Årsmøte 11/3 - Agenda, påmelding

Postet av Fredrikstad IF den 3. Mar 2021

(23 påmeldte)  

På grunn av myndighetenes restriksjoner gjennomføres årets årsmøte elektronisk.

Det vil si at vi bruker Teams og GoPlenum for å gjennomføre møtet. Dette innebærer også av vi må ha påmelding til møtet innen tirsdag 9. mars kl 18.30 slik at vi får klargjort de tekniske løsningene.

Påmelding sendes til nestleder (tore.bjornetro@gmail.com ) og skal inneholde: Navn, e-postadresse og mobilnummer.  Enkelte kan få anledning til å møte på FIF-huset, men det er antallsbegrensning. Anmodning om å få møte fysisk på FIF-huset sendes sammen med påmelding.

 

Påmeldte vil motta mail med innkalling til teams-møte og SMS for å logge inn i GoPlenum (trenger mobil/nettbrett eller PC/MAC) i løpet av 10/3 (kveld). Det vil være mulig å logge på en time før møtestart, som er kl 1830.

 

Møtedeltakerne vil få ytterligere informasjon (regler) før årsmøtet.


Agenda med forslag

1.Åpning v/FIFs leder Helge Sandvik

Velkommen             Godkjenning stemmeberettigede.
Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.
 Forretningsorden: taletid mm styres av dirigent.

2.Valg av dirigent og referent
 Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver

4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2020.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Kontrollkomite rapport (link). Konklusjon av revisorberetning (link)leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2020. Overskuddet på kr. 296.651 overføres til kapitalkontoen.

Pause

6.Innkomne forslag

a.Målsetting 2021

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer målsetting/oppgaver og har følgende forslag: Årsmøtet vedtar Målsettinger for FIF i 2021.

Målsetting 2021

De viktigste fremtidsmål/oppgaver anser vi å være:  

Idrettslig skal FIF: 

Være blant de beste friidrettsforeningene i Norge ved å:

 • Ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom
 • Legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer
 • Sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, barn, ungdom og seniorer innen alle friidrettsøvelser (inkl. Kappgang)
 • Arbeide aktivt for å beholde egne talenter
 • Etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere
 • Videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking
 • Arbeide for bredest mulig samhandling med foreldre/foresatte.

 

Administrativt/Teknisk skal FIF: 

 • Søke på et større mesterskap med samarbeid av annen klubb
 • Utvikles som organisasjon 
 • Arbeide for Friidrettshall i Nedre Glomma
 • Være pådriver ovenfor kommunen for å få 

- nytt banedekke på Sentralidrettsanlegget
 - overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget

 • Arbeide for utvidelse av parkeringsforholdene rundt FIF-huset. 
 • Arbeide for å skaffe ny hovedsponsor 

 

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten fortsetter med samme beløp som i 2020:

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-

Kontingent pensjonist/ufør 250.-

Familiekontingent 600.-

Støttemedlemskap 100.-

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2020.

8.Budsjett

Budsjettforslag (link).

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2020.

9.Bestemme foreningens organisasjon/Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling inklusiv styrets forslag til valgkomite (link).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder


Eventuelle spørsmål angående årsmøtet kan rettes til leder eller nestleder (909 40 738).


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.