Idrettsmannen Abraham Bernstein

Postet av Fredrikstad IF den 22. Jun 2015Det har vært mye omtale av Abraham Bernstein i Fredriksstad Blad nå i juni, om kjøpmannen på Torvet som ble deportert til Tyskland i 1942 og omkom i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Det ble også nedlagt en såkalt «snublestein» med hans navn utenfor der hans forretning lå, Torvet 7.

I all omtalen i avisa var det ikke med et ord om idrettsmannen og FIF-gutten Abraham Bernstein, og de idrettslige prestasjoner og administrativ t arbeid han utførte i Fredrikstad Idrettsforening, eller Gaa-Paa som foreningen het i hans aktive periode.

Abraham Bernstein deltok i «Det 9de Norske Mæsterskabsstevne i frie Idrætter» som ble arrangert av Gaa-Paa i Fredrikstad i september 1904, på Brakkesletta i Gamlebyen.

Under premieutdelingen Arbeiderforeningen etter mesterskapet, kan vi lese i gamle beretninger at «Extrapræmie til beste FIF Deltager der ikke havde faaet Præmie, tilfaldt Abraham Bernstein».

I FIFs Seniorlaugs utmerkede medlemskartotek, hvor hvert medlem har sitt eget ark, hvor det er påført medlem nr. og personlige data og ellers alt som han har utført for FIF og Seniorlauget. Dette kartoteket er ført helt siden 1932 da Seniorlauget ble stiftet, og som medlem nr.12 finner vi Abraham Bernstein, født 1/11-1880. Han ble opptatt i Seniorlauget i januar 1933, hvor han for øvrig var sekretær og kasserer i 1937/38. Videre kan vi lese:

«Han har vært passiv siden foreningen ble gjenopptatt i 1911. I dens «opphav» «Gå På» var han en av foreningens ledende menn med flere tillitsverv. Dertil var han en utmerket idrettsmann. Har FIFs fortjenstmedalje fra 1936. Han døde i tysk konsentrasjonsleir under krigen i 1943».

Fotoet som er vedlagt arkivkortet viser ham i Gaa-Paa’s flotte drakt fra 1904 og har underteksten Abel Bernstein.Lars W. Corneliussen

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.