Leders hjørne 9/11-20

Postet av Fredrikstad IF den 9. Nov 2020

Hei alle FIF medlemmer!

Vi har nå avviklet en litt unormal sommer med hensyn til stevner og løp. Vi har klart å gjennomføre våre to høstløp Fredrikstad Marka Rundt og Fredrikstad Maraton med strenge koronarestriksjoner. Friidrettssesongen ble noe amputert, men både UM, Jr.-NM og senior NM ble arrangert og FIF gjorde gode innsatser i mesterskapene. Vi fikk også arrangert et karusellstevne og treningsstevner.

Nå på høsten har landet igjen sett oppblomstring av koronasmitte og det ser ut som vi kan få nye begrensninger om det blir økende i Fredrikstad. Foreløpig har vi ikke fått beskjed om at vi ikke kan trene i Østfoldhallen, men vi må være obs på at det kan komme beskjed fra Fredrikstad kommune. (pr 9.11.2020)

Vi håper på det beste, men vi skal inntil det være nøye med avstand og vaske ned utstyr etter bruk.

Det tar tid å få Østfoldhallen helt ferdig slik vi ønsker det. Det er kommet flotte gjerder rundt banen, men lyset er ennå ikke på plass. Det skyldes uklarheter mellom kommunen og Thon (eier av hallen) som skal betale for dette. Jeg har fått forsikring om at FIF ikke skal belastes dette. Vi ønsker også å montere et nett som beskytter mot baller fra fotballbanen. Vi har fått et tilbud, men vi mener det var alt for kostbart. Vi er nå i gang med å hente flere tilbud. Når det gjelder kastbur og spydnett så er også det noe vi ser på nå.

Økonomien i klubben er grei selv om vi ikke har hatt de løpene og utleien vi ønsket. Regjeringen har opprettet mulighet for å søke på støtte for tapte inntekter og vi har fått dekket både for Fredrikstadløpet/Glommaløpet og tapte leiekostnader. Det har igjen ført til at vi vil klare oss godt i 2020 også.

Til slutt vil jeg referer jeg til noen av retningslinjene Norges Friidrettsforbund har sendt ut (alle reglene ligger på NFIF’s hjemmeside (www.friidrett.no)

  • Ved aktiviteter for barn og unge skal det være en voksenperson til stede som skal sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefaling fra helsemyndighetene
  • Ved innendørs trening er det særlig viktig at den totale kapasiteten for bygget/anlegget ikke overskrides/ sprenges slik at avstand mellom gruppene ikke kan overholdes. 
  • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal/hall, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter.
  • Vask av hender og idrettsutstyr før og etter trening
  • Ingen syke må møte på trening
  • Enhver beslutning av strenger art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt av NFIF.

Vis hensyn og tenk på helsa så kommer dette til å gå bra.

Helge SKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.