Leders hjørne 11/12-20

Postet av Fredrikstad IF den 12. Des 2020

Hei alle FIF medlemmer

Det ekstraordinære året 2020 går mot slutten. Coronapandemien har påvirket oss i Fredrikstad IF både med trening, konkurranse og med arrangement.

Det har helt klart vært en belastning på organisasjonen både blant aktive, trimmere og administrativt. Vi har dessverre ved flere anledninger stengt både Østfoldhallen og FIF-huset for trening og sosialt samvær. Dette er i samordning med kommunens smittevern tiltak og det har ikke alltid vært like populært. Styret i FIF er de første til å beklage at dette har gått utover aktiviteten. Nå er smittesituasjonen i Fredrikstad fremdeles ganske høy, men pr nå blir trening gjennomført med begrensninger på antall. Eliteutøvere (de som deltar i Hoved NM) er unntatt reglen og kan trene normalt. Men det er fremdeles viktig at dere holder 1 meters avstand.

Vi har også avlyst juleavslutninger for alle gruppene og det er med tungt hjerte siden jeg vet at dette betyr mye for det sosiale.

Jeg kan likevel glede meg over at resultatene til de som har fått konkurrere viser at FIF hevder seg nasjonalt og enkelte resultater er også høy internasjonal klasse. All ære til trenere og aktive som gjennomfører treninger i denne vanskelige tiden.

For dere som lurer på hva vi i styret holder på med så ønsker vi selvsagt full åpenhet rundt vårt arbeid. Jeg vil opplyse om at alt arbeide i styret går på å tilrettelegge for at vi kan drive aktiv idrett, ha sosialt samvær og et aktivt trimtilbud. Mye av arbeidet består i å skaffe penger, planlegge dugnader, holde kontakt med Fredrikstad kommune, søke på stønader, delta på møter i Fredrikstad Idrettsråd, drifte FIF huset, sørge for at faktura blir betalt, forsikringer av våre bygg, holde kontakt/samarbeide med krets og forbund (NIF/NFIF). Nå står vi overfor budsjettarbeid for 2021 og puslespillet for å skaffe midler til å drive klubben videre og utvikle både aktive og trenere/oppmenn.

Styret må beklage at FIF kontingent (både års og treningsavgift) har vært sent ut veldig sent i år. Vi har forsøkt å legge dette over på elektronisk løsning og det har medført noen problemer for oss. Vi har valgt den løsningen for at det sparer oss for mye penger samt at det vil lette utsending i årene fremover når vi får løsningen til å spille. For at vi skal gjøre nytte av denne er det viktig at dere gir beskjed når dere endrer mailadresse.

Hele klubben er basert på dugnad og derfor foregår på fritid for alle. Riktignok er noen trenere leid inn på betalt arbeid. Men når dere bedømmer oss så tenk over at dette er dugnadsarbeid både for trenere og alle administrative oppgaver. Jeg syntes derfor vi kan være stolte over hva vi får til i Fredrikstad IF.

Neste milepæl for oss i styret er nå årsmøte i februar 2021. Valgkomiteen er startet arbeid med å finne et nytt styre. Er det noen som ønsker å ta del i arbeidet både administrativ, jobbe med arrangement, trening etc så setter vi pris på at dere tar kontakt.

Så håper vi på at dere som Fredrikstad IF’s medlemmer også stiller opp for klubben i 2021. jo flere som stiller opp jo mindre blir det på hver enkelt.

Til sist ønsker jeg dere alle en stille og fredfull Jul.

Helge S


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.