Årsmøte torsdag 11. februar kl 1830 - agenda/sakspapirer

Postet av Fredrikstad IF den 4. Feb 2016

ÅRSMØTE på FIF-huset torsdag 11. februar 2016

1.Åpning v/FIFs leder Ragnar Kruse Madsen

Velkommen

Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.

2.Valg av dirigent og referent
Valg av to til å undertegne protokollen

Styret foreslår: Tore Bjørnetrø som dirigent og Helge Sandvik som referent.

Paraferere foreslås og velges på årsmøtet.

3.Utdeling av premier og hedersbevisninger

Bestemannspremier m.fl

Eventuelle gaver

4.Styrets årsberetning

Styrets forslag til årsberetning (link) forventes lest – innledende del gjennomgås – til resterende del åpnes det for kommentarer under gjennomgang.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fredrikstad IFs Årsberetning 2015.

5.Regnskap

a.Fondsregnskap

Fondsregnskapet gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner Fondsregnskapet.

b.Foreningsregnskap

FIFs regnskap (link) gjennomgås. Konklusjon av revisorberetning (link) leses.

Styret foreslår: Årsmøtet godkjenner FIFs regnskap for 2015. Overskuddet på kr 83.154,- inkludert finansinntekter overføres kapitalkontoen.

Kaffepause

6.Innkomne forslag

a.Visjoner/målsetting

Styret ønsker at årsmøtet diskuterer visjon / målsetting (link) og har følgende forslag: Årsmøtet vedtar Visjon/Målsettinger for FIF i 2016.

b.Fredrikstad IFs lov

FIFs lov (link) er sist revidert og vedtatt i 2013. I oktober 2015 vedtok høyere idrettsmyndighet ny lovnorm for idrettslag. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Styret har revidert vår lov slik at forslag til FIFs lov (link) er iht NIFs lovnorm. Endringene er:

  • noe språkendring,
  • det er tatt inn tekst fra forskrift eller vedtak i NIF (Idrettsting/Idrettsstyret)
  • presisering (justering av tekst for å tydeliggjøre hva som tidligere også var gjeldende)
  • paragrafnummerering pga flytting av tekst

I tillegg til endringene i lovnormen foreslår styret i §3 å legge til (understreket):

Ved innmelding oppgis fødselsdato og bopel og eventuell epostadresse og mobiltelefonnummer, …

Ved eventuelt ønske om ytterligere konkretisering av endringer – kontakt tore.bjornetro@gmail.com .

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs lov med endringer 11 feb 2016.

Styret foreslår: Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med framtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

7.Fastsette kontingenter

Styret foreslår at kontingenten (link til kontingent og avgiftsoversikt) fortsetter med samme beløp som i 2015 (sist endret i 2010):

Kontingent 15 år og eldre 400.-

Kontingent under 15 år 300.-

Kontingent pensjonist/ufør 200.-

Familiekontingent 500.-

Støttemedlemskap 100.-

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar den foreslåtte kontingenten for 2016.

8.Budsjett

Budsjettforslag (link).

Styret foreslår: Årsmøtet vedtar FIFs budsjett for 2016.

9.Bestemme foreningens organisasjon/Valg

Styrets forslag: Årsmøtet vedtar organisasjon ihht valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling (link-valgkomiteen jobber med å få samtlige kandidater på plass og regner med å ha det innen årsmøtet).

Styret foreslår: Foreslåtte kandidater velges. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke tillitsvalgte der det ikke er kandidater etter årsmøtet.

10.Avslutning v/FIFs leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.