Årsmøte 2020 - Agenda med forslag og sakspapirer

Postet av Fredrikstad IF den 30. Jan 2020

Viser til innkalling (link) og minner om årsmøtet. Nedenfor ligger agenda og sakspapirer. Velkommen!

Innkalling ble også sendt på mail.

Agenda med forslag

1.Åpning v/FIFs leder Helge Sandvik

Velkommen               Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.


2.Valg av dirigent og referent
 Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.


3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver


4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link/vedlegg) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2019.


5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link/vedlegg) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2019. Underskuddet på kr 960 103,- belastes kapitalkontoen.


Kaffepause

6.Innkomne forslag

a.Målsetting 2020

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer målsetting/oppgaver og har følgende forslag: Årsmøtet vedtar Målsettinger for FIF i 2020.

Målsetting 2020

De viktigste fremtidsmål/oppgaver anser vi å være: 

Idrettslig skal FIF: 

Være blant de beste friidrettsforeningene i Norge ved å:

 • Ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom
 • Legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer
 • Sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, barn, ungdom og seniorer innen alle friidrettsøvelser (inkl. Kappgang)
 • Arbeide aktivt for å beholde egne talenter
 • Etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere
 • Videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking.
 • Arbeide for bredest mulig samhandling med foreldre/foresatte.

 Administrativt/Teknisk skal FIF: 

 • Søke på et større mesterskap med samarbeid av annen klubb
 • Utvikles som organisasjon 
 • Arbeide for Friidrettshall i Nedre Glomma
 • Være pådriver ovenfor kommunen for å få 

            - nytt banedekke på Sentralidrettsanlegget
            - overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget

 • Arbeide for utvidelse av parkeringsforholdene rundt FIF-huset. 
 • Arbeide for å skaffe ny hovedsponsor 

 

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten fortsetter med samme beløp som i 2019:

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-

Kontingent pensjonist/ufør 250.-

Familiekontingent 600.-

Støttemedlemskap 100.-

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2020.


8.Budsjett

Budsjettforslag (link/vedlegg).

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2020.


9.Bestemme foreningens organisasjon/Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling (link/vedlegg).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.


10.Avslutning v/FIFs leder


(Sakspapirene ligger i mappe 2020 og her ligger også statistikk)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.