Godt årsmøte i Fredrikstad IF

Postet av Fredrikstad IF den 11. Feb 2022

Helge Sandvik takker av etter 5 år som leder i FIF. I perioden er det etablert treningsanlegg i Østfoldhallen og vi har vært gjennom en pandemi.

Årsmøtet ble gjennomført med 35 stemmeberettigede og inklusiv en kort pause brukte FIF en time og tjue minutter på årsmøtet denne gang.

Årsberetningen vitner om en godt drevet idrettsforening med god kontroll på økonomien. 

Utdrag av vedtatt årsberetning:

I likhet med 2020 så har 2021 vært preget av koronapandemien. Pandemien har ført til avlysninger av både arrangement og treninger. Sosiale arrangement og dugnader har også blitt redusert. Det har medført ekstra arbeid for styret og gjort det vanskelig å nå alle våre mål. Men på tross av dette har vi ved hjelp av tilskuddordninger og frivillig arbeid oppnådd ganske mye og økonomien er god.

Det har også vært krevende å miste 2 hovedtrenere, men de øvrige trenere og aktive har stått på og funnet løsninger.

125 års jubileet ble også markert i mindre grad enn ønsket med kun et stevne med kake og kaffe til alle deltakere og tilskuere.

Gull og sølv til Nora Wold og Marlen Aakre på 400mhk i NM var det store høydepunktet denne sesongen. Sølvet til Marlen på 100mhk var også stort.  Juliane, Emma, Marlen og Nora løp også en supersterk stafett og sikret sølvmedaljene til FIF!  

På tross av pandemien som har herjet i både 2020 og i 2021, og ført til avlysninger av både treninger og arrangement samt stenging av FIF-huset konkluderer vi med at Fredrikstad IF har klart seg bra. Den sportslige fremgangen har vært bra (selv om stevner har vært avlyst). Ved hjelp av støtteordninger så har også økonomien klart seg bra. FIF-trimmen og de aktives treningsgrupper har eksemplarisk tilpasset seg den spesielle situasjonen som også har preget sesongen 2021.

Økonomi/Regnskap/Budsjett

Regnskapet ble godkjent og det viser en god økonomi i foreningen. Med utgangspunkt i overskudd i 2021 vedtok årsmøtet et budsjett med underskudd i 2022. Budsjettet forutsetter normal aktivitet i 2022. 

Målsettinger for 2022

Årsmøtet vedtok målsettingene, men Helge opplyste om at det nye styret kommer til å jobbe med disse og konkretisere målsettingene ytterligere.

Idrettslig skal FIF: 

Være blant de beste friidrettsforeningene i Norge ved å: 

 • Ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom 
 • Legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer 
 • Sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, barn, ungdom og seniorer innen alle friidrettsøvelser (inkl. Kappgang) 
 • Arbeide aktivt for å beholde egne talenter 
 • Etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere 
 • Videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking 
 • Arbeide for bredest mulig samhandling med foreldre/foresatte.

 Administrativt/Teknisk skal FIF: 

 • Søke på et større mesterskap med samarbeid av annen klubb 
 • Utvikles som organisasjon 
 • Arbeide for Friidrettshall i Nedre Glomma 
 • Være pådriver ovenfor kommunen for å få
   - nytt banedekke på Sentralidrettsanlegget
   - overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget 
 • Arbeide for utvidelse av parkeringsforholdene rundt FIF-huset. 
 • Arbeide for å skaffe ny hovedsponsor 

Medlemskontingen videreføres med samme satser som foregående år.

Valg

Valgkomiteen hadde igjen gjort en omfattende jobb og det er kun et par hull i lista som styret fikk fullmakt til å fylle.

Tore Bjørnetrø ble valgt til ny leder etter Helge Sandvik.

Protokoll

Årsberetning

Foto: Rolf Gundersen

Tekst: Tore Bjørnetrø


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.