Leders hjørne 4/12-17

Postet av Fredrikstad IF den 4. Des 2017

Hei alle medlemmer i FIF

Året 2017 nærmer seg slutten og mitt første år som leder for FIF går mot slutten. Det har vært et år uten de store sakene, men det har likevel vært nok å gjøre for oss i styret. Vi har gjennomført de stevner og løp vi hadde planlagt og det er som alltid vært med god gjennomføringskraft. Det skyldes ikke minst mange tillitsvalgt som bruker fritiden til dette. I tillegg har veldig mange bidratt med dugnad slik at alle arrangement går prikkfritt. Vi får tilbakemeldinger fra deltakere at vi er solide som arrangør.

Vi har også noen medaljer i de ulike mesterskap i år så også sportslig har vi levert. Vi mangler nok litt bredde i seniorfriidretten vår, men med solid arbeid i junior og ungdomsklassene så håper jeg også dette vil bli bedre på litt sikt. Trenere og oppmenn skal ha stor ære for at vi klarer å holde hjulene i gang og har så mange barn og ungdommer som trener hos oss.

Nå står julesprinten for tur samt at vi starter innendørssesongen i januar med Høyde/Lengde uten tilløp (17. januar) og Innendørsstevne Kongstenhallen (28. januar).

Trimmen vår er solide støttespillere og her blir det stadig rapport om deltakelse i ulike løp rundt i verden.

Vi har dessverre ikke klart å fornye avtalen om trening i Apenesfjellet slik det nå ligger. Vi får inntil videre benytte dette, men på sikt må de løse tartanmattene ut. Vi er i god dialog med Fredrikstad kommune om mulighet for å legge fast dekke, men det vil bli en forholdvis stor kostnad for klubben om dette skal gå i orden. Vi er optimistiske til at vi kan få en ok treningsarena her, men det gjenstår en del avklaringer internt i kommunen før vi får klarsignal. Men vi har stort sett alt klart planlagt så det burde ikke ta lang tid fra kommunen gir oss klarsignal til vi har anlegget ferdig. 

Vi har også registrert at Østfoldhallen på nytt har kommet opp som alternativ hall i Fredrikstad regionen (ifølge Fredrikstad Blad). Vi vil selvsagt følge saken videre her. Blir dette et interkommunalt anlegg så vil hall tilrettelagt for friidrett være et utmerket alternativ her. Dette må også sees på i sammenheng med at vi utreder Apenesfjellet. Men Østfoldhallen har nok et lengre tidsperspektiv.

Til slutt vil jeg ønske alle aktive, oppmenn, trenere, tillitsvalgte og øvrige medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt år.

Vi ser fram til et nytt godt sportslig år i 2018.

 

Helge Sandvik

Leder Fredrikstad IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.