Bachelor studie i idrett med fokus på trenerrollen

Postet av Fredrikstad IF den 3. Mar 2022

Høgskolen i Østfold - interessert - kort spørreundersøkelse.


Høgskolen i Østfold er i en utredningsfase for å opprette et Bachelor studie i idrett med fokus på trenerrollen. I den forbindelse vil HiØ gjennomføre en kartlegging for å sjekke interessen for et slikt studie.

Dette er viktig informasjon for HiØ, slik at de kan sette i gang et slikt studie i Østfold. Svarfrist. 8.mars. men svar allerede nå hvis du er litt interessert.

Her er linken:  https://nettskjema.no/a/251080

Kontaktperson: Birgitte Nordahl Husebye, Førstelektor kroppsøving og idrett

Fagmiljøkoordinator for Naturfag, helse og kroppsøving, Høgskolen i Østfold

Mob: 47 918 25 072


Jeg ønsker all idrettslig kompetansebygging velkommen og håper dette avdekker behov og at HiØ kommer til å tilby dette i vårt område. Er du elev, student, trener eller annet og litt interessert - vennligst svar på den meget korte spørreundersøkelsen!

Tore Bjørnetrø

Leder FIF 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.