Arbeidet i Østfoldhallen er i gang

Postet av Fredrikstad IF den 14. Nov 2019

Vi er endelig i gang med arbeidet med å gjøre mezanindekke i Østfoldhallen om til treningsfasiliteter for friidrett. 

Thon eiendom har nå støpt igjen hullet i dekket som hindret oss i å starte arbeidet. Nå må støpen tørke slik at vi kan gå i gang med å legge tartandekke over hele tribuneanlegget. (se lenger ned)

Vi har også mottatt kantsteinene til hoppegropen. Her skal vi på dugnad bygge tilløpet slik at dette blir klart til Laiderz (firma som skal legge dekket) kommer med tartandekket.

Status for FIFs aktiviteter:

  1. Mezanindekke er nå klart for støvsuging. Rester(søl) (ca. to tre bøtter med pukk) etter betongarbeidene må renskes og fjernes.
  2. Etablering av hoppegrop  og tilløpsbane kan igangsettes og ferdigstilles.
  3. Etablering av beskyttelse ved ventilasjonskanaler bør utføres forut for legging av gummidekke.
  4. Det må etableres gjerde for å sikre anlegget (ansvar Thon Eiendom) i tillegg til en "stoppvegg" for sprintbanen.

 

Status for entreprenørs arbeider:

  • To stk. paller med kantstein  er mottatt og plassert på mezanindekke.
  • Entreprenør har opplyst at materialer og utstyr til gummidekke blir levert 20 eller 21.11.19
  • Oppstarttidspunkt for utbedring av fuger og deretter legging av gummibelegg er ikke endelig bekreftet av entreprenør, men det er anslått at dette blir igangsatt kort tid etter vareleveransene.
  • Varighet for entreprenørens arbeider er etterspurt og søkes avklaret

Pådriver i arbeidet har vært Arild Rostad og styret i FIF vil takke ham for den enorme innsatsen han har lagt ned så langt.

 

Vi regner med at anlegget kan tas i bruk i desember i god tid før jul. 

 

I dag 14.11 skal anleggsgruppa på møte med kommunen hvor vi skal bli enige om vilkårene for bruken av anlegget. (tilgang, videreleie på dagtid o.l)

Bilder:

Sikring av området under utsparing.

Armering klargjort før støping.

Støpearbeidet pågår.

Avretting av betog.

Ferdig avrettet betong.

Kantsten til hoppegrop.


Tegningene vi jobber etter:

Plantegningen viser altså 5 løpebaner på nesten 100m og en returbane. Hoppegrop med tilløp.

Tverrsnittet viser at vi har nok høyde under skråtaket:

Tekst AR og HS

Foto AR


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.