Mr. FIF takket av

Postet av Fredrikstad IF den 9. Feb 2017

FIF “Grand old man” og æresmedlem Ragnar Kruse Madsen takket på årsmøtet av som foreningens leder etter å ha innehatt vervet i tilsammen 20 år over to perioder. Han har mer enn noen annen vært delaktig i foreningens utvikling i en menneskealder.

Under Ragnar Kruse Madsens lederskap og engasjement, har FIF hatt en solid utvikling på mange plan. Han har gått i bresjen for de fleste tunge prosjekter. Hjertebarnet er FIF-huset ved Bjørndalen. Han tok initiativet til byggingen av klubbhuset som har blitt senteret i foreningens virksomhet. Siden har Ragnar i flere omganger, sammen med klubbvenner, sørget for utvidelser og oppgraderinger til det mønsterbygg det framstår som i dag.

Gjennom sin utrettelige energi og sitt pågangsmot Ragnar tok initiativet til fast banedekke på Sentralidrettsanlegget på Lisleby. Gjennom betydelig dugnadsinnsats og organisering, ble friidrettsanlegget oppgradert til å kunne arrangere større stevner og mesterskap.

Hans store kontaktnett og gode dialog med kommune og samarbeidspartnere, har resultert i trimpark og belysning i Bjørndalen, mini anlegg for lengde og kule ved FIF-huset, kastanlegg på Lisleby, materiallager osv. Drømmen om en innendørshall for friidrett har vært hans fanesak i senere tid.

Ragnars omdømme innen friidretten og hans utmerkede evner til organisering og ledelse, har ført til at FIF er blitt betrodd en rekke prestisjetunge arrangementer. Her må nevnes norske mesterskap av alle kategorier, nordiske mesterskap, landskamper og kastmønstringsstevner med eliteutøvere. Aktiviteter som har satt FIF på friidrettskartet.

Under Ragnar Kruse Madsens ledelse har FIF hatt en betydelig vekst og utvikling. Foreningen har fostret flere utøvere som har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt og blitt tildelt representasjonsoppgaver. FIF har hatt en sunn utvikling takket være strukturert ledelse og god økonomisk kontroll. Antall medlemmer har økt jevnt.

For sin innsats har Ragnar Kruse Madsen blitt tildelt fortjenestemedaljer og hedersbevis fra klubb, krets og forbund og ble æresmedlem i FIF allerede i 1986. Når han nå går av som leder takker vi for hans innsats gjennom mange år, og håper fortsatt å kunne dra nytte av hans kompetanse i årene som kommer.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.