Leders hjørne 4/4-17

Postet av Fredrikstad IF den 4. Apr 2017

Hei alle medlemmer i FIF

Fredrikstad Blad og SA (Sarpsborg) har i dag sendt ut meldinger om at skolebruksplan for Østfold, når det gjelder videregående skoler blir for kostbar og at Borg videregående skole ikke skal flyttes til Kalnes. Det skrives også at det ikke vil bli bygget noen hall tilrettelagt for friidrett. Dette ser ut til å være et stort tilbakeskritt for oss angående friidrettshall. Men foreløpig er dette en plan som ikke er vedtatt politisk og fylkeskommunen skal ta stilling til dette senere i vår/sommer.

Politikerne har vært helt tydelig på at friidretten må stå samlet om plassering av hall tilrettelagt for friidrett og derfor hadde vi samlet oss om Kalnes. Ellers oppnår vi ikke interkommunale tilskudd og kostnadene blir for høye for å realisere hallen.

Vi må merke oss hva Fylkesordfører Haabeth sier til SA. :

«Kan bli friidrettshall

Fylkesordfører Ole Haabeth presiserte at fylkeskommunen sto ved tilbudet om et spleiselag med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner for å få til nye store idrettsanlegg.

– Dette er et tilbud vi ikke kan løpe fra. Nå skal vi i dialog med kommunene. Men i Sarpsborg må vi finne en annen løsning enn den som var tenkt på Kalnes. Vi vil bestrebe oss på å finne en annen løsning, sier Haabeth til Sarpsborg Arbeiderblad. – Greåker videregående skole trenger ny idrettshall, og her er det også planlagt en ny ungdomsskole. Kan det bli en friidrettshall her?

– Det er vanskelig å si. Her er det muligheter hvis Sarpsborg ønsker det. Det er veldig opp til Sarpsborg hvis de ønsker å realisere dette. Gjør de det må vi tilstrebe å finne løsninger, sier Haabeth»

FIF styre må nå jobbe videre med å påvirke politikere både lokalt og fylkeskommunalt for at de står ved sitt løfte. Det jobbes nå både i Østfold Idrettskrets, Østfold friidrettskrets, Sarpsborg IL og Fredrikstad IF og vi vil selvsagt også ha Østfoldhallen i tankene når vi går videre. Østfoldhallen er etter min mening et meget godt alternativ og vi trenger å få politikeren til å forstå dette. Men vi må huske at FIF ikke kan kjøre noe «sololøp» om dette, da vil vi ikke oppnå å få dette til.

Så over til noe mer hyggelig:

Våren har kommet og løpssesongen ute har startet opp. Søndag 2.4 arrangerte vi Fredrikstadløpet med god deltakelse og fin stemning i byen. Både løpere fra FIF og all dugnaden som ble nedlagt var imponerende. Jeg må berømme villigheten til å stille opp for klubben. De tilreisende deltakere gir oss skryt for flott arrangement og det skal alle dere som deltok ha æren for.

Jeg har også lagt merket til den store deltakelsen og flotte innsatsen under innendørssesongen i vinter. Det var 19 deltagere på UM i Bærumshallen, der FIF tok to sølv og en bronse.
22 deltagere deltok på Bamselekene. Verd og merke seg er også at Didrik, Nora og Marlen fikk bestemanspremier på Kretstinget for fjorårets resultater.

Jeg må også berømme dugnadsgjengen som la nytt gulv på FIF huset. Jeg var selv oppe å registrert den enorme innsatsen som ble gjort.

I påsken vil 41 deltakere, inkl. ledere, fra FIF reise til Gøteborg på treningsleir. Jeg tror slike samlinger gir økt samhold samtidig som det gir en god forberedelse til sesongen.

Hva jobber vi i styret med om dagen utenom Friidrettshall?: Noen stikkord :

  • Ren klubb
  • Økonomi, blant annet søknader til vedlikehold av FIF huset
  • Glommaløpet (13.5)
  • Vannfontenen på FIF huset. Blir fjerne da ny er for kostbar og sette opp mulighet for å fylle vannflasker i ny spring.

Det var alt for denne gangen. Ha en god og aktiv vår i Fredrikstad IF og god påske til alle sammen.

Helge Sandvik

Leder Fredrikstad IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.