Årsmøte 8/2 på FIF-huset

Postet av Fredrikstad IF den 1. Feb 2024

Styret viser til innkalling (link) og ønsker velkommen til FIF-huset kl 1830.


http://azure.content.bloc.net/redactor/200000195/1281/2016/2/4/fif-stor-.jpg?&width=1024&quality=90ÅRSMØTE på FIF-huset torsdag 8. februar 2024

Agenda med forslag (link)

1.Åpning v/FIFs leder Tore Bjørnetrø

Velkommen             Godkjenning stemmeberettigede. 
 Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.
 Forretningsorden: taletid mm styres av dirigent.

2.Valg av dirigent og referent
 Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Lars Erik Olsen som referent.

Parafister foreslås på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl                 Eventuelle gaver

4.Årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link) forventes lest – beretningen leses ikke under årsmøtet, men det åpnes for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2023.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet (link) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning (link) leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Kontrollutvalgets rapport (link). Konklusjon av revisorberetning (link) leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2023 og foreslår at underskuddet på kr. 238.539,90 belastes kapitalkontoen.

Pause

6.Innkomne forslag

a. Kapital

Med henvisning til kontrollutvalgets innspill til årsmøtet 2023 om FIFs egenkapital foreslår styret for årsmøtet:

Forslag til vedtak:

FIFs kapital bør ikke økes, men skal primært disponeres til fremtidige investeringer.

 

b. Oppbevaringsbokser

Forslag fra Rune Langnes:

Hei, forslag til årsmøte; Ber om at FIF vurderer å investere i oppbevaringsbokser i garderobene tilsvarende det man har i svømmehaller slik at det er mulig å få låst inn verdisaker og bager mens trening pågår.

Styret har behandlet innsendt forslag og ser ikke behovet i FIF-huset. Styret foreslår for årsmøtet stemmer nei til forslaget.

 

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten fortsetter i 2025 med samme beløp som i 2024:

Kontingent 15 år og eldre 500.-

Kontingent under 15 år 400.-

Kontingent pensjonist/ufør 250.-

Familiekontingent 600.-

Støttemedlemskap 100.-

 

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2025.

8.Budsjett

Budsjettforslag (link). Dersom budsjettet vedtas forblir treningsavgiften uendret, dvs:

15 år – kr 1600,-, 12-14 år – kr 1100,-, 9-11 år – kr 900, 6-8 år – kr 700,- og trimavgift kr 800,-.

Styret foreslår: 

Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2024.

 

9.Bestemme foreningens organisasjon / Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon iht Håndbok for Fredrikstad IF (link) punkt 3.1.

Valgkomiteens innstilling inklusiv styrets forslag til valgkomite (link).

Styret foreslår: 

Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.