på f-b.no og på kondis.no.

Bildealbum

Barneløpet

3 km

5 km 

Halvmaraton

Beste herre på halvmaraton, Thomas Asgautsen fra Spirit Stavanger Friidrettsklubb / Club121. Han løp inn til tiden 1:09:50.

Beste dame på halvmaraton, Yngvild Kaspersen fra Trømsø Løperklubb. Hun løp til seier på 1:14:39.

Beste herre på 5 km ble Even Dahl fra FIK Orion / Driv Trening AS med 14:41.

Beste dame på 5 km ble Hanne Mjøen Maridal, Lillehammer IF, med 16:47.

Raskeste gutt på 3 km ble Herman Aarebrot, Fredrikstad IF, med 10:25

Raskeste jente på 3 km var Ellinor Fossheim Solberg, SKI, med 10:57.


Endelig gikk startskuddet!

Full innsats under innspurten i barneløpet!

Resultater Fredrikstad IF

Halvmaraton

Marie Grønneberg, 1:30:46, nr 2 i klasse 40-44, nr 9 totalt
Hege Gathen, 1:39:16, nr 2 i klasse 50-54, nr 19 totalt
Tina Skoglund, 1:55:25, nr 3 i klasse 55-59, nr 37 totalt

Knut Magne Furuheim, 1:30:44, nr 5 i klasse 55-59, nr 99 totalt
Kai Berg, 1:33:42, nr 17 i klasse 45-49, nr 116 totalt
Ole Christian Lier, 1:34:18, nr 12 i klasse 55-59, nr 123 totalt
Sven Simonsen, 1:37:49, nr 14 i klasse 55-59, nr 144 totalt
Sindre Haraldsen, 1:42:43, nr 29 i klasse 40-44, nr 162 totalt
Per Harald Nilsen, 1:45:35, nr 4 i klasse 60-64, nr 179 totalt
Terje Kristiansen, 1:48:33, nr 20 i klasse 55-59, nr 191 totalt
Kjell Arne Johansen, 1:51:17, nr 3 i klasse 65-69, nr 203 totalt

5 km

Mille Lie, 20:17, nr 2 i klasse 18-19, nr 15 totalt
Hermine Ellefsen, 23:59, nr 4 i klasse 12-13, nr 28 totalt
Aurora Ellefsen, 23:59, nr 5 i klasse 12-13, nr 29 totalt
May Ulvåen, 27:00, nr 1 i klasse 65-69, nr 40 totalt

Magnus Cato Andersen, 17:11, nr 21 i klasse 23-34, nr 31 totalt
Numan Khogyanai, 18:59, nr 5 i klasse 16-17, nr 58 totalt
Lasse Lieberknecht, 19:37, nr 5 i klasse 50-54, nr 71 totalt
Per-Owe Monkvik, 21:11, nr 4 i klasse 55-59, nr 89 totalt
Terje Hansen, 22:14, nr 3 i klasse 60-64, nr 97 totalt
Steinar Basberg, 22:20, nr 4 i klasse 60-64, nr 98 totalt
Terje R Svensson, 23:06, nr 7 i klasse 55-59, nr 105 totalt
Tor-Einar Langebeck, 23:24, nr 11 i klasse 50-54, nr 108 totalt
Preben Larsen-Isøy, 24:46, nr 12 i klasse 40-45, nr 118 totalt
Jørgen Gurandsrud, 27:15, nr 2 i klasse 70-74, nr 130 totalt
Sverre Sanengen, 29:25, nr 1 i klasse 80+, nr 134 totalt

3 km

Astrid Reknes, 11:57, nr 1 i klasse 15 år, nr 3 totalt
Esther Pedersen, 11:59, nr 2 i klasse 14 år, nr 4 totalt
Ingrid Westberg, 13:06, nr 1 i klasse 13 år, nr 5 totalt
Tuva Anstensen, 14:33, nr 3 i klasse 12 år, nr 9 totalt
Karine Magnussen, 14:38, nr 3 i klasse 13 år, nr 10 totalt
Aishah Alsagoff, 18:38, nr 5 i klasse 12 år, nr 12 totalt

Herman Aarebrot, 10:25, nr 1 i klasse 14 år, nr 1 totalt
Noah Linden, 11:28, nr 1 i klasse 15 år, nr 3 totalt
Lucas Stauning Løwen, 12:50, nr 1 i klasse 13 år, nr 5 totalt
Leander Ulvøy, 17:35, nr 2 i klasse 12 år, nr 8 totalt

Takk til alle deltagere og alle frivillige!

Tekst: Terje Svensson
Foto: Rolf B. Gundersen
Fredrikstadløpet, praktisk informasjon

Postet av Fredrikstad IF den 29. Mar 2019

Se resultater på her

Vi minner om Fredrikstadløpet førskommende søndag og også om at klokka stilles natt til søndag!

Online påmelding Fredrikstadstadløpet påmelding eller via eqtimng.no.


Sekretariatet er i Byhallen (Fredrikstad Kino) og vi åpner kl. 10:00. Startnummer kan hentes der fra 10.00. Vi holder åpent til løpet starter, men oppfordrer alle til å hente startnummeret før 12 for å unngå kø og problemer med oppvarmingen.

Etteranmelding er åpen på nett fram til søndag kl. 12:00. Det er en pc tilgjengelig for etteranmelding i sekretariatet på søndag, og vi kan da også bistå med etteranmelding på vanlig måte for de som ikke er påmeldt fra før.

Startnummer kan også hentes på FIF-huset (Ilaveien 132) på lørdag fra 11:00 - 14:00.

Vel møtt til løp på søndag!

Tekst: Terje Svensson
Foto. Rolf B. Gundersen

Didrik Grøm EM-aktuell

Postet av Fredrikstad IF den 27. Mar 2019

FIF har mottatt melding fra Norges friidrettsforbund at den lovende sprinteren Didrik Grøm er aktuell/innstilt for EYOF som er europamesterskap for utøvere under 18 år. Mesterskapet går i Baku i Aserbajdsjan 21.- 27. juli. Det endelige uttaket gjøres i juni og bare 18 deltakere kommer gjennom "nåløyet". Vi gratulerer Didrik med innstillingen til forbundet.
Unge FIF’ere hevdet seg i Bamselekene

Postet av Fredrikstad IF den 24. Mar 2019

Unge FIF-utøvere inntok seierspallen sammen med kjæledegger i Bamselekene

Bamselekene ble arrangert i Stangehallen i helgen med Hedmark Friidrettskrets som arrangør. Med 40-50 deltakere i hver øvelse, er dette en stormønstring i nasjonal sammenheng og kan betraktes som et mesterskap for de aller yngste. FIF deltok med en gruppe på 15 utøvere i alderen 10-13 år som hevdet seg meget godt. Det ble oppnådd flere gode resultater og plasseringer. Mange noterte seg for personlige bestenoteringer. Vi vil spesielt nevne løpstalentet Freia Haraldsen Skaset som vant 60m J-12 overlegent med den utmerkede tiden 8.88 sek. Hun fikk også gode plasseringer på 200m, 600m og lengde. Allsidige Elias Persen G-11 vant lengde med personlig bestenotering 4.06m. Han fulgte opp med tredjeplasser på 60m og kule. Jevnaldrede Aleksander Halvorsen Arvesen løp en solid 600m på tiden 1.55.61 min. som holdt til en flott tredjeplass. Sterke Henrik Elias Karlsen G-10 vartet opp med et vinnerkast i kule på hele 6.84m. I samme klasse gjorde August Sandnes sine saker bra. I en meget jevn stafett 4x100m G-10/12, sørget Aleksander, Amund, August og Elias for en meget gledelig tredjeplass. Når det gjelder resultater og plasseringer, henviser vi til resultatlistene. Som premiering ved dette arrangementet, ble det naturlig nok delt ut bamser i stedet for medaljer. Mange dro hjem med den reneste dyreparken.

Rolf B. Gundersen (tekst)

Helen Persen (foto)

Se resultatlister her   
Fredrikstadløpet 2019 - kun en uke igjen!

Postet av Fredrikstad IF den 24. Mar 2019


Søndag 31. mars kan vi igjen invitere til løpsfest i Fredrikstads gater! Som tidligere byr vi på distansene halvmaraton, 5km, 3km, og 400m for de aller yngste.
 
Snøen er borte fra Fredrikstad og langtidsvarselet viser lett bris, sol og 8 grader midt på dagen. Det ligger an til en fin løpsdag!

Påmelding

Nytt av året er at Eqtiming står for tidtagningen. Deres løsning tillater etteranmelding på nett (pc, nettbrett eller mobil) helt fram til påmeldingen stenger (kl 12.00, ca 1 time før løpsstart).

Tidligere år har etteranmeldingen fungert slik at dere har møtt opp på løpsdagen og både betalt og etteranmeldt dere der. Nå kan dere i stedet melde dere på hjemmefra eller via mobilen på linken https://signup.eqtiming.no/?Event=fredrikstadlopet. Dere betaler der og da, eller velger faktura, og får beskjed om hvilket startnummer dere har fått. I sekretariatet går dere direkte til utdeling av startnummer og viser fram informasjon om deres startnummer.

Dette blir raskere og enklere for alle, og forhåpentligvis mindre kø og stress på løpsdagen.
 
Vi kan selvsagt hjelpe de av dere som ikke kan melde dere på via internett i forkant. Vi vil ha 2 - 3 personer som sitter klare til å etteranmelde dere via pc, og vi vil ha en pc tilgjengelig for påmelding til de som trenger det. Merk at det kan bli kø ved etteranmeldingen så registrer deg gjerne i forkant for å unngå kø.

Registrerer du deg før løpsdagen så blir det litt billigere!

Du kan melde deg på til Fredrikstadløpet her: Påmelding. Se hvem som allerede er påmeldt: Startlister.

Husk at klokka stilles 1 time frem natt til søndag 31. mars!

Løypa

En betydelig utfordring for oss arrangører, er de stadige grave- og byggearbeidene langs løypa. De fører til at traseen nesten hvert eneste år må legges om over kortere strekninger. I fjor resulterte en slik, midlertidig omlegging til at løypa ble noen meter for kort. Dermed kunne ikke tidene som ble oppnådd på 5km og halvmaraton godkjennes i årsstatistikken eller som eventuelle rekordnoteringer. Dette er vi svært lei oss for, og vi skal gjøre alt vi kan for at dette ikke gjentar seg. Foran årets løp er løypa justert og kontrollmålt på nytt av Kondis. Justeringen som er gjort innebærer ei ekstra vendesløyfe som halvmaratonløperne skal løpe på 1. runden (omtrent ved 4km-merket). 5km-løperne har ei kortere vendesløyfe på samme sted. Løypevakter vil påse at dere løper riktig her.

Bortsett fra et par litt skarpe svinger og 2-300m med grusunderlag, tror vi fortsatt løypa er svært rask. Så selv om dette for mange er årets første løp, er mulighetene for bestenoteringer gode.

Vi håper dere får en fin vårdag i Fredrikstad og ønsker dere alle lykke til med årets løp!

Hilsen Arrangementskomiteen for Fredrikstadløpet.


Tekst: Terje Svensson / Egil Holme
Foto: Rolf B. Gundersen
Birkebeinerrennet lørdag 16. mars 2019

Postet av Fredrikstad IF den 17. Mar 2019

Bredo Glomsrød ble beste fra FIF under årets Birkebeinerrenn, som ble avviklet under meget fine forhold.

Bredo ble nummer 4 i sin klasse med tiden 3:28:04


Resultater FIF
Bredo Glomsrød, M65-69, 3:28:04
Jarle Jørgensen, M40-44, 4:18:40
Terje Svensson, M55-59, 5:00:30

Alle resultater fra Birkebeinerrennet finner du her.


Tekst: Terje Svensson
Foto: privat
Tor Ivar Guttulsrød Veteran norgesmester

Postet av Fredrikstad IF den 16. Mar 2019

Under Veteran NM i Nes Arena på Romerike forrige helg vant Tor Ivar Guttulsrød fra FIF klasse 55-59 år 3000 m Kappgang. Han gikk på en meget god tid 16.03.13 som var over 3 minutter bedre enn sølvmedaljevinner.

Tor Ivar sier han satset på å se 15 tallet, men lykkes ikke helt. Men det var likevel en meget god tid med tanke på alder.

FIF gratulerer Tor Ivar.

Bildet som følger artikkelen er fra et løp i London.

Tektst: Helge S

 

Resultater: 

 

MV 55-59 3000 m Kappgang (Kappgang 3000 m) 
Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: Tyrving:
Heat: 1
1 38 Tor-ivar Guttulsrød Fredrikstad IF 16,03,13 0
2 171 Erling Andersen Søfteland TIL 19,56,90 0
3 26 Johnny Gundersen Bækkelagets SK 22,50,80 0

Kretsen hedret FIF-utøvere

Postet av Fredrikstad IF den 15. Mar 2019

Flere hederspriser ble tildelt FIF’ere under Østfold friidrettsting. Styremedlem Lars Erik Olsen tok imot prisen for "Beste jente- og guttelag i Østfold 2018". Kristoffer Persen ble hedret med "Friidrettens venners ærespris / kretspris". Nora Wold fikk bestemannspris i klassen "Beste junior - kvinner" og Didrik Grøm mottok bestemannspremie i klassen "Gutter 13-19år / korte løp". I tillegg ble sprinttrener Zdenko Vojvodic tildelt kretsens fortjenestemerke (ikke tilstede).


Jens Petter Wold (tekst og foto)


 
Veteranstatistikk 2018

Postet av Fredrikstad IF den 10. Mar 2019

Egil Holme har på ny satt sammen veteranstatstikk basert på WAVA/WMA-score for FIF. Høyest på liste for 2018 finner vi August Flø med 83,373 poeng for 5km i Fredrikstadløpet hvor han løp på 15,34.

Under følger Egils kommentarer til statistikken for 2018:

Her er noen tall og tanker rundt sesongen vi har lagt bak oss. Antallet løpere med registrerte resultater på 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton øker nå fra år til år: 51 i 2016, 55 i 2017 og 63 i 2018. Bra jobba, folkens!

Tidligere år har vi vært bortskjemte med Tove Hassings superscore på aldersjusterte tider. I 2018 var det August Flø som oppnådde høyest WAVA/WMA-score. Han oppnådde 83,373 poeng for sin 5km i Fredrikstadløpet med tida 15,34. Resultatet er riktignok uoffisielt, siden løypa var noen  meter for kort.

I 2018 var det 4 FIF-løpere som hadde +80 i WAVA/WMA-score for sitt beste resultat. I 2017 og 2016 var antallet hhv. 3 og 1. Tilsvarende antall med score +70 var 26 (2018), 25 (2017) og 24 (2016). Så det er altså ikke bare løpsdeltagelsen som øker, prestasjonene ser også ut til å bli bedre.

En annen trend som forsterker seg, er at løpere fra klubben vår gjør det vesentlig bedre på 5 km og 10 km en på de to lengste distansene. I 2018 var dette tydeligere enn noen gang. Av de 20 beste aldersjusterte resultatene kom 16 på 5km/10km og bare 4 på halv-/helmaraton.

Kos dere med tallene, og bruk dem som inspirasjon til enda mer, bedre og lykkeligere løping i 2019.

Egil Holme 7. mars 2019

Samtlige resultater finner dere her.

Veteranstatistikk 2018 Beste aldersjusterte resultat
Veteranstatistikk 2018 Beste resultat 5km
Veteranstatistikk 2018 Beste resultat 10km
Veteranstatistikk 2018 Beste resultat halvmaraton
Veteranstatistikk 2018 Beste resultat maraton
Veteranstatistikk 2018 Kommentarer


Se tidligere års statistikker på Statistikk og resultater.


Tekst: Terje Svensson
Foto : Rolf B. Gundersen
Vasaloppet 3. mars 2019

Postet av Fredrikstad IF den 6. Mar 2019

 

Også i år var vi noen fra FIF som reiste til nabolandet for å gå Vasaloppet. Blant dem Svein Jansen (bildet) som fullførte sitt 19. Vasalopp på rad!

Årets Vasalopp ble tungt. Det begynte å snø natten før løpet og det var både snø og motvind under hele løpet. Med kun noen få minusgrader ble det sugende føre og mange brukte lang tid i år. 

Ulf Reffsgård var også i år på vår private drikkestasjon, snaut 3 mil fra mål. Med seg på drikkestasjonen hadde han Magne Christiansen og Therese Trenum Eilertsen (såvidt synlig til høyre på bildet). Her er det Terje Svensson som får ett etterlengtet glass med Cola.

Resultater FIF

Jarle Jørgensen, 7:56:14: Meget god prestasjon i sin debut i Vasaloppet.
Terje Svensson, 8:32:32.
Svein Jansen, 10:46:22

Audun Eilertsen skulle ha deltatt men ble dessverre syk etter ankomst til Mora og kunne ikke stille til start.

Bredo Glomsrød stilte som vanlig til start, men var uheldig og brøt en ski underveids og måtte bryte rennet.

Medaljedryss på FIF i UM innendørs

Postet av Fredrikstad IF den 3. Mar 2019

Ida Breigan ble en av forgrunnsfigurene under UM i friidrett innendørs som ble avviklet i Ulsteinvik i helgen med over 500 deltakere fra 120 idrettslag. Hun var ikke snauere enn at hun tok en Johaug og reiste hjem fra mesterskapet med 3 gull på 3 starter i klassen Jenter 15 år. Begge løpsøvelsene vant hun med solid margin uten i det hele tatt å være truet. På 60m tok hun seg lekende lett til finalen i forsøket der tiden igjen var under åtte sekunder. I finalen seiret hun lett med tiden 8.02 sek. På 200m tok hun seg greitt til finalen der hun vant med klar margin på ny personlig bestenotering 25.51 sek. i lengde hadde hun alle sine gyldige hopp over fem meter. Hun vant øvelsen på ny personlig bestenotering 5.34m. Resultatene tyder på at Ida går en meget spennende sesong i møte.

Anniken Aarebrot J17 løp inn til annenplass og sølv på 800m. Det ble et lureløp der ingen ville sette fart fra start. Etter en førsterunde i joggetempo, sluttet løpet i et spurtoppgjør der hun endte på annenplass med tiden 2.18.81 min. som er over fire sekunder bak personlig bestenotering. På 400m ble det litt annet tempo, og der tok hun en fin tredjeplass og bronsemedalje med personlig bestenotering 58.50 sek. Ingen tvil om at hun er i rute foran utesesongen.

Didrik Grøm G17 viste en gryende form på sprintdistansene. Han tok en flott annenplass og sølvmedalje på 200m med tiden 22.80 sek. etter et sterkt løp og fint driv på distansen. På 60m vartet han opp med personlig bestenotering og tiden 7.19 sek. i forsøket. Dessverre ble han litt for ivrig i finalen og tyvstartet. Det endte med diskvalifikasjon og en sikker medalje glapp. Didrik har vist formstigning i hvert løp. Det lover godt i fortsettelsen.

Nils Christian Christensen G17 viste at formen er i anmarsj etter en noe trøblete treningsperiode i vinter. Han gjennomførte en god 800m på tiden 2.04.24 min. som er på høyde med det han tidligere har prestert inne. Det resulterte i en fin tredjeplass og bronsemedalje. Nils stilte også på 400m der det ble femteplass og ny bestenotering inne med tiden 54.54 sek.

Kristoffer Persen G18/19 leverte flott i den tøffe konkurransen på 60m. De innledende rundene endte med et intenst og tett oppgjør i finalen der bare hundredeler skilte. Målfoto viste at hen endte på tredjeplass og bronsemedalje med tiden 7.19 sek. På 200m kvalifiserte han seg til finaleplass med den gode tiden 22.80 sek. Der var han imidlertid sjanseløs i den krappe og ugunstige indrebanen.

Juliane Rosenvinge Grell J17 var i siget igjen og tok seg til finale på 60m. Her vartet hun opp med ny personlig bestenotering på 8.16 sek. og tok en meget hederlig fjerdeplass. På 200m ble det også personlig bestenotering i forsøket med tiden 26.73 sek. Amanda Bakker Knutsen J17 løp finale på 60m hekk. Med tiden 9.62 sek. og opp mot sitt beste, tok hun en hederlig femteplass. På 60m ble tiden 8.54 sek. i forsøket. Astrid Reknes J15 løp en solid 800m på 2.25.09 min. som holdt til en femteplass. Tobias Lien U23 leverte gode løp på 60m og 200m, men det holdt ikke til avansement i den sterke konkurransen.


Av Rolf B. Gundersen (tekst) og Jens Inge Ringstad (foto)

Se resultater her
Fyldig FIF-tropp til UM

Postet av Fredrikstad IF den 28. Feb 2019

En fyldig FIF-tropp reiste i dag til Ungdomsmesterskapet i friidrett i Ulsteinvik. Her er de klare for avreise fra venstre: Nils Christian Christensen, Kristoffer Persen, Didrik Grøm, Tobias Lien, Anniken Aarebrot, Juliane Rosenvinge Grell, Amanda Bakker Knutsen, Astrid Reknes, Jens Petter Wold (leder), Ida Breigan og Svend Persen (leder)

FIF er godt representert i Ungdomsmesterskapet i friidrett som arrangeres i Ulsteinvik i helgen. Det blir en flott opplevelse for klubbens lovende rekrutter. Det er et stort mesterskap der kvalifiserte resultater ligger til grunn for deltakelse. Norsk friidrett seiler i medvind for tiden, og det gror godt i alle ledd. Våre utøvere må påregne sterk konkurranse. Likevel er det grunn til å håpe på finaleplasser. I beste fall kan de også komme hjem igjen med medaljer. Vi ønsker lykke til.

Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)
Leders hjørne 17/2-19

Postet av Fredrikstad IF den 18. Feb 2019

Hei alle medlemmer i FIF

FIF har avviklet sitt årsmøte og valgt sine tillitsvalgte for 2019. Jeg har på nytt vært så heldig å få lede foreningen videre nok et år. Nesten hele styret har valgt å bli sittende og jeg tolker det som at vi har en forening som har god stabilitet. Det betyr at vi har et styre som har rutine med å drifte klubben. Men som jeg alltid påpeker så er det ute i treningsgrupper blant aktive og trenere vi blir målt på aktiviteten. Alt tyder på at også dette fungerer bra og at FIF er et godt sted å være. Fredriksstad Blad skriver at FIF er en av de mest veldrevne klubber i byen og det skal vi ta til oss.


Innendørssesongen er i gang og jeg legger merke til at våre utøvere hevder seg godt. Det var stort at Anniken Aarebrot tok bronse i senior NM på 800 m. Tyrvinglekene ga oss også svar på godt treningsarbeid med mange gode plasseringer og tider. Klubbrekord innendørs på 200 m av Kristoffer Persen og 1. plasser til Ida Breigan er noen av resultatene som legges merke til. Jeg kunne nevnt mange flere, men i fare for å glemme noen så nøyer jeg meg med og gratulerer trenere og aktive med gode resultater og fremganger.

Neste store arrangement for oss er nå Fredrikstad løpet 31.03.2019. Her trenger vi mange hjelpere til å få arrangementet i havn. Vi trenger vakter i gatene og drikkestasjonen. Jeg håper mest mulig kan stille opp. Etter Fredrikstadløpet så står Glommaløpet for tur 11. mai. Så merk dere datoene.

Helge Sandvik

Leder Fredrikstad IF
Astrid Reknes vant i Bergen

Postet av Fredrikstad IF den 18. Feb 2019

Astrid Reknes har som tradisjon å reise til Bergen i vinterferien for å delta i storstevne der. Like fullt har hun for vane å trone øverst på seierspallen. Så også denne gang da hun deltok i Pingvinlekene i helgen. Der vant hun 600m J15 på den gode tiden 1.42.36 min. som er personlig bestenotering. Det viser at hun er i rute før UM om to uker.

Av Rolf B. Gundersen
Medaljehøst til FIF i Tyrvinglekene

Postet av Fredrikstad IF den 10. Feb 2019

2 gull til Ida Breigan i Tyrvinglekene

Tyrvinglekene er Norges største innendørs friidrettsstevne. Det ble avviklet i helgen med over 1.000 deltakere og nærmere 2.500 starter. Et maratonstevne over tre dager der FIF stilte med 30 deltakere. De bet godt fra seg og kom hjem med medaljer og seire i bagasjen. Det ble også satt klubbrekord og en rekke personlige bestenoteringer.

Skadeforfulgte Ida Breigan (J15) var endelig friskmeldt og tilbake på startstreken. Der presterte hun med stil som om intet avbrekk hadde funnet sted. I konkurranse med 40 sprintere, gikk hun først bort og tok gullet på 200m med tiden 25.80 sek. Deretter gjentok hun bedriften og gjorde kort prosess på 60m der hun vant på suverene 7.88 sek. og et hav av tid foran de øvrige. Begge resultatene er personlige bestenoteringer og helt i norgestoppen for aldersklassen. Nå skal det bli spennende å følge Ida i tiden som kommer. Blant annet et ungdomsmesterskap om 2 uker.

Team Persen dro hjem med en gull, to sølv og en bronse. Yngstemann Elias (G11) vant gull i lengde med 3.86m til tross for at han bare hadde ett gyldig sprang og måtte sikre. På 60m ble det sølv og annenplass med tiden 9.08 sek. og personlig bestenotering. Ny pers ble det også i kule med 7.42m med annenplass og sølvmedalje. Eldstemann Kristoffer (G18/19) løp en feiende flott 200m og vant sitt heat med tiden 22.64 sek. Med tid avgjørende, holdt det til en tredjeplass og bronsemedalje bare hundredeler fra edlere metall. Med den tiden forbedret han en over 12 år gammel klubbrekord. På 60m vant han sitt heat og kvalifiseringen med tiden 7.18 sek. I finalen ble han diskvalifisert på grunn av hårfin tjuvstart.

Didrik Grøm (G17) holdt imidlertid hodet kaldt og løp inn til en fin annenplass og sølvmedalje på 60m med tiden 7.34 sek. Nettopp hjemkommet fra fjelltur med skolen, hadde han likevel krutt nok i beina til å hamle opp med de beste. Nora Wold stilte på 400m kvinner senior og viste klar framgang. I et løp der hun kriget om seieren, løp hun inn til sølvmedalje og årsbeste med tiden 56.91 sek. og bare to tiendeler fra gullet.

Hardhausen Herman Aarebrot (G15) gikk opp et par årsklasser for å løpe 2000m. Det gjorde han med bravur. Han gjennomførte med stil inn til en annenplass og sølvmedalje på tiden 6.23.19 min. Astrid Reknes (J15) løp taktisk klokt på 800m. I et veldisponert løp fikk hun en fortjent tredjeplass og bronsemedalje med den sterke tiden. 2.26.32 min. Det er tett oppunder hennes personlige bestenotering. Fra mellomdistansegruppa løp ferske Freia Haraldsen Skaset (J12) 600m på 1.55.60 min. Uredd tok hun føringen i løpet der hun tilslutt endte på fjerdeplass. Tvillingene Aurora og Hermine Ellefsen og Ingrid Westberg i J13 løp både 200m og 600m. Esther Olivia Pedersen (J14) ble nummer 5 på 600m med tiden 1.46.93 min.


Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

For fullstendige resultater viser vi til lister: her 
Kjøp billetter til Idyllfestivalen med FIF-rabatt

Postet av Fredrikstad IF den 10. Feb 2019

Kjøp rabatterte billetter i dag (søndag) (støtter FIF med kr 50,-).Billettkjøp FIF

Idyll Festivalen 2019 nærmer seg og ser nå frem til ca 16.000 festivaldeltagere, som gjør festivalen til Østfolds største festival. Billettene har blitt solgt fortere enn tidligere, så her er det lurt å være rask. Festivalen er 21.-22. juni på Isegran. Allerede er Matoma, Julie Bergan, OnklP, Postgirobygget og DeLillos sluppet til festivalen, totalt vil ca. 16 artister ankomme Idyllscenen i St. Hans helgen.

(kr 200 i avslag per billett)
Årsmøte i FIF

Postet av Fredrikstad IF den 7. Feb 2019

Leder Helge Sandvik overrakte bestemannspremier til utøvere og styrets innsatspris til trener. Fra venstre: Nora Wold, Anniken Aarebrot, Kristoffer Persen, Marlen Aakre og Tom Egil Andersen. Didrik Grøm var ikke tilstede.

Fredrikstad Idrettsforening avviklet et kort og effektivt årsmøte i dag. Årsberetningen vitner om stor idrettslig aktivitet i det året som vi har lagt bak oss. Særlig i barne- og ungdomsidretten arbeides det godt med fin oppslutning, god bredde og en rekke entusiastiske trenere. Spesielt gledelig er det at foreningens kvinner i løpet av sesongen presterte så godt at de rykket opp i Norges Friidrettsforbunds førstedivisjon. FIF-trim er en betydelig og stor gruppe i FIF som bidrar sterkt sosialt og stiller opp i dugnader og arrangementer. Regnskapet viser sunn økonomi og penger på bok. Mange skal takkes for at det er tilfelle. Verdien i eget, gjeldfritt FIF-hus med klubbrom og treningsfasiliteter er uvurderlig for fellesskapet. Et ankepunkt er at utøvere må dra til Uddevalla eller Bærum for å trene innendørs vinterstid. Det håper FIF at det kan finnes en løsning på innen overskuelig tid.

Valget gikk greitt unna. Leder Helge Sandvik og hele styret tok gjenvalg. Alle posisjoner ble besatt og foreningen har solid kontinuitet i sitt arbeid.

Leder Helge Sandvik hedret aktive for innsats i 2018. Marlen Aakre fikk styrets hilsen og blomster for sine to medaljer i NM, sølv på 400m hekk og bronse på 100m hekk. Nora Wold fikk bestemannspremie kvinner senior for sin klubb- og kretsrekord på 400m hekk og tiden 58.58 sek. Kristoffer Persen fikk samme i menn senior for sin 100m på 11.03.sek. I årsklassen 15-19 år gikk bestemannspremiene til Anniken Aarebrot for hennes 800m på 2.13.95 min. og til Didrik Grøm for hans 100m på 11.05 sek. Styrets innsatspris gikk til Tom Egil Andersen for hans allsidige innsats for foreningen. Ved siden av sin trenerfunksjon for de yngre, har han blant annet administrert større treningsleire, hatt lederansvar på stevner og organisert større, inntektsbringende dugnader.

Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Protokoll fra årsmøtet.

Årsberetning (vedtatt).
NM-bronse til Anniken Aarebrot

Postet av Fredrikstad IF den 3. Feb 2019

Anniken Aarebrot tok en flott og overraskende bronse på 800m i NM innendørs.

Norgesmesterskapet i innendørs friidrett ble avviklet i Haugesund i helgen. FIF stilte med fem deltakere som gjorde en hederlig innsats. 16-årige Anniken Aarebrot hamlet virkelig opp med etablerte senior landslagsløpere da hun tok en flott tredjeplass og bronse på 800m med den utmerkede tiden 2.14.53 min. Bare 1.4 sek. bak EM-deltaker Line Kloster, Vidar. Det var to heat og tid avgjørende i øvelsen. Anniken vant sitt heat etter et fornuftig gjennomført løp der hun satte inn støtet i sisterunden og sikret en betryggende seier. Line Kloster vant det andre heatet med tiden 2.13.10 min. som altså holdt til gull. Hva om de hadde møtt hverandre til duell. Det vil tiden vise.

De øvrige FIF-deltakerne leverte som forventet. Nora Wold kapret en fortjent finaleplass på 400m der hun ble nummer fire med tiden 57.11 sek. og åtte tideler fra gullet. Marlen Aakre kom til semifinale på 60m. Der satte hun en fin personlig rekord med tiden 7.82 sek. På 60m hekk ble det fjerdeplass med tangering av personlig bestenotering 8.78 sek. Kristoffer Persen kom til semifinale på 60m med tiden 7.21 sek. Didrik Grøm gjorde ikke det til tross for personlig bestenotering 7.23 sek. På 200m ble det ikke avansement for noen av de selv med tider rundt bestenoteringer innendørs for begge, 23.29 sek. for Kristoffer og 23.37 sek. for Didrik. Unge utøvere deltar i NM først og fremst for å høste erfaring. Innendørs er spesielt med kort bane, få løpebaner og doserte svinger. Det krever rutine og erfaring. Sesongen er så vidt i gang og med tider på nivå med forventningene, er det ingen grunn til å henge med hodet. Vi er fram til fortsettelsen.


Rolf B. Gundersen (tekst)

Nora Wold (foto)

XL-BYGG lekene

Postet av Fredrikstad IF den 3. Feb 2019

XL-BYGG Lekene er det største innendørsstevne FIF arrangerer i løpet av vinteren. Den tradisjonelle stormønstringen gikk av stabelen i Kongstenhallen i dag. Den inkluderer ungdom fra hele fylket i alle aldre fra 7 år til senior. Hele 153 deltakere stilte i tilsammen 423 starter. Stevnet ble prikkfritt avviklet i løpet av snaue 6 timer. Konkurranseprogrammet omfatter løpsøvelser fra 60m til 800m, kappgang, kulestøt, høyde- og lengdehopp. Deltakerne viste stor innsats og idrettsglede, og det ble utkjempet mange intense og spennende oppgjør som ble tiljublet fra en fullsatt tribune. FIF var naturligvis som arrangør, fyldig representert i samtlige øvelser. Det ble oppnådd en rekke gode resultater og satt mange personlige bestenoteringer. Når det gjelder enkeltresultater og plasseringer, henviser vi til Resultatliste XL-BYGG lekene 2019.pdf

Se bildealbum fra stevnet: Bildealbum

Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)
Tidsskjema

Postet av Fredrikstad IF den 1. Feb 2019

Tidsskjema:

 Tidskjema XL-bygglekene 2019 oppslag.pdf

XL-bygglekene 7 år - 12 år

2019Kule ring 1Kule ring 2LengdeHøyde stativ 1Høyde stativ 260m600m600m Kappg.
G7
11:0012:00

12:50

G8
11:0012:00

12:50

G9
12:1011:30

13:00

G10
13:1011:00

12:35

G1112:45

11:00
12:2013:4014:00
G1211:30

12:55
12:1013:4014:00

J7
11:3012:25

11:00

J8
11:3012:25

11:10

J913:30
12:50

11:20

J10
12:4013:30

11:35

J1111:00

12:05
11:4513:2014:10
J1212:20


11:0012:0013:2014:10

Det kan komme endringer.


3 forsøk alle klasser i lengde og kule

XL-bygglekene 13 år - senior

2019Kule ring 1Kule ring 2LengdeHøyde stativ1000m Kappgang60m600m800m
G13
15:4015:00
14:1514:45 fors 16:15 fin16:35
G14

15:00

15:4016:35
G1515:00
16:0514:30
15:40
16:25
G1615:00
16:0514:30
15:45

G1715:00
16:0514:30
15:45

G18/19

16:05

15:55

MS
15:55


J13
15:0015:30

14:35 fors 16:05 fin

J14
15:0015:30
14:1515:05

J1514:30


14:1515:05

J16

15:30
J1714:30
15:30

15:05

J18/1914:30

16:25
KS

Det kan komme endringer:13 og 14 år  4 forsøk


15 - senior 6 forsøk
Hekkejentene med kretsrekorder i 2018

Postet av Fredrikstad IF den 30. Jan 2019

Nora Wold og Marlen Aakre med hver sin kretsrekord i hekkeløp i 2018

Når Østfold Friidrettskrets oppsummerer 2018 og ajourfører listen over kretsrekorder for kvinner, viser den at det er satt to kretsrekorder i året som gikk. Det er FIF-jenter som står for prestasjonene. Nora Wold fikk endelig has på en av de eldste rekordene på lista da hun løp 400m hekk på 58.58 sek. Hun slettet dermed Anne Hemstad sin 37 år gamle rekord på 58.86 sek. Marlen Aakre satte den andre rekorden da hun løp den halve distansen 200m hekk på tiden 27.82 sek. Andre FIF-utøvere på den prestisjetunge lista er sprinteren Malene Hjort som har rekordene på både 100m med 11.92 sek. og 200m med 24.38 sek., Marie Hagle på 100m hekk og tiden 13.60 sek. og Tania Longe som har hoppet 6.29m i lengde.

Rolf B. Gundersen (tekst)

Vidar Henriksen FB (foto)   
Årsmøte torsdag 7. feb 2019 - Agenda og sakspapirer

Postet av Fredrikstad IF den 29. Jan 2019

Viser til innkalling og minner om årsmøte på FIF-huset kl 1830. Agenda med forslag og sakspapirer.

Agenda med forslag

1.Åpning v/FIFs leder Helge Sandvik

Velkommen               Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.

2.Valg av dirigent og referent
 Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver

4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link/vedlegg) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2018.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2018. Overskuddet for 2018 på kr. 85.974 inkludert finansinntekter overføres kapitalkontoen.

Kaffepause

6.Innkomne forslag

a.Målsetting 2019

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer målsetting/oppgaver og har følgende forslag: Årsmøtet vedtar Målsettinger for FIF i 2019.

Målsetting 2019

De viktigste fremtidsmål/oppgaver anser vi å være: 


 Idrettslig skal FIF: 

Være blant de beste friidrettsforeningene i Norge ved å:

 • Ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom
 • Legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer
 • Sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, barn, ungdom og seniorer innen alle friidrettsøvelser (inkl. Kappgang)
 • Arbeide aktivt for å beholde egne talenter
 • Etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere
 • Videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking.
 • Arbeide for bredest mulig samhandling med foreldre/foresatte.


Administrativt/Teknisk skal FIF: 

 • Lage treningsarena og få en langsiktig avtale i Østfoldhallen eller Apenesfjellet 
 • Utvikles som organisasjon
 • Arbeide for Friidrettshall i Nedre Glomma
 • Være pådriver ovenfor kommunen for å få 

                - nytt banedekke på Sentralidrettsanlegget
                - overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget

 • Arbeide for utvidelse av parkeringsforholdene rundt FIF-huset. 
 • Arbeide for å skaffe ny hovedsponsor 


7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår (link):

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-

Kontingent pensjonist/ufør 250.-

Familiekontingent 600.-

Støttemedlemskap 100.-

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2019.

8.Budsjett

Budsjettforslag (link/vedlegg).

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2019.

9.Bestemme foreningens organisasjon/Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling (link/vedlegg).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder
Medlemsmøte og idrettsmedisin

Postet av Fredrikstad IF den 29. Jan 2019

Henrik Varpe Kinn fra Fredrikstad Idrettsmedisin kåserte om rehabilitering av skader

Godt over 60 ungdommer møtte  opp på medlemsmøte i FIF-huset i kveld med kåseri og “någgo attåt”. Fysioterapeut Henrik Varpe Kinn var en interessant foredragsholder som kåserte under tema “Skader i friidrett – hva du må vite”. Han skapte en fin dialog med ungdommene som fikk anledning til å fortelle om egne skader og tips om rehabilitering. Kinn kom inn på velkjente skader som strekk, overtråkk, tretthetsbrudd og belastningsskader. Det vanket mange god råd dersom uhellet skulle være ute. Hurtigst mulig under behandling er oppskriften med alternative øvelser som helbreder og ikke smerter. Han avlivet gamle, etablerte prinsipper som gikk ut på at man skulle hvile seg frisk og vente til skaden var leget. Han kom også inn på nødvendigheten av grundig oppvarming og tøyeøvelser for å forebygge skader.

Etter foredraget vanket det pizza og godt drikke. Det var tydelig at dette var et arrangement til både nytte og glede, og de unge hygget seg i hverandres selskap. Henrik Varpe Kinn var tilgjengelig hele kvelden, og fikk mange individuelle forespørsler. Han delte rundhåndet med gode råd. Som et apropos kan nevnes at det finnes vikinger blant ungdommene. Etter den forutgående treningen tok de badstu. Tre hardinger, Viktor, Didrik og Hans Olav kastet seg ut i snøfonna i 15 minusgrader og tok en riktig avriver. Slå den.


Av Rolf B. Gundersen (tekst og foto)

Halvmaraton - Las Palmas

Postet av Fredrikstad IF den 28. Jan 2019


Kjell Arne Johansen har startet 2019 som han avsluttet 2018, med en halvmaraton. Denne gangen på Las Palmas. Kjell Arne melder om fine forhold, varmt og godt og en sluttid på 1:48:40.


Tekst: Terje Svensson
Anniken seiret i Norgeslekene

Postet av Fredrikstad IF den 27. Jan 2019

                                             Anniken Aarebrot viste solid form da hun vant 800m J17 i Norgeslekene.

En stor kontingent mellomdistanseløpere fra FIF stilte til start i Norgeslekene på Nes i helgen. Særlig var de yngre godt representert. Det ble oppnådd en rekke gode resultater og personlige bestenoteringer. Dette til tross, ble det bare en seier. Det var Anniken Aarebrot J17 som fortsatte den gode trenden fra i fjor. Hun gjennomførte en solid 800m og vant overbevisende med tiden 2.17.24 min. Det viser at hun har lagt ned et godt treningsarbeid i løpet av vinteren, og er godt rustet foran kommende konkurranser. Astrid Reknes fulgte opp med en fin fjerdeplass med tiden 2.29.84 min. Videre ble det mange pallplasser og en rekke flotte annen- og tredjeplasser av våre rekrutter. Ingrid Westberg J13 ble nummer to på 600m med ny pers 1.51.88 og nummer tre på 60m hekk. Aurora Ellefsen J13 fulgte opp med tredjeplass på 600m med tiden 1.52.42 min. Esther Olivia Pedersen J14 løp 600m på 1.50.15 min. som holdt til en annenplass foran Leah Nygaard Strand 1.51.37 min. Lucas S. Løwen G13 ble nummer to på 600m med tiden 1.55.66 min. Herman Aarebrot tok en fin tredjeplass på 600m med tiden 1.38.29 min. Nora Wold stilte på den noe uvanlige øvelsen 500m. Den distansen løp hun på 1.14.89 min. og en fjerdeplass. Vinner ble hekk-kollega Line Kloster fra Vidar. Vi viser til resultatlistene for hyggelig lesning.

Av Rolf B. Gundersen

Se resultater her 
Marlen og Amanda løp 60m hekk

Postet av Fredrikstad IF den 27. Jan 2019

Noen av våre sprintere hadde valgt å konkurrere i Skedsmolekene på Lillestrøm denne helgen. Der oppnådde de fine plasseringer og gode resultater. Marlen Aakre som også har valgt å satse på korthekk, stilte på 60 m hekk. Her vant hun med personlig rekord på 8.78 sek. Kanskje er klubbrekorden på 8.50 sek. moden for fall. Den er 20 år gammel og tilhører Marie Hagle. På hekken fikk hun følge av Amanda Bakker Knutsen J17, som tok en annenplass i sin klasse med tiden 9.73 sek.

Didrik Grøm G17 tok en klar seier på 60m med årsbeste og bestenotering 7.25 sek. Fin formstigning inn mot mesterskap og større stevner. Juliane Rosenvinge Grell J17 løp inn til annenplass og tiden 8.24 sek. Videre på 60m løp i klassen G13 Vincent Richard Johansen (9.23), William Sire (9.45) og Leevi Joonatan Pustinen (9.69) inn til henholdsvis tredje, fjerde og femteplass. I kule G13 tok Robin Agard en fin annenplass med 8.44m. For øvrige vises til resultatlistene.

Av Rolf B. Gundersen


Se resultater her  
KM i hopp uten tilløp

Postet av Fredrikstad IF den 26. Jan 2019

Fredrik Persen vant sin klasse i høyde med et hopp på 1.35 m

KM i hopp uten tilløp ble avviklet i Kongstenhallen med FIF som arrangør. Det stilte i alt 47 deltakere til start i høyde og lengde. I tillegg til aktive fra FIF, deltok også utøvere fra Moss IL og Askim IF. Ikke uventet tok vertskapet flest medaljer på hjemmebane, og det ble oppnådd en rekke god resultater. Hele arrangementet gikk smertefritt og var unnagjort på halvannen time takket være rutinerte funksjonærer. Nå det gjelder resultater og plasseringer, viser vi til resultatlistene.

Av Rolf B. Gundersen 

Resultatliste - HUT-LUT KM 2019.pdf