Skogsrydding i Fredrikstadmarka ved 3.dam

Postet av Fredrikstad IF den 19. Okt 2015
Fredrikstad kommune varsler om Skogrydding i Fredrikstadmarka fra uke 43

Forberedelser til arbeid med ny hovedvannledning


Fredrikstad kommune skal legge ny hovedvannledning gjennom Fredrikstadmarka, nærmere bestemt fra enden av tredje dam og frem til vannverket på Råbekken. Som forberedelse til disse arbeidene vil vi i løpet av denne uken (uke 43) starte rydding av skogen langs traseen for den nye hovedvannledningen. Ryddingen består av hogst og bortkjøring av tømmer. Hogstavfallet som kvister m.m skal flises opp i terrenget og brukes i traseen etter at anleggsarbeidet er ferdig. Hogst og rydding skal være utført før arbeidene med selve hovedvannledningen starter på nyåret. Anleggsarbeidene skal etter planen pågå i ca. ett år.

Skogsryddingen vil foregå i et belte på ca. 35 meters bredde langs grus/turveien fra enden av tredje dam. Turstiene i området skal være ryddet slik at ferdsel ikke hindres, men det må påregnes en del trafikk med anleggsmaskiner i anleggsperioden. Stiene som har vært berørt av anleggsarbeidene vil rustes opp når arbeidene er ferdig og hele anleggstraseen skal gjenplantes til ny skog.

Vi viser ellers vedlagte kartutsnitt. Området som skal hugges er merket med grønt rutemønster.

Vedlegger også et bilde fra grusveien ved enden av tredje dam der anleggsarbeidet starter. Bildet kan benyttes om ønskelig.

Ettersom dere er store brukere av Fredrikstadmarka og/eller holder til i nærheten, setter vi pris på om dere orienterer deres medlemmer om arbeidene. Gjerne på foreningens nettside, facebook, møter, epost og andre kanaler som er egnet for dere.


Kontaktperson
Roar Lie, prosjektleder
Fredrikstad kommune – Regulering og teknisk drift

Tlf. 994 12 838

E-post: roal@fredrikstad.kommune.noMed hilsen fra

Eva Sødal

kommunikasjonsrådgiver

Fredrikstad kommune

Regulering og teknisk drift

Tlf. 901 29 608

E-post: evso@fredrikstad.kommune.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.