Kort rapport fra styremøte 15.12..2016

Postet av Fredrikstad IF den 4. Jan 2017

 • Rapporter fra styreansvarlige og referater ble gjennomgått, samt økonomisk oversikt som for satt viser en meget god status takket være dugnadsinnsats/Glommaløpet og overskudd lotteriet
 • Noe som vil komme godt med når planer for 2017 sesongen skal legges.
 • Lengdegropa i Kongstenhallen er nå endelig klar for bruk igjen. Kan nyttes hver mandag, men krever at FIF feier etter bruk.
 • August Magnus Flø her meldt overgang fra Vidar,
 • Forsøket med å gå Gjensidige som hovedsponsor førte ikke frem. Det jobbes videre med en ny kandidat.
 • Terminlisten for 2017 ble fastlagt – sendes kretsen for godkjennelse
 • Innspill og løpebaner I Arena Fredrikstad sendt til Prosjektlederen som er idrettssjefen i FREDRIKSTAD,
 • Innspill vedr. friidrettshalll tas opp med samme person og NFØ som er den som bør kjøre saken på vegne av lagene i kretsens lag..
 • Planer for julesprinten ble lagt.
 • Jub.arragngement I MARKA (Fredrikstad 450 år) Her møter Thorsten Haugen- Tore Møller Svein Jansen og Ragnar Kruse-.Madsen
 • Styret t ønsker nå å fremme saken om tribunetak på Sentralidrettsanlegget på nytt
 • FIF støtter FIF deltagelsen PÅ Østfold toppidrettsseminar
 • Årsmøtesaker ble drøftet og ansvar fordelt.
 • Neste styremøte 5.1Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.