Årsmøte torsdag 8/2 kl 1830 - Agenda og sakspapirer

Postet av Fredrikstad IF den 31. Jan 2018

Agenda med forslag (link)

1.Åpning v/FIFs leder Helge Sandvik

Velkommen               Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.

2.Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver

4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2017.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2017. Overskuddet på kr 68.952,- inkludert finansinntekter overføres kapitalkontoen.

Kaffepause

6.Innkomne forslag

a.Målsetting 2018

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer målsetting/oppgaver og har følgende forslag: Årsmøtet vedtar Målsetninger for FIF i 2018. 

Målsetting 2018

De viktigste fremtidsmål/oppgaver anser vi å være:

Idrettslig skal FIF:

Være blant de beste friidrettsforeningene i Norge ved å:

 • Ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom
 • Legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer
 • Sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, barn, ungdom og seniorer innen alle friidrettsøvelser (inkl. Kappgang)
 • Arbeide aktivt for å beholde egne talenter
 • Etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere
 • Videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking.
 • Arbeide for bredest mulig samhandling med foreldre/foresatte. 

Administrativt/Teknisk skal FIF:

 • Lage treningsarena og få en langsiktig avtale i Apenesfjellet
 • Utvikles som organisasjon
 • Arbeide for Friidrettshall i Nedre Glomma
 • Fullføre Minianlegget ved FIF-huset
 • Være pådriver ovenfor kommunen for å få
  • nytt banedekke på Sentralidrettsanlegget
  • overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget
  • etablert ”Friplassen” i nærmiljøer i kommunen
 • Arbeide for utvidelse av parkeringsforholdene rundt FIF-huset.
 • Arbeide for å skaffe ny hovedsponsor

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten fortsetter med samme beløp som i 2017:

Kontingent 15 år og eldre 400.-

Kontingent under 15 år 300.-

Kontingent pensjonist/ufør 200.-

Familiekontingent 500.-

Støttemedlemskap 100.-

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2018.

8.Budsjett

Budsjettforslag (link).

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2018.

9.Bestemme foreningens organisasjon/Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling (link).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.