Årsmøte 2016 - Foto: Bestemannspremier 2015

Postet av Fredrikstad IF den 13. Feb 2016

Fredrikstad IF gjennomførte årsmøtet med 31 stemmeberettigede medlemmer torsdag 11. februar. Protokollen tar for seg sak for sak, mens artikkelen gir kommentarer til bilder tatt under årsmøte.

Ragnar Kruse Madsen ønsket velkommen


og etter åpning og valg av dirigent og referent fortsatte FIFs leder med utdeling av premier og hedersbevisninger.

Bestemannspremier 2015:

Ingrid Linn Nordahl (øverst venstre) 15-19 år jenter for 400m på 55,76 (1066 poeng),

Thomas Svendsen 15-19 år gutter for 200 m på 23,16 (986 poeng),

Marlen Aakre Kvinner senior for 400 mhk på 59,76 (850 poeng) og

Gardar Fridriksson Menn senior for spyd (0,8) med 64,18 m (816 poeng).


Deretter delte Seniorlaugets leder, Jan Aage Wold Larsen, sammen med Lars Erik Olsen ut

Seniorlaugets stipend til Nora Wold, Katinka Vaag Perstøy og Ingrid Linn Nordahl. De fikk kr 7500 hver inn på FIFs konto for å kunne ta ut til idrettslige utgifter hver for seg i løpet av 2016.

Styrets innsatspremie 2015 ble tildelt Hans Erik Sand for mer enn 10 års innsats for de aktive i klubben.


Avslutningsvis delte Ragnar ut Fredrikstad IFs fortjenestemedalje for blant annet lang innsats med arrangementene Fredrikstadløpet, Fredrikstadmarka Rundt og Fredrikstadmaraton, samtidig som han ofte løper selv. Terje Svensson.


Deretter mottok FIF pengegaver fra både FIF-trimmen og seniortrimmen.


Årsberetning, regnskap, innkomne forslag, budsjett og valg gikk greit igjennom og Ragnar Kruse Madsen fikk fornyet tillit som leder.

Protokoll

Årsberetning

FIFs lov (skal godkjennes av NIFØ)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.