FIF avholdt ekstraordinært årsmøte torsdag 17. november på FIF-huset.

Postet av Fredrikstad IF den 21. Nov 2022


Det var to saker på agendaen, som det ekstraordinære årsmøte skulle behandle 17.november.
Begge sakene ble raskt klubben gjennom av Tore Bjørnetrø, som var valgt til dirigent for anledningen.

1. Åpning 

Møte startet klokken 18.32
Leder Tore Bjørnetrø ønsket velkommen.

2. Valg av dirigent og referent
    Valg av to til å underskrive protokollen

Dirigent:           Tore Bjørnetrø                              Enstemmig valgt.

Referent:           Lars Erik Olsen                             Enstemmig valgt.

 

Parafister:         Arild Rostad                                  Enstemmig valgt.

                          Stig Andresen                                Enstemmig valgt.

3. Sak 1 - Fastsette kontingent for 2023

Kontingenten for 2023 ble enstemmig vedtatt:

Kontingent 15 år og eldre                 500.-

Kontingent under 15 år                     400.-

Kontingent pensjonist/ufør               250.-

Familiekontingent                            600.-

Støttemedlemskap                            100.-


4. Sak 2 - Lovendring

Årsmøtet vedtok lovendringen enstemmig.

 

§ 10 Årsmøte (3) Årsmøtets oppgaver 14. Velge

 

  1. Kontrollutvalg med leder, medlem og ett varamedlem

endres til:

b.           Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem

og

g)           valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

endres til:

g)           valgkomite med leder, tre medlemmer og ett varamedlem

5. Avslutning v/FIFs leder

Tore takket for fremmøtet og et raskt gjennomført årsmøte. Tore ønsket velkommen til ordinært årsmøte 9/2-2023. Årsmøtet ble hevet kl 18.38

Protokoll

FIF sin LOV


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.