Årsmøte torsdag 7. feb 2019 - Agenda og sakspapirer

Postet av Fredrikstad IF den 29. Jan 2019

Viser til innkalling og minner om årsmøte på FIF-huset kl 1830. Agenda med forslag og sakspapirer.

Agenda med forslag

1.Åpning v/FIFs leder Helge Sandvik

Velkommen               Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.

2.Valg av dirigent og referent
 Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver

4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link/vedlegg) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2018.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2018. Overskuddet for 2018 på kr. 85.974 inkludert finansinntekter overføres kapitalkontoen.

Kaffepause

6.Innkomne forslag

a.Målsetting 2019

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer målsetting/oppgaver og har følgende forslag: Årsmøtet vedtar Målsettinger for FIF i 2019.

Målsetting 2019

De viktigste fremtidsmål/oppgaver anser vi å være: 


 Idrettslig skal FIF: 

Være blant de beste friidrettsforeningene i Norge ved å:

 • Ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom
 • Legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer
 • Sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, barn, ungdom og seniorer innen alle friidrettsøvelser (inkl. Kappgang)
 • Arbeide aktivt for å beholde egne talenter
 • Etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere
 • Videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking.
 • Arbeide for bredest mulig samhandling med foreldre/foresatte.


Administrativt/Teknisk skal FIF: 

 • Lage treningsarena og få en langsiktig avtale i Østfoldhallen eller Apenesfjellet 
 • Utvikles som organisasjon
 • Arbeide for Friidrettshall i Nedre Glomma
 • Være pådriver ovenfor kommunen for å få 

                - nytt banedekke på Sentralidrettsanlegget
                - overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget

 • Arbeide for utvidelse av parkeringsforholdene rundt FIF-huset. 
 • Arbeide for å skaffe ny hovedsponsor 


7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår (link):

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-

Kontingent pensjonist/ufør 250.-

Familiekontingent 600.-

Støttemedlemskap 100.-

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2019.

8.Budsjett

Budsjettforslag (link/vedlegg).

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2019.

9.Bestemme foreningens organisasjon/Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling (link/vedlegg).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.